SF’s faglige bagland i splid om ny formand

Af | @GitteRedder
| @MichaelBraemer

Hovedopgaven for den nye SF-formand bliver at generobre LO-vælgerne og skærpe den arbejdsmarkedspolitiske profil, mener tillidsrepræsentanter og fagligt aktive i SF’s faglige landsudvalg. Men det faglige bagland strides om, hvem der skal stå bag roret i den faglige oprustning. Formanden for udvalget peger på Astrid Krag og næstformanden på Anette Vilhelmsen som den, der bedst kan sikre SF’s faglige profil.

Foto: Foto: Erik Refner, Scanpix

ARBEJDERSTEMMER Slaget om hvem der skal være SF’s næste formand udkæmpes især om arbejdsmarkedspolitikken. Langt ind i SF’s bagland strides fagligt aktive om, hvilken af de to formandskandidater der bedst kan genrejse partiet og sikre, at der føres en arbejdsmarkedspolitik, som igen får LO-arbejdere og andre lønmodtagere til at sætte kryds ved SF. 

Netop murerne, pædagogmedhjælperne og sygeplejerskerne har været på vild flugt væk fra SF de seneste år, viser meningsmålingerne. Uanset hvad den nye formand hedder efter urafstemningen er slut 12. oktober, bliver hovedopgaven at generobre arbejderstemmerne ved at føre en meget mere klar og offensiv arbejdsmarkedspolitik og samarbejde med de faglige organisationer. Det mener formanden for SF’s faglige landsudvalg, der er en sammenslutning under SF for aktive tillidsrepræsentanter og ansatte i fagbevægelsen.

»SF appellerer åbenbart ikke til LO-arbejderne i samme omfang som tidligere, og det skal der rettes op på med en ny formand,« mener Karsten Hønge, der er tidligere medlem af SF’s folketingsgruppe og nu formand for det faglige landsudvalg.

»Hele vores eksistensberettigelse som et socialistisk parti handler jo om, at vi er sat i verden for at lave en politik til fordel for lønarbejdere, og hvis vi ikke får fat i LO-arbejderne igen, taber vi regeringsmagten. Det er mig ubegribeligt, at det ikke fylder mere i SF’s almindelige debat, hvordan vi får arbejderstemmerne tilbage,« siger han og oplyser, at han vil stemme for Astrid Krag.  

Karsten Hønge mener ikke, at det er tilfældigt at arbejdsmarkedspolitikken er blevet slagmark for den valgkamp, som de to formandskandidater - Astrid Krag og Annette Vilhelmsen - fører. Dagpengereformen med blandt andet en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år samt en fordobling af genoptjeningskravet til dagpenge fra 26 til 52 uger har sat SF-sindene i kog, bedyrer han.

»Alle i SF er jo enige om, at det er helt katastrofalt for dagpengemodtagerne, og vi er også alle sammen enige om, at skattereformens manglende regulering af overførselsindkomsterne er ret forfærdelig,« siger Karsten Hønge.

Klart optrukne fronter

Det er netop i det kontroversielle spørgsmål om dagpengeperiodens længde, at fronterne mellem formandskandidaterne er trukket klarest op.   

Sundhedsminister Astrid Krag holder fast i, at dagpengeperioden ikke skal forlænges yderligere, og at akutpakken og et uddannelsesløft er en god håndsrækning til de tusindvis af ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet til nytår.

Modkandidaten Annette Vilhelmsen har talt varmt for, at dagpengesystemet gøres afhængig af de økonomiske konjunkturer, ligesom hun gerne ser dagpengeperioden forlænget for ældre og andre udsatte grupper, som kan have svært ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet.  Og selv om det er Annette Vilhelmsen, der taler for at bløde op på dagpengereformen, har Karsten Hønge sat kryds ved Astrid Krag på sin stemmeseddel.  

»Astrid Krag går helt sikkert ind for at forlænge dagpengeperioden. Sådan som sagerne er nu med det regeringsgrundlag, kan hun bare ikke sige det, fordi det kan give problemer for regeringen. Men der er ingen tvivl om, at Astrid Krag er ekstremt optaget af fagbevægelsen og lønarbejdernes livsvilkår. Jeg er tryg ved, at hun vil stå for en linje, der gør SF attraktiv for LO-arbejderne,« siger Karsten Hønge, som tidligere har været formand for Træ-Industri-Byg på Fyn i 16 år.

Savner klare udmeldinger

Næstformand i SF’s 13 personer store faglige landsudvalg Ingrid Olsson stemmer til gengæld på Annette Vilhelmsen. Som aktiv i Danmarks Lærerforening og tillidsrepræsentant for lærerne på Ålykkeskolen i Kolding mener hun, at SF skal lægge meget større vægt på arbejdsmarkedspolitikken end hidtil. Hun er helt på linje med Annette Vilhelmsen, når hun taler for at gøre dagpengesystemet afhængig af de økonomiske konjunkturer.

»Set fra en faglig synsvinkel er det vigtigt, at SF får en skarpere profil i sin arbejdsmarkedspolitik.  Både når det gælder konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen og i diskussionen om ændringerne af dagpengesystemet, har jeg savnet klare SF-udmeldinger,« siger Ingrid Olsson.

Hun mener sagtens, at SF kan sidde i regering og samtidig have diskussioner i partiet om for eksempel dagpengesystemet.

»Det er jo ikke et enten-eller, og jeg er overbevist om, at både arbejdsmarkedspolitikken og medlemsdemokratiet vil blive styrket, hvis Annette Vilhelmsen bliver partiformand,« mener Ingrid Olsson.

Også fællestillidsrepræsentant for 150 ansatte i medicinalfirmaet Celia, Michael Graakjær, mener, at Annette Vilhelmsen set ud fra et fagligt synspunkt er den rigtige formand for SF.

»Annette Vilhelmsen vil være mere skarp til at tegne vores profil i arbejdsmarkedspolitikken, og det trænger SF til, for ellers bliver vi ét med regeringen. Med den topstyring og lukkethed, der har været fra ledelsen de sidste år, har der ikke været lyttet til baglandet, og jeg tror, at partiet med Annette i spidsen vil kunne få arbejdsmarkedspolitikken tilbage på det rigtige spor, « siger han.

For vattede

Ud over at være medlem af SF’s faglige landsudvalg er Michael Graakjær også aktiv i 3F. Og set med de faglige briller har partiet skuffet, efter det kom i regering.

»SF har været alt for vattede i arbejdsmarkedspolitikken. Hvis vi tager tilbagetrækningsreformen, så skulle vi jo sikre, at folk kunne arbejde længere ved blandt andet at skabe et godt arbejdsmiljø. I stedet er der blevet skåret her, der og alle vegne – også på Arbejdstilsynet. Generelt synes jeg, at arbejdsmarkedspolitikken har ligget lidt underdrejet i SF og regeringen på bekostning af den økonomiske politik,« mener Michael Graakjær.

Men andre medlemmer af SF’s faglige landsudvalg er lodret uenige. Signe Hagel Andersen, sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Bispebjerg Hospital, mener, at Astrid Krag vil være den rigtige formand for SF netop på grund af arbejdsmarkedspolitikken.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Astrid Krag vil have konstant fokus på arbejdsmarkedspolitikken. Hun er meget klar i mælet omkring løntrykkeri og social dumping, ligesom hun også har fokus på den danske model og betydningen af en stærk fagbevægelse for at sikre rettigheder til lønmodtagerne,« siger hun.

Endelig fremhæver Signe Hagel Andersen, at Astrid Krag både i ord og handling kæmper for ligestilling på arbejdsmarkedet.

»Astrid Krag vil øremærke mere barsel til mænd, og hun er en god rollemodel for andre unge kvinder på barsel eller med børn, fordi hun viser, at vi ikke skal blive derhjemme,« siger Signe Hagel Andersen, der for øjeblikket selv er på barselsorlov.

Også ungdomskonsulent i HK MidtVest i Jylland, Michael Holm, har sat sit kryds ved Astrid Krag i sikker overbevisning om, at hun er den rigtige formand for SF.

»Astrid har præsteret et godt stykke arbejde som minister, og jeg tror på, at hun kan samle SF,« siger han. Men samtidig fremhæver den faglige ungdomskonsulent, at han savner en skarpere arbejdsmarkedspolitik.

»I mine øjne er det fint, at Annette Vilhelmsen har italesat det store problem, som mange dagpengemodtagere står overfor, når de til nytår falder ud af dagpengesystemet. Bare i en by som Viborg handler det om cirka 300 mennesker, der står til at miste dagpengene, og mange af dem har hus og bil og kan derfor ikke få kontanthjælp. Jeg kender også unge, der løber helt tør for penge, når dagpengene stopper, og det er skræmmende konsekvenser for rigtig mange unge som gamle,« siger Michael Holm.

Intet dagpengeløfte fra Krag

Astrid Krag understreger, at arbejdsmarkedspolitikken skal spille en central rolle for SF med hende som formand, og at hun vil arbejde for en bæredygtig økonomi med varige og vellønnede job. Men her og nu vil formandskandidaten ikke give noget løfte om, at hun vil arbejde for en forkortelse af genoptjeningsperioden til dagpenge.

»Alle ved, at SF var imod forringelserne af dagpengene. Men alle kan også se, hvilket flertal vælgerne sammensatte i Folketinget. Så nu handler det om at skaffe job og arbejdspladser til de mennesker, der har været ledige så længe, at de står til at ryge ud af dagpengesystemet. Og her har regeringen lagt en akutpakke frem med en stor pulje til uddannelsesløft,« påpeger Astrid Krag og tilføjer:

»Det vigtigste er at finde løsninger for dem, der står til at ryge ud af dagpengesystemet lige om lidt. Så kan vi altid have interne diskussioner om, hvordan vi fremadrettet indretter et bedre dagpengesystem.«

Slår igen nedefra

De vidt forskellige meninger om, hvem der er den rette formand til at bringe SF videre, viser ifølge arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet professor Henning Jørgensen, at SF ikke haft det let med at komme i regering og være bundet af et regeringsgrundlag.

»Det store problem for SF er dagpengeforringelserne, og i den nuværende situation kan det koges ned til spørgsmålet om, hvorvidt genoptjeningsperioden skal kortes ned fra 52 til 26 uger. Dér vil al politisk opmærksomhed være, indtil finansloven vedtages i formodentlig november,« siger Henning Jørgensen.

Han vurderer, at det vil være politisk urealistisk at der bliver ændret ved forkortelsen af dagpengeperioden. Det efterlader kun mulighed for at give SF’s bagland samt Enhedslisten nogle lunser ved at forhandle om genoptjeningsperioden.

»Jeg tror, at begge kandidater i deres hjerter synes, at dagpengereformen fra 2010 er dybt uretfærdig, men så er spørgsmålet: Hvor bundet er man til regeringens politik? Her er der ingen tvivl om, at Astrid Krag har forlovet sig 100 procent med både de radikales og socialdemokraternes tanker, og derfor er der ikke meget hensyntagen til det faglige bagland. For regeringens politik er, at vi er i dyb krise og ikke har råd.«

Han vurderer, at Annette Vilhelmsen med sin håndsrækning til de dagpengemodtagere, der står til at ryge helt ud af systemet ved nytår, får fat i mange klassiske SF-stemmer ved formandsvalget.

»Vilhelmsen har lagt en anden linje frem og sagt, at vi skal redde nogle af dem, der nu står for skud, og at vi skal lave nogle reformer, der tager hensyn til det faglige baglands ønsker. Derfor vil der længere ude i SF-baglandet nok være større forståelse for de krav, hun rejser nu og frem til finanslovens vedtagelse.«

Set med Henning Jørgensens øjne er det nok helt uventet i toppen af partiet, at Astrid Krag ikke er en sikker og overbevisende vinder.

»Jeg tror, at det er kommet som et chok for den ledelsesklan, der har siddet og regnet med, at den kunne fejre Astrid Krag som ny leder. Det kan man ikke, for nu slår man igen nedefra. Man går ikke ustraffet hen og likviderer folks muligheder for at få en understøttelse i et velfærdssamfund. Vilhelmsens reaktion udtrykker meget godt SF’s sjæl, tror jeg.«

Astrid bliver enke

Henning Jørgensen tror på, at Astrid Krag inderst inde synes, at dagpengereformen er uretfærdig.

»Men for at citere Søren Kierkegaard: ’Forlover man sig med tiden, bliver man hurtigt enke’. Jeg tror, hun har forlovet sig lidt for meget med tidens tanker i regeringsprojektet, og derfor kan hun godt komme til at lide nederlag, som alt tyder på nu.«

Når Annette Vilhelmsen understreger, at SF stadig vil blive i regering med hende som formand, må man ifølge Henning Jørgensen tage hende på ordet.

»Så jeg tror, at det med Annette Vilhelmsen på formandsposten vil komme til et internt, stockholmsk blodbad på regeringsbænkene. Men hvis SF vil pudse den faglige profil op og inddrage flere LO-medlemmer, er det helt klart Vilhelmsen, partiet skal satse på. For ellers kommer der igen for stor afstand mellem den politiske og faglige gren,« mener han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Annette Vilhelmsen.