Lille Hjælper

Robotter skaber job og vækst i industrien

Af

Robotter vinder frem i industrien og skaber vækst og nye job i et omfang, der får virksomheder uden robotter til at halte bagefter. Men problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at betjene maskinerne kan tvinge virksomheder ud af landet.

Sådan en fyr her er ikke sjov at få som sidekammerat ved julefrokosten, men den giver mere arbejde til kollegerne af kød og blod.

Sådan en fyr her er ikke sjov at få som sidekammerat ved julefrokosten, men den giver mere arbejde til kollegerne af kød og blod. Foto: Thinkstock

De tager ikke prisen for de mest snakkesalige kolleger. Til gengæld udfører de jobbet uhyre effektivt og med millimeterpræcision. Og så er de med til at sikre tonsvis af ordrer i bogen hos danske industrivirksomheder. Der er tale om de tusindvis af robotter, der de seneste år har indtaget fabrikshaller, maskinværksteder og skibsværfter landet over.

Nye tal viser, at virksomheder, der har installeret robotter, klarer sig bedre end virksomheder uden.

Dansk Metal har spurgt 643 tillidsrepræsentanter i danske industrivirksomheder både med og uden robotter, om de har oplevet øget produktion, flere ordrer i bogen og en stigning i antal ansatte det seneste år.

Og faktisk melder hele seks ud af ti tillidsrepræsentanter fra virksomheder med robotter, at deres virksomhed har oplevet en stigning i produktiviteten det seneste år, mens det samme gør sig gældende for knap fire ud af ti af virksomhederne uden robotter i produktionen.

Robotter giver flere job og øget produktivitetVirksomheder med og uden robotter, der har oplevet en stigning i produktivitet, ordrer eller ansatte, i pct.
Note: Dansk Metal har i perioden 4.-24. juni 2014 gennemført en elektronisk rundspørge blandt 1255 af forbundets industriansatte tillidsrepræsentanter. Af dem har 643 deltaget i hele undersøgelsen, mens 48 har afgivet nogle svar. Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, juni 2014

Hos Dansk Metal ser cheføkonom Allan Lyngsø Madsen stort potentiale i øget automatisering.

»Virksomheder, der har installeret robotter, klarer sig væsentligt bedre end virksomheder uden robotter. Det her viser meget klart, at vejen frem for danske industrivirksomheder er flere robotter,« siger Allan Lyngsø Madsen.

Det her viser meget klart, at vejen frem for danske industrivirksomheder er flere robotter. Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom, Dansk Metal

Punkteret myte

Robotterne giver ikke alene bonus på bundlinjen. Fire ud af ti tillidsmænd melder, at antallet af ansatte på deres arbejdsplads er steget det seneste år. Det samme oplever kun tre ud af ti tillidsmænd på virksomheder uden robotter.

Rette faglærte nødvendig for dansk produktionSpørgsmål: 'Hvor vigtig er adgang til kvalificeret arbejdskraft for, at din virksomhed bevarer produktion i Danmark? Pct.'
Note: Dansk Metal har i perioden 4.-24. juni 2014 gennemført en elektronisk rundspørge blandt 1255 af forbundets industriansatte tillidsrepræsentanter. Af dem har 643 deltaget i hele undersøgelsen, mens 48 har afgivet nogle svar. Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, juni 2014

Det er et billede, cheføkonom Klaus Rasmussen fra Dansk Industri kan genkende.

»Robotter skaber produktivitet og er i den grad med til at fastholde og skabe danske arbejdspladser. De virksomheder, der klarer sig bedst, er samtidig dem, der er længst fremme med at automatisere,« siger Klaus Rasmussen.

Dermed afliver de nye tal den ellers sejlivede myte om, at robotternes indmarch i fabrikshaller og autoværksteder landet over stjæler håndens arbejde og mindsker behovet for ansatte af kød og blod.

For med flere ordrer i bogen er der brug for flere hænder. Robotterne skal nemlig programmeres, finjusteres og vedligeholdes, og det skaber et hidtil uset behov for industriteknikere, automatteknikere og smede på mange industriarbejdspladser.

Job til ufaglærte

Men ikke alle faggrupper tager del i jobfesten i første omgang. Mange ufaglærte med manuelt arbejde må overlade deres hidtidige arbejdsopgaver til teknologien. Den problematik genkender Mads Andersen, formand for fagforbundet 3F’s industrigruppe.

Hvis ikke man indfører ny teknologi, vil der slet ikke være nogen 3F-arbejdspladser tilbage. Mads Andersen, formand, 3F’s industrigruppe

»Der er ingen tvivl om, at robotter også overtager arbejde, som vores medlemmer traditionelt har stået med. På den anden side er det også sådan, at hvis ikke man indfører ny teknologi, vil der slet ikke være nogen 3F-arbejdspladser tilbage,« siger Mads Andersen.

For nok erstatter robotterne nogle af de jobfunktioner, der tidligere blev udført ved håndkraft. Men i kølvandet på den udvikling opstår nye opgaver, der på langt sigt giver flere arbejdspladser, end der nedlægges.

»Vi hører fra tillidsfolk, at det faktisk har givet flere 3F-arbejdspladser at indføre ny teknologi, fordi der er kommet mere at lave. Når der kommer mere at lave, er der også mere manuelt arbejde,« siger Mads Andersen, der sender forbundets medlemmer på robotkurser på landets AMU-centre.

Derfor frygter gruppeformanden heller ikke robotternes fremmarch. Arbejdsgiverne skal bare sikre, at opkvalificering og efteruddannelse også tilfalder medarbejdere med manuelt arbejde.

»Der vil også i fremtiden være behov for folk til at betjene robotterne, og det vil være 3F’erne, der gør det i nogle situationer, mens det i andre situationer vil være metallerne. Vi er her også i fremtiden,« siger Mads Andersen.

Der vil også fremover være arbejde til ufaglærte, bare ikke i samme mængde som tidligere. Jan Stentoft, professor, Syddansk Universitet

Den profeti bakkes op af professor Jan Stentoft fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet.

»Der vil også fremover være arbejde til ufaglærte, bare ikke i samme mængde som tidligere,« siger Jan Stentoft.

Nødvendige nathold

I maskinværkstedet hos industrivirksomheden Cimbria har fællestillidsrepræsentant Kjeld Borggard fået mange nye kolleger, siden virksomheden begyndte at investere i robotter.

»Der er i allerhøjeste grad opstået et behov for nye medarbejdere. Samtidig med at vi har fået robotterne ind, har vi øget omsætningen betydeligt de sidste fem-seks år,« siger Kjeld Borggaard.

Han fortæller, at robotterne viste sig at være så god en investering, at Cimbria efterfølgende har måttet udvide bemandingen til også at omfatte ydertimerne for at få det fulde udbytte.

»Vi været nødt til at køre med holdskift for at udnytte robotterne så meget som muligt. Derfor har vi også fået nye kolleger ansat på både aften- og nathold og indimellem også på weekendhold. Så her har der været en kraftig forøgelse i antallet af medarbejdere,« siger fællestillidsrepræsentanten.

At flere robotter er en god investering er også erfaringen i andre industrivirksomheder, fortæller cheføkonm Klaus Rasmussen fra Dansk Industri.

»Virksomhederne oplever meget meget korte tilbagebetalingstider, når de installerer robotter i produktionen. Hvad det koster at automatisere er hurtigt vundet ind igen, så det er i den grad nogle rentable investeringer. Og moderne robotter er efterhånden så billige, at selv mindre virksomheder kan være med,« siger Klaus Rasmussen.

Akut mangel

Men i takt med at flere virksomheder får øjnene op for robotternes potentiale, vokser manglen på industriteknikere, smede og automatikteknikere.

Således har Cimbria i lighed med mange andre industrivirksomheder store problemer med at rekruttere medarbejdere, der kan betjene de mange nye robotter.

»Vi har fortsat alvorlige problemer med at skaffe de fornødne nyuddannede maskinarbejdere og industriteknikere til en del af vores robotter. Dem er der stort behov for, og lige nu er virksomhederne nødt til at shanghaje medarbejdere hos hinanden, fordi der ikke er nok,« siger Kjeld Borggaard fra Cimbria.

Faktisk oplever knap halvdelen af de adspurgte tillidsrepræsentanter på virksomheder med robotter akut mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det forhindrer dem i at høste det fulde udbytte af robotternes vækstpotentiale, mener cheføkonom Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal.

»Mange industrivirksomheder har svært ved at rekruttere visse typer faglært arbejdskraft. Hvis de ikke har en superbruger i huset, får de ikke det fulde udbytte af deres robotter. Derfor er det vigtigt, at vi får løst problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft hurtigst muligt,« siger Allan Lyngsø Madsen.

Professor Jan Stentoft fra Syddansk Universitet forklarer også, at de manglende hænder kan bremse den vækst, robotterne ellers ville føre med sig.

»Hvis virksomhederne ikke kan skaffe den kvalificerede arbejdskraft, kan det blive en flaskehals, der kan være med til at bremse udviklingen,« siger Jan Stentoft.

Udlandet truer

Når virksomhederne ikke kan opstøve de nødvendige medarbejdere på dansk jord, frygter Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal, at mange af dem vil vende blikket mod udlandet.

»Det vil betyde, at man som industrivirksomhed, hvad enten man hedder Grundfos eller Alfa Laval, er nødt til at hente udenlandsk arbejdskraft eller ganske enkelt flytte produktionen til udlandet, fordi det er her, man kan skaffe de nødvendige faglærte medarbejdere,« siger han.

Netop adgang til kvalificeret arbejdskraft betegnes af over halvdelen af virksomhederne med robotter som ’meget vigtigt’, for at de fremover kan bevare produktionen i Danmark. Under tre procent betegner det som ’slet ikke vigtigt’.

Og netop derfor skal flere unge overbevises om at gå industrivejen, flere virksomheder skal tage lærlinge ind, og eksisterende medarbejdere skal i højere grad sikres den nødvendige efteruddannelse til de nye opgaver, fremhæver Allan Lyngsø Madsen.

Fællestillidsrepræsentant Kjeld Borggaard frygter dog ikke, at Cimbria må flytte produktionen til udlandet. Men konkurrencen fra den udenlandske arbejdskraft er en reel trussel mod branchen.

»Jeg tror ikke på, at vores produktion bliver flyttet ud af landet. Jeg er betydeligt mere bekymret for, at vi får nogle fremmede arbejdere til området, primært fra østeuropa. Her kan der komme konkurrence,« siger Kjeld Borggaard og efterlyser, at virksomheder tager flere lærlinge ind.

»Det er dybt bekymrende, når man ser på folks alder bare i vores værksted, at der ikke er flere virksomheder, som tager oplæring og generationsskiftet alvorligt,« siger han.

Opgør med gamle vaner

Det er snarere virksomheder, der ikke følger med udviklingen og installerer robotter, der kan blive tvunget til at flytte produktionen til udlandet, mener Klaus Rasmussen fra Dansk Industri.

»Nogle virksomheder er ikke kommet godt nok i gang med at automatisere. De skal passe på, at de ikke bliver udkonkurreret eller er nødt til at flytte produktionen ud af landet,« siger han.

Derfor handler det om at få spredt budskabet om andre virksomheders gode erfaringer med robotter, mener Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal.

»Det er et spørgsmål om at få nedbrudt nogle helt simple barrierer og få fortalt historien om, at i dag er det faktisk en god ide at tage en robot ind, fordi man har gode erfaringer med det i andre virksomheder,« siger Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.