Analyse

Seniorerne fylder mere og mere i jobfesten

Folk på 50 år og derover har stået for ikke mindre end 78 procent af stigningen i beskæftigelsen de seneste fire år. Der findes nu 25.000 virksomheder i Danmark, hvis ansatte alle er over 50 år. Folk arbejder længere blandt andet som følge af ændringer af efterlønnen, vurderer Dansk Industri.

Af Thomas Michael Klintefelt

Chefkonsulent i Dansk Industri

[email protected]

 

I løbet af de seneste fire år er beskæftigelsen steget med 115.000 såkaldte fuldtidspersoner.

For personer i alderen 50 år og derover har fremgangen alene været på 89.000, og aldersgruppen 50+ kan dermed siges at have stået for 78 procent af de seneste fire års beskæftigelsesfremgang.

Unge mennesker under 30 har også bidraget positivt med en stigning på 55.000 fuldtidspersoner, mens den store midtergruppe af 30-49-årige derimod har haft faldende beskæftigelse med en tilbagegang på 29.000 fuldtidspersoner.

For de to yngste aldersgrupper er det først og fremmest demografiske forhold, der driver udviklingen. I perioden er antallet af 20-29-årige i befolkningen steget med 76.000, mens der har været et fald i antallet af 30-49-årige på 52.000.

Når det gælder personer i aldersgruppen 50+, så er befolkningen også vokset, når man ser på de 50-59-årige. Her har der været tale om en stigning på 55.000 personer.

Fremgangen i beskæftigelsen for de 60-64-årige er meget imponerende. Thomas Michael Klintefelt, chefkonsulent i Dansk Industri

For de 60-64-årige er der derimod tale om en beskeden stigning på 4.000 personer, mens befolkningen af 65-69-årige ligefrem er faldet med 33.000.

På den baggrund er fremgangen i beskæftigelsen for de 60-64-årige meget imponerende. I december 2013 stod de 60-64-årige kun for 6 procent af den samlede beskæftigelse, mens deres andel af stigningen i beskæftigelse de seneste fire år er hele 29 procent.

Den store fremgang i beskæftigelsen for 50+ overstiger altså langt, hvad man kunne forvente ud fra gruppens demografiske udvikling.

Det er en kombination af demografisk effekt for personer i 50'erne og et ændret tilbagetrækningsmønster for personer i starten af 60'erne som følge af forhøjelse af efterlønsalderen, der først og fremmest har drevet beskæftigelses-stigningen for personer over 50 år.

Nu er det mere end hver tredje af de beskæftigede lønmodtagere i Danmark, som er fyldt 50 år. Thomas Michael Klintefelt, chefkonsulent i Dansk Industri

Ved begyndelsen af 2018 er det mere end hver tredje af de beskæftigede lønmodtagere i Danmark, som er fyldt 50 år. Aldersgruppen 50+ fylder derfor også meget på virksomhederne.

I 2015 fordelte alle lønmodtagere i Danmark sig på 141.000 forskellige virksomheder. Blandt dem var der 53.000 virksomheder, hvor ansatte i aldersgruppen 50+ udgjorde mindst 40 procent af de ansatte på virksomheden.

Faktisk var der 25.000 virksomheder, som kun havde ansatte i aldersgruppen 50+. Det svarer til 18 procent af alle virksomheder. Der er i sagens natur først og fremmest tale om mindre virksomheder med få ansatte, men det siger noget om, hvor almindelige lønmodtagere over 50 år er blevet i Danmark. 

Analysen er skrevet af en ekstern skribent og er ikke udtryk for Ugebrevet A4's holdning.