Seniorer frygter for svigtende helbred

Af | @MichaelBraemer

Ønsket om en aktiv tredje alder er på retur og frygten for et svigtende helbred i kraftig vækst, når seniorer bliver spurgt om, hvad der vil få dem til at stoppe på arbejdsmarkedet, viser ny undersøgelse.

DEN TREDJE ALDER På fire år er andelen af 55-59 årige danskere, der frygter at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af svigtende helbred, næsten fordoblet.
I 2006 gav 12 procent af seniorerne svaret »Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet«, når de blev spurgt om, hvad de forventer vil være årsagen til, at de forlader arbejdsmarkedet. Den andel voksede i en tilsvarende undersøgelse to år senere til 14 procent og i en helt ny undersøgelse til hele 23 procent, fremgår det af en undersøgelse, som Capacent Epinion har foretaget for Ugebrevet A4.
Modsat er det gået med ønsket om en aktiv tredje alder. Andelen, der angiver det som forventelig årsag til deres tilbagetrækning, er i løbet af de seneste to år faldet fra 68 til 59 procent.
Især ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet er præget af frygten for, at svigtende helbred stiller sig i vejen for deres deltagelse på arbejdsmarkedet. 34 procent af seniorer med grundskole som højeste gennemførte uddannelse og 22 procent af de erhvervsfagligt uddannede angiver det som forventelig årsag til tilbagetrækning mod for eksempel kun 15 procent af seniorer med mellemlang videregående uddannelse.
LO’s formand Harald Børsting mener, at tallene bør få arbejdsgiverne til se kritisk på deres organisering af arbejdet i en tid, hvor der bliver brug for seniorernes indsats på arbejdsmarkedet.
»En fordobling af andelen, der peger på svigtende helbred, i løbet af fire år er en voldsom udvikling og understreger, at der er brug for at være dygtig i arbejdsmiljøindsatsen og organisere arbejdet, så det ikke slider folk ned. Der er ingen tvivl om, at mange seniorer i dag føler sig slidt op,« siger han.
Mindre nedslidende arbejdsforhold vil utvivlsomt blive hilst velkomne af seniorerne, der som noget nyt har fået godt helbred som førsteprioritet i deres liv.
De 55-60 årige er i 2006, 2008 og igen i år blevet spurgt om, hvad de tillægger størst betydning i deres liv. Og hvor »Et godt familieliv« i begge tidligere undersøgelser har været den klare vinder, er det denne gang »Et godt helbred«, der topper ønskelisten.