Restgruppen bliver til overs

Af | @MichaelBraemer

Krisen sætter en brat stopper for rummeligheden på arbejdsmarkedet. Nu handler det om at droppe pisken over for de langtidsledige og i stedet fokusere på virksomhedernes indsats, lyder rådet fra eksperter.

LEDIGHED Opsvinget gav en kærkommen chance til folk, der ellers ikke troede, de havde en chance på arbejdsmarkedet. Fra 2004 og frem til jobfesten sluttede i tredje kvartal 2008 svandt den gruppe af langtidsledige, som Beskæftigelsesministeriet kalder ”personer på kanten af arbejdsmarkedet” fra 117.000 til 73.000 ifølge ministeriets tal.

Men nu er porten lukket. Med økonomisk krise og hastigt stigende ledighed bliver det nærmest umuligt at finde plads til den restgruppe, der ikke i forvejen er toptrimmet til en indsats på arbejdspladserne, lyder vurderingen fra alle sider.

Blandt a-kasser med tæt kendskab til de lokale arbejdsmarkeder vurderer næsten 9 ud af 10, at mulighederne for at få restgruppen ind på arbejdsmarkedet bliver forringet i det kommende år. Det fremgår af en rundspørge, som Ugebrevet A4 har foretaget hos 187 a-kasser landet over.

Anders Ejrnæs, arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, er enig i, at det bliver meget svært.

»Vi har slet ikke set effekten af lavkonjunkturen endnu. Kommer der en stor stigning i arbejdsløsheden, vil vi se faglærte konkurrere om de ufaglærte job og lukke arbejdsmarkedet for restgruppen. Inden for rengøring ser vi allerede håndværkere med for lidt at lave supplere op med bijob, som ellers kunne have været en indgang for restgruppen,« siger han.

Også hos socialrådgiverne har optimismen fået et knæk af den økonomiske krise. Det er dem, der arbejder i de kommunale jobcentre med at skaffe plads på arbejdsmarkedet til personer med lang tids ledighed, manglende kvalifikationer og måske sygdom eller sociale problemer i bagagen.

»Det bliver krævende,« siger Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Det gik ellers lige så godt, fortæller socialrådgiverformanden. På jobcentrene slog socialrådgiverne flik-flak på gangene eller kneb sig selv i armen, når det igen og igen lykkedes at få ansat personer på særlige vilkår i virksomheder – folk, de uden de store forhåbninger havde bokset med i årevis.

»Nu frygter socialrådgiverne, at de kommer tilbage. Rummeligheden har det svært i nedgangstider,« siger Bettina Post.

Anders Ejrnæs mener, at regeringen kunne have udnyttet de økonomisk gode tider bedre, hvis man ikke ensidigt havde brugt pisk over for de ledige, men også havde givet virksomhederne incitamenter til at tage flere ind.

»Der har været en naiv tro på, at det hele løser sig selv, hvis man bare presser de ledige,« siger han.

Indvandrere er overrepræsenteret i den såkaldte restgruppe, men i Foreningen Nydansker glæder man sig over, at de gode tider har gjort det danske arbejdsmarked mangfoldigt med over 100.000 nydanskere i job. Direktør i foreningen, Torben Møller Hansen frygter dog, at mange af dem risikerer deres job i nedgangstider og foreslår, at man presser virksomhederne på en positiv måde for at bevare rummeligheden.

»Gør kommunens borgere opmærksom på, hvem der gør en indsats! Man har måske tre bagere. Spandauerne koster det samme, men hos den ene bager får man et stykke socialt arbejde med i prisen. Det vil virke,« siger han.