Storm mod styrelse

SF og Cevea retter skarp kritik af styrelse med central rolle i OK18

Af

SF vil lukke Moderniseringsstyrelsen og erstatte den med en styrelse for godt arbejdsliv. Samtidig mener Cevea, at styrelsen ikke har gjort sit arbejde godt nok. Der skal fokus på andre ting end kun besparelser, lyder opdraget fra Cevea.

SF's Jacob Mark (tv.) og direktør i Cevea Kristian Weise (th.) lægger begge op til, at der er behov for markante ændringer i Moderniseringsstyrelsen. I midten innovationsminister Sophie Løhde (V).

SF's Jacob Mark (tv.) og direktør i Cevea Kristian Weise (th.) lægger begge op til, at der er behov for markante ændringer i Moderniseringsstyrelsen. I midten innovationsminister Sophie Løhde (V). Foto: Bax Lindhardt/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Cevea

 

Stressen i den statslige sektor skal nedbringes, og arbejdsmiljøet forbedres, hvis det står til SF.

Derfor indkalder partiet innovationsminister Sophie Løhde (V) til debat om personalepolitikken i den statslige sektor.

Et middel til at opnå målet om bedre arbejdsmiljø er ifølge SF at lukke den omstridte Moderniseringsstyrelse og dele den i to.

En økonomisk styrelse under Finansministeriet - og en styrelse for personaleplejen under Beskæftigelsesministeriet, der skal arbejde med et godt arbejdsmiljø, fortæller gruppeformand Jacob Mark (SF).

»Det her er er noget, der fylder enormt meget i befolkningen. Hvis noget så teknokratisk som en styrelse er blevet folkemunde, er det enten, fordi de gør det rigtig godt eller rigtig skidt. Mit indtryk er, at det går skidt,« siger Jacob Mark til Ugebrevet A4.

SF lægger op til en såkaldt forespørgselsdebat i Folketinget. Her skal innovationsminister Sophie Løhde (V) 'oplyse om planerne for udvikling af den statslige sektors personalepolitik, herunder hvordan arbejdsmiljøet kan forbedre, stressniveauet nedbringes, og hvordan der kan skabes mere tillidsfulde relationer.'

Og som led i debatten lægger partiet op til at få skaffet et flertal for at lukke Moderniseringsstyrelsen. Teksten lyder således:

'I det Folketinget konstaterer, at stressniveauet blandt de statsligt ansatte er højt og at tilliden mellem de ansatte og deres ledelse ikke er god nok, opfordrer Folketinget regeringen til at omlægge personalepolitikken, så disse og andre problemer afhjælpes, og i den forbindelse overføre Moderniseringsstyrelsens arbejdsopgaver vedrørende personalepolitik til en ny styrelse for et godt arbejdsliv'.

Hvornår debatten skal tages er endnu ikke fastlagt.

Kilde: SF

 

UDVID

Et af problemerne er ifølge SF, at ansvaret for personalet også ligger i styrelsen, der hører under Finansministeriet.

»Den økonomiske tankegang i Finansministeriet fylder rigtig meget. Hvis man har en personalestyrelse, der skal arbejde med godt arbejde, vil det komme til at drukne i alle de cost-benefit analyser, Finansministeriet laver,« siger Jacob Mark.

'Har ikke været gode nok'

Moderniseringsstyrelsen har været i stormvejr under de verserende overenskomstforhandlinger, hvor øjnene har været rettet på den betalte frokostpause. Og det er også kommet frem, at direktør Poul Taankvist har fået stillet en bonus i udsigt, hvis det lykkes at forhandle en 'smal økonomisk ramme' hjem.

Og generelt har de offentligt ansattes forhold til styrelsen ikke været prangende, siden styrelsen blev oprettet i 2011 under daværende finansminister Bjarne Corydon (S).

Ifølge Kristian Weise, direktør i centrum-venstre tænketanken Cevea, skyldes det, at styrelsen har misforstået sine arbejdsopgaver.

»Moderniseringsstyrelsen er ikke lykkedes med at gøre sit arbejde på en måde, hvor de offentligt ansatte ser dem som en styrelse, der styrker og udvikler de ansattes arbejde.«

»I stedet ser de styrelsen som en, der er i direkte modsætning til dem. Man er, hvad man gør. Og hvis man udvikler en styrelse for offentligt ansatte, men ender med at få dem imod sig, har man ikke gjort sit arbejde godt nok,« siger Kristian Weise til Ugebrevet A4.

Han mener, at styrelsen har været for optaget af besparelser i stedet for at udvikle og inddrage medarbejderne i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

Nye fokuspunkter

Kristian Weise mener, at det er et lidt for stort skridt ligefrem at lukke styrelsen, som SF foreslår. 

»Det giver mening at have en styrelse, der skal udvikle den offentlige sektor. Der er mange arbejdsopgaver forbundet med at drive sektoren.«

»Det skal man investere i og arbejde på at udvikle kvaliteten. Det kan Moderniseringsstyrelsen godt, men det kræver, at den får et andet mandat, og at man sender nogle andre politiske signaler,« siger Kristian Weise:

»Om man så lukker styrelsen og erstatter den med en anden, eller om man ændrer den måde, den nuværende arbejder på, det er detaljer. Det vigtige er, at man ændrer fokus,« siger Kristian Weise.

I et interview med Berlingske har direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist erkendt, at styrelsen står med en udfordring.

»Når vi kommer ud på den anden side og forhåbentlig får aftalt en ny overenskomst, synes jeg, vi har en fælles opgave i at få sat os ned og få talt om, hvordan vi kan skabe et bedre samarbejdsklima mellem de faglige organisationer og os. Og om hvordan vi kan forberede os bedre til næste runde om nogle år, hvor vi igen skal sidde og forhandle,« lød det fra Poul Taankvist i Berlingske.

Politisk opbakning

SF's forslag støttes af både Alternativet og Enhedslisten. Radikale har ikke taget stilling som parti, men partiets Europaparlamentsmedlem Jens Rohde har stillet et borgerforslag om at lukke styrelsen. 

Socialdemokratiet vil ikke kommentere på, hvorvidt partiet støtter forslaget om at lukke Moderniseringsstyrelsen. Finansordfører Benny Engelbrecht understreger over for Ugebrevet A4, at SF er i sin gode ret til at tage debatten, men at timingen kunne være bedre.

»Vi kommer ikke til at forholde os til spørgsmålet så længe, at de her afgørende forhandlinger foregår. Vil vil indtrængende opfordre alle partier til at vente med at tage diskussionerne, til der er kommet en afklaring.«

»Jeg kan ikke understrege nok, at der ikke skal blandes politisk blod ind i disse forhandlinger,« siger Benny Engelbrecht.

Jacob Mark fra SF ser fine muligheder i at få Socialdemokratiet med på vognen.

»Vi har et godt samarbejde med Socialdemokratiet. Mange har travlt med at få dem til at lyde som nogle, der ikke vil gøre noget for lønmodtagerne. Det er bare ikke mit indtryk. Jeg tror på, at de gerne vil lytte, når det handler om at skabe et bedre arbejdsmiljø,« siger Jacob Mark.

Han erkender at SF selv har spillet en rolle i dannelsen af Moderniseringsstyrelsen og lærer-konflikten i 2013.

»I stedet for at gå i flyverskjul, er det vigtigt at gøre det, der er godt for den offentlige sektor. Og det vil være bedst at erstatte det her ledelsesregime.«

»Den danske model bygger på tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager - især på det offentlige område, hvor arbejdsgiveren har en naturlig overhånd. Den tillid brød vi i 2013, og det er vigtigt, at vi som lønmodtagerparti tager ansvar for at rette op på det,« siger Jacob Mark.

Innovationsminister Sophie Løhde har tidligere afvist ideen om at lukke Moderniseringsstyrelsen.