Send dog mændene på barsel

Af Søren Kudahl, redaktionssekretær

Malou Aamunds faneflugt sænkede ikke blot spændingen og underholdningsværdien i dansk politik betragteligt. Den var også et tilbageslag for ligestillingen og mænds ret til barselsorlov.

TRE MÅNEDER, TAK Det var en trist dag, da Malou Aamund forlod Ny Alliance. Én ting var, at hun satte endnu en pind til den skrøbelige alliances ligkiste – det lever vi nok med. Langt mere alvorligt er det, at der med Aamunds sidespring forsvandt en vigtig mulighed for at ændre afgørende på flere vigtige politikområder.

Det gælder ikke mindst i forhold til ligestilling, hvor udviklingen har stået grundigt i stampe, siden VK-regeringen kom til magten i 2001. Det blev nærmest komisk i Eva Kjer Hansens (V) tre år som ligestillingsminister, eller skulle vi rettere sige »pjece-, netværks- og cd-minister«. Hun gjorde en dyd ud af, at vejen til mere ligestilling i det danske samfund gik via alle andre finurlige omveje end lovgivning.

I de få uger hvor den frafaldne konservative Pia Christmas-Møller tilsat et par grønlændere med venstreorienterede tilbøjeligheder kunne skabe et folketingsflertal uden om regeringen og Dansk Folkeparti, var der derimod udsigt til en spændende udvikling. Christmas-Møller talte varmt for en længere periode med øremærket barselsorlov til mænd.

Det er en åbenlyst rigtig idé, som de har gode erfaringer med i flere af vores nabolande. Mens de danske mænds brug af barselsorlov kun stiger marginalt år for år, er norske og islandske mænd i hobetal begyndt at tage flere måneders orlov.

Man kan have stor sympati for det liberale mantra om, at fordelingen af barselsorloven skal være »familiernes eget valg«, men virkeligheden er bare, at det frie valg ikke er så frit endda. På mange arbejdspladser kræver det mere mandsmod, end de fleste mænd har, at fortælle chefen og kollegerne, at man vil have tre måneders barselsorlov med lille Laura. »Har barnet ikke en mor«, lyder spørgsmålet måske fra den forstokkede chef eller rapkæftede kollega. Derfor bør en længere del af barselsorloven være en ret, som forsvinder, hvis far ikke udnytter den. Det argument kan arbejdsgivere og kolleger forstå. Det vil formentlig også reducere den skævhed, der gør, at højtuddannede mænd i dag tager mere orlov end kortuddannede.

Én ting er mændenes mulighed for at være sammen med deres børn. Det er vigtigt for både mænd og børn, men nok så vigtigt er det, at øremærkning af barselsorlov også vil gavne kvindernes ligestilling: Det ligger lige for, at mange arbejdsgivere i valget mellem en yngre kvinde og en yngre mand med samme kvalifikationer i dag vælger manden, fordi han efter al sandsynlighed vil have færre fraværsdage på grund af barselsorlov og børns sygdom. Det er en kendsgerning, at kvinderne stadig tager langt den største del af ansvaret i forhold til familien, og længere barselsorlov til mændene kan være første skridt til at ændre på det. Den udvikling vil samtidig forbedre kvindernes karrieremuligheder på længere sigt. Det er også på høje tid, at dansk erhvervsliv bliver bedre til at udnytte talentmassen i den kvindelige halvdel af befolkningen.

Malou Aamunds argument for at forlade Ny Alliance til fordel for Venstre var ønsket om at skabe reformer. Hvis det skal blive til andet end en dårlig vittighed, kan Anders Fogh Rasmussen & co. jo passende begynde med at tænke progressivt og øremærke tre måneders barselsorlov til mænd.