Partilederrunde

SF går i krig med Radikale

Af | @IHoumark
| @GitteRedder

De Radikale er mere optaget af arbejdsudbuddet i 2030 end af at løse de problemer, 40.000 arbejdsløse står med i dag, mener SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun vil have statsministeren til at lægge muskler i at overbevise Radikale om at finde en løsning på dagpengeproblemerne. Og så vil SF gøre den midlertidige arbejdsmarkedsydelse permanent.

Socialdemokraterne bør lægge muskler i at overbevise Radikale om at hjælpe de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, mener SF's partileder, Pia Olsen Dyhr.

Socialdemokraterne bør lægge muskler i at overbevise Radikale om at hjælpe de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, mener SF's partileder, Pia Olsen Dyhr. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Det er ganske enkelt for slapt, at statsminister Helle Thorning-Schmidt ikke sætter hælene i over for økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i sagen om dagpengene.  Når mere end 40.000 arbejdsløse har fået smadret deres økonomi inden årsskiftet, er det en klar socialdemokratisk opgave at finde løsninger for de arbejdsløse. Og til det hører ifølge SF’s formand Pia Olsen Dyhr, at statsministeren demonstrerer over for Radikale, hvem der sidder for bordenden i regeringen.

»Jeg synes, det er frustrerende, at så mange mennesker falder ud af dagpengesystemet. Og jeg kan slet ikke forstå, at regeringen ikke benytter sig af muligheden for at hjælpe de mennesker. Jeg ved godt, at Radikale blokerer for at løse problemet, men der må Socialdemokraterne lægge nogle muskler i at få overbevist Radikale,« fastslår hun.

Det er uholdbart, uacceptabelt, ja, grotesk, at regeringen ikke har fået løst dagpengeproblemet. Det her handler om nogle helt rigtige mennesker af kød og blod, som står med et reelt kæmpe problem.

Statsministeren har ellers bastant afvist, at der ’overhovedet’ kommer ændringer i dagpengesystemet i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. Det har vakt et ramaskrig i både fagbevægelse, Socialdemokraternes bagland samt hos regeringens parlamentariske grundlag Enhedslisten og SF. Og Pia Olsen Dyhr mener, at Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager bør notere sig protesterne, hvis de har ambitioner om at genvinde vælgernes tillid og dermed regeringsmagten.

»Det er uholdbart, uacceptabelt, ja, grotesk, at regeringen ikke har fået løst dagpengeproblemet. Det her handler om nogle helt rigtige mennesker af kød og blod, som står med et reelt kæmpe problem, og det bør vi som politikere se at få løst,« siger Pia Olsen Dyhr.

Klik her for at læse Pia Olsen Dyhrs blå bog

R er optaget af arbejdsudbud over alt andet

SF-formanden mener, at regeringen undervurderer, hvad problemerne i dagpengesystemet kan få af betydning i en valgkamp.

Jeg tror, at Radikale er mere optaget af udbuddet af arbejdskraft i 2030 end nødvendigvis et genvalg.

»Det her er ikke bare et problem for de omkring 40.000 mennesker, som har mistet dagpengene. Jeg mener også, at det er et problem i forhold til at få genvalgt regeringen. Det bør Socialdemokraterne og Radikale tage meget mere alvorligt,« fastslår Pia Olsen Dyhr.

»Hvorfor tror du, at Radikale ikke køber din analyse af, at der skal gøres noget i forhold til dagpenge, for at regeringen har chance for genvalg?«

»Jeg tror, at Radikale er mere optaget af udbuddet af arbejdskraft i 2030 end nødvendigvis et genvalg. Radikale er optaget af arbejdsudbuddet over alt andet.«

Det er præcis et halvt år siden, at den 42-årige tidligere transportminister overtog formandsposten i det kriseplagede socialistiske parti. Og Pia Olsen Dyhr er usædvanlig kras og åbenmundet i sin kritik af den regering, hun selv har været medlem af og nu er parlamentarisk grundlag for.

Især langer hun ud efter Radikale, som, hun mener, ikke er tilstrækkeligt optaget af at bekæmpe social dumping og finde løsninger på dagpengeproblemet.

I interviewet med Ugebrevet A4 giver hun igen og igen udtryk for irritation over, at en socialdemokratisk ledet regering forspilder chancen for at gøre noget for sine kernevælgere, lønmodtagerne.

SF vil gøre sit til, at de foreløbig 40.000 arbejdsløse, der har mistet retten til dagpenge, ikke lades i stikken, forsikrer SF-formanden. Derfor bliver dagpengesystemet også et af hovedtemaerne på SF’s sommergruppemøde i denne uge, ligesom forbedringer for de ledige vil være et af SF’s vigtigste krav ved kommende forhandlinger om finansloven for 2015.

Kommissionen er en syltekrukke

I slutningen af juni nedsatte regeringen en dagpengekommission, der skal kulegrave hele dagpengeområdet og komme med bud på, hvordan fremtidens forsikring af de ledige skal være. Og det får Pia Olsen Dyhr op i det røde felt, at statsministeren henviser til dagpengekommissionen, når hun afviser at ændre på dagpengereglerne.

Det vil være fint at få fuldt fradrag for fagforeningskontingent, for det vil styrke den rigtige fagbevægelse i stedet for den gule fagbevægelse, som ikke er en rigtig fagbevægelse.

Pia Olsen Dyhr kalder kommissionen en syltekrukke og peger på, at vi for længst har haft folketingsvalg, når kommissionen skal fremlægge sit arbejde.

»Kommissionen er en undskyldning for ikke at gøre noget. Jeg kan slet ikke forstå, at en socialdemokratisk ledet regering ikke kommer med et bud på at løse problemerne på dagpengeområdet. Der er ingen, som siger, at Socialdemokraterne har magten efter et valg,« siger Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at de arbejdsløse ikke kan vente både to, tre eller fire år på en løsning.

I forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov vil SF kræve, at der kommer en løsning for de ledige, der står til at miste dagpengene.

»Vi har tænkt os at gøre vores, og jeg håber, at fagbevægelsen vil hjælpe og er klar til at trykke regeringen på maven her i efteråret.  Men det er ikke nemt at flytte Radikale på den her dagsorden.«

Ifølge Pia Olsen Dyhr bliver en løsning på dagpengeproblemet et ’centralt’, men dog ikke ultimativt krav ved de kommende forhandlinger om finansloven.

Hånd i hånd med Dansk Folkeparti

Konkret vil SF forsøge at bremse strømmen af ledige, der mister dagpengene, ved at gøre det nemmere for ledige at genopnå ret til dagpenge. Hvor arbejdsløse nu skal arbejde i 52 uger for igen at få ret til dagpenge, vil SF sætte kravet ned til 26 uger, sådan som det var, før dagpengereformen trådte i kraft. Med 26 ugers genoptjeningsret vil det også være nemmere for ledige med vikariater og sæsonarbejde igen at få ret til dagpenge, pointerer hun.

»Som jeg hører det, har Enhedslisten og Dansk Folkeparti det samme ønske til genoptjeningskravet. Regeringen har altså nu et flertal i Folketinget til at ændre kravet. Det er ikke sikkert, der er et flertal for det efter et folketingsvalg,« siger Pia Olsen Dyhr og åbner dermed op for et usædvanligt makkerskab mellem hende og Kristian Thulesen Dahl.

Permanent arbejdsmarkedsydelse

Til forhandlingerne om finansloven vil SF møde op med et andet ’centralt krav’ i forhold til ledige. Som det er nu, når ledige mister dagpengene, kan de efterfølgende få en såkaldt arbejdsmarkedsydelse. Den svarer til lidt mere end kontanthjælpen, men nedsættes ikke på grund af en eventuel samlevers indtægter. Men ydelsen udløber i juli 2016.

»Vi vil gerne have gjort arbejdsmarkedsydelsen permanent. Så man kan få to år på dagpenge og derefter et år på arbejdsmarkedsydelse,« understreger Pia Olsen Dyhr.

Dermed lægger hun op til, at arbejdsløse reelt har tre år på fast ydelse – to år på dagpenge og det tredje år på en lavere ydelse.

Halveringen af genoptjeningskravet og den permanente arbejdsmarkedsydelse kalder hun ’centrale krav’ til forhandlingerne om finansloven. En fjernelse af loftet på 3.000 kroner i skattefradrag for fagforeningskontingent står også højt på SF’s ønskeliste til finansloven.

Men Helle Thorning-Schmidt må ifølge SF-formanden tro om igen, hvis hun forventer, at SF stiller sig tilfredse med fuld fradragsret for fagforeningskontingent og ingenting på dagpengeområdet.

»Det vil være fint at få fuldt fradrag for fagforeningskontingent, for det vil styrke den rigtige fagbevægelse i stedet for den gule fagbevægelse, som ikke er en rigtig fagbevægelse. Men for os er det vigtigere at få løst problemet med dagpengene. Det prioriterer vi højst.«

Overvågning ved grænser

Heller ikke når det gælder indsatsen for, at udlændinge arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår, er regeringen nået i mål, understreger hun.

Hvis de borgerlige partier kommer til magten, vil vi se det samme som i nullerne. Der sker ikke en bønne i forhold til social dumping.

»Vi er slet ikke færdige med indsatsen i forhold til social dumping,« siger Pia Olsen Dyhr og kommer igen med stikpiller til Radikale.

»Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten er meget optaget af at bekæmpe social dumping, og selvom Radikale ikke er optaget af det, har partiet dog været med på flere tiltag,« lyder den spydige kommentar.

SF vil sætte bøderne markant op for ikke at overholde reglerne for arbejde i Danmark. Og som tidligere transportminister har hun blandt andet kig på lastbiltransporten.

»Reglerne om, at udenlandske lastbiler kun må køre tre ture i Danmark, bliver ikke overholdt. Det har 3F dokumenteret meget klart. Og en svensk forsker har dokumenteret, at nogle lastbiler stik mod reglerne har kørt 90 ture i Danmark, før de er kørt ud af landet igen.«

»Vi må gøre det muligt for politiet at bremse det her. I Hirtshals, ved Øresundsbroen og ved grænseovergangen Kruså skal der installeres nummerpladescannere. Med elektronisk overvågning kan vi få styr på, hvornår lastbilerne kører ind i Danmark og ud igen.«

Borgerlige vil ikke gøre en bønne

Pia Olsen Dyhr sætter sin lid til, at regeringen styrker indsatsen mod social dumping yderligere. Blandt andet for at få udrettet noget, før en eventuel borgerlig regering tager magten.

»Hvis de borgerlige partier kommer til magten, vil vi se det samme som i nullerne. Der sker ikke en bønne i forhold til social dumping,« siger hun og fortsætter:

»Det var jo nærmest morsomt under valget til Europa-Parlamentet at høre de borgerlige tordne mod de østeuropæiske chauffører. Men hvad lavede de borgerlige selv i nullerne, da de havde magten? De gjorde ingenting i forhold til social dumping. Og Dansk Folkeparti brugte gennem 10 år ikke sin enorme magt til at få lavet nogle bedre regler.«

Inklusion koster

Selv om Pia Olsen Dyhr skyder både til højre og til venstre i Folketingssalen, ser hun også områder, hvor man kan gøre fælles front i rød blok, når valgkampen for alvor sætter ind. Det gælder blandt andet den offentlige sektor.

»Vi er alle sammen optaget af, at der skal være mere velfærd. Regeringen vil gerne øge velfærden med 0,6 procent om året frem til 2020. Det vil SF også gerne, og Enhedslisten vil vist endda øge den endnu mere. Vi vil den offentlige sektor i modsætning til de borgerlige partier, der stritter i alle retninger, når det gælder udviklingen i den offentlige sektor.«

Det er da tankevækkende, at de 100 rigeste i Danmark nærmest ikke har mærket finanskrisen, mens alle andre har været nødt til at bidrage.

SF vil eksempelvis afsætte flere penge til ældreomsorg, da antallet af plejekrævende ældre stiger i fremtiden. Og folkeskolen skal der også bruges mere på.

»Udover at man skal gennemføre en kæmpestor folkeskolereform, skal skolerne inkludere mange flere elever med forskellige diagnoser og udfordringer. Derfor bliver vi nødt til at sætte flere penge af til inklusion. Til efteruddannelse af lærerne, til inklusionspædagoger – og måske skal man nogle steder også ændre de fysiske rammer. Der kunne vi godt bruge 200 millioner kroner mere om året.«

Grov uansvarlighed ikke at sørge for lighed

Selvom adskillige af SF’s krav i forbindelse med finanslovsforhandlingerne koster trecifrede millionbeløb, understreger Pia Olsen Dyhr, at hun er ’meget optaget af en stram økonomisk kurs’. Og lige så optaget er hun af at bekæmpe social ulighed, som hun med ærgrelse ser stige under den regering, hun selv er parlamentarisk grundlag for.

»Jeg synes jo, at man både kan være økonomisk ansvarlig og bekæmpe uligheden. Se lige hvor mange penge amerikanerne bruger på politiet i USA. Det skyldes jo stor ulighed med efterfølgende utryghed og kriminalitet. Hvis uligheden stiger, skal vi bruge penge på andre problemer, der opstår som konsekvens af uligheden. Så min påstand er, at det er grov økonomisk uansvarlighed ikke at sørge for lighed i et samfund.«

SF fremsatte i juni forslag om at nedsætte en lighedskommission, der skal kulegrave uligheden i Danmark. Hen over efteråret vil hun igen fremsætte forslaget om en lighedskommission for regeringen – for som hun tørt bemærker igen og igen, hænger økonomisk ansvarlighed tæt sammen med kampen mod ulighed.

»Jeg ved godt, hvem der kommer til at betale regningen – det er altid dem, der har mindst. Når det begynder at gå skævt i Danmark, er det nettet under de svageste, der rammes hårdest,« siger hun.

Angela Merkel og Pia Dyhr enige

Danskerne kan godt få mere velfærd, og dagpengesystemet kan godt blive bedre uden at øge skatterne, vurderer SF-formanden.

»Vi har råderum i dansk økonomi til at bruge mere på den offentlige velfærd. Og når vi taler skat, synes jeg, at beskatningen er høj nok.«

»Men man kan diskutere, om man skal beskatte anderledes. Det er da tankevækkende, at de 100 rigeste i Danmark nærmest ikke har mærket finanskrisen, mens alle andre har været nødt til at bidrage.«

For at ændre på fordelingen af skattebyrden arbejder SF på et forslag om en skat på finansielle transaktioner eksempelvis køb og salg af aktier, obligationer og andre værdipapirer.

»EU-Kommissionen har regnet på, at hvis man indførte en skat på 0,1 procent ved hver handel, ville man alene i Danmark kunne inddrive syv milliarder kroner. Fordelene ville være, at du ville kunne beskatte nogle, der måske ikke betaler meget skat i dag, og samtidig lægge en dæmper på de meget hurtige spekulative handler.«

»Der er alt for meget uro og spekulation i dag, og det var en af årsagerne til finanskrisen. Og Angela Merkel (den konservative, tyske forbundskansler red.) går ind for det, så det er ikke det rene kommunisme, vel.«

Ro i rækkerne

Netop det yderligtgående vil Pia Olsen Dyhr gerne undgå. SF skal fremstå som et økonomisk ansvarligt parti, der ikke begiver sig alt for langt ud på fløjene. Det er med den linje, hun håber på, at partiet kan genrejse sig selv, efter at det i januar var ved at falde helt fra hinanden og meldte sig ud af regeringen.

»Jeg er meget optaget af at konsolidere SF, og der er ikke brug for at komme med rabiate meldinger,« siger hun.

Ifølge meningsmålingerne går det godt med konsolideringen. Siden Pia Olsen Dyhr overtog formandsposten midt i februar, er venstrefløjsvælgerne støt og roligt vendt tilbage.

Ved årsskiftet var SF tæt på spærregrænsen på 2 procent af stemmerne, og i februar lå partiet til kun 3,7 procent af stemmerne, mens Enhedslisten lå til 11 procent. I dag står SF til 7,0 procent af stemmerne, mens Enhedslisten ligger til 8,5 procent ifølge Altinget.