Regeringen vil bekæmpe sort arbejde med ID-tvang og store bøder

Af

Tømrerne og murerne skal vise pas eller sygesikringskort, og firmaer skal skilte med CVR-numre og logo. Ellers vanker der store bøder. Sådan lyder nye krav til byggebranchen fra regeringen, der sender lovforslag i høring i dag. Forslaget skal styrke indsatsen mod illegalt arbejde i byggebranchen, fastslår skatteministeren. Både fagbevægelse og byggeriets brancheorganisationer jubler, om end Dansk Byggeri finder enkelte hår i suppen.

Foto: Illustration: Claus Bonnerup

SKILTE-KRIG Dagen efter fagbevægelsen og Dansk Byggeri indgik en aftale om overenskomst for de næste to år, kommer regeringen nu med et forslag, der skal dæmme op for social dumping og sort arbejde på byggeriområdet. Mens overenskomsten ikke kom til at indeholde de tiltag mod social dumping, der stod på fagbevægelsens ønskeliste, er forslagene fra regeringen nu en håndsrækning i kampen mod sort arbejde.

Helt konkret ønsker regeringen at give skattemyndighederne vidtgående beføjelser til at gennemføre razziaer på private villaveje. Desuden skal firmaerne tydeligt sætte skilt på varevogne og ved byggepladser, der fortæller, hvilke firmaer, der arbejder der. Og så skal enhver, der arbejder på byggepladsen, kunne legitimere sig med pas, sygesikringskort eller kørekort – ellers vanker der bøder.

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) håber, at hans nye forslag vil minimere sort arbejde og bidrage til kampen mod social dumping.

»Det her er konkrete værktøjer, som både Skat og fagbevægelsen har efterspurgt længe. Det vil formentlig bidrage positivt til at bekæmpe både sort arbejde og social dumping, som er et voksende problem,« siger Thor Möger Pedersen, der vil sætte trumf på skats nye våben ved at indkræve bøder på helt op til 22.500 kroner til firmaer, der gentagne gange bryder de kommende regler.

Hos både lønmodtagere og arbejdsgivere i byggeriet er der positive miner. Mens Dansk Byggeri og Dansk Håndværk særligt er glade for myndighedernes øgede kontrolmuligheder, er der entydig begejstring hos fagforbundet 3F for alle dele af de nye tiltag.

»Det her er meget positivt. Jeg havde ikke turdet håbe på, at de ville gå så langt,« siger Palle Bisgaard, forhandlingssekretær i Byggegruppen i 3F, da Ugebrevet A4 præsenterer ham for regeringens nye udspil.

Mere kontrol, mere synlighed

Både Dansk Byggeri og 3F genkender flere af deres egne ideer og forslag i det lovforslag, som regeringen fredag sender i høring blandt interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter.

De nye tiltag fra regeringen på skatteområdet er følgende:

  • Skat får adgang til kontrollere på privat grund, hvis der synligt konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.
  • Personer der arbejder på en byggeplads skal kunne forevise gyldig legitimation.
  • Håndværkerbiler skal være forsynet med navn eller logo m.v.
  • Byggepladser skal have obligatorisk skiltning med oplysninger om hvem, der udfører arbejde på stedet.

Først og fremmest er der tale om nye værktøjer til skattemyndighederne, der længe har været efterspurgt i kampen mod sort arbejde. Men også fagbevægelsens ønsker er blevet hørt, fremhæver skatteministeren.

»Jeg har stor respekt for de tillidsmænd, der sammen med deres organiserede kollegaer, kæmper en hård kamp for at sikre danske løn- og arbejdsvilkår. Og det er fornuftigt fra politisk side at understøtte det arbejde med skrappere regler, så i den forstand er forslagene også en håndsrækning til fagbevægelsen,« siger Thor Möger Pedersen.

Han understreger samtidig, at de nye skærpede krav ikke kun har til formål at afsløre sort arbejde og social dumping. Reglerne skal også gøre det mere besværligt og risikabelt at udføre eller bestille det ulovlige arbejde.

Hos 3F siger Palle Bisgaard, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne selv har ansvaret for at bekæmpe den faglige del af social dumping, men han er glad for, at myndighederne nu får bedre beføjelser til at bekæmpe den illegale del af social dumping.

»Det er et helt afgørende skridt i den rigtige retning. Vi ser masser af firmaer, der kommer hertil uden at registrere sig, som de skal, og de arbejder reelt illegalt og unddrager sig skat. Når Skat ikke gør noget ved det, opfattes det som en blåstempling af det sorte arbejde, så det her er et godt initiativ,« fastslår han.

De seriøse kan tåle kontrol

Også hos Dansk Byggeri er der tilfredshed over både den øgede kontrolmulighed fra skattemyndighederne samt kravet om legitimation af både virksomheder og arbejdstagere.

»En øget kontrol, der kan komme unfair konkurrence samt sort og ulovligt arbejde til livs, er vi som udgangspunkt ganske positive overfor,« siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri og tilføjer:

»De fleste seriøse byggepladser kræver allerede i dag, at man identificerer sig, så det krav har vi intet imod. Det gælder også skiltning på biler og byggepladser. Men måske bør der være en form for minimumsgrænse for byggepladsens størrelse.«

Han eksemplificerer sin pointe: Hvis en person får nyt køkken i sin villa, og der står et skilt ude foran villaen med navn på den lokale håndværksmester, er det ikke kun et skilt, der læses af skattemyndighederne. Man skilter også overfor potentielle tyve med, at her er der værktøj og materialer.

»Derfor synes jeg, at det er et forslag, der giver bedst mening på afskærmede eller indhegnede byggepladser,« siger Torben Liborius.

Allerede før forslaget har været i høring, er der lydhørhed hos ministeren overfor indvendingen fra Dansk Byggeri.

»Jeg regner med, at vi vil foreslå en begrænsning, så forslaget gælder entrepriser på mere end 50.000 kroner. Det betyder, at hvis du får malet din stue, så skal der ikke stå et skilt foran dit hus,« siger Thor Möger Pedersen.

Helst uden bøder

Erik Møbius, der er direktør for den mindre brancheorganisation Dansk Håndværk, mener, at skiltningen på de små villaveje er uigennemtænkt. Han kvier sig ved tanken om bøder for manglede skiltning.

»Jeg kan godt forestille mig, at der er mange skilte, der forsvinder hen over en weekend, når de unge skal hjem fra byen. I de tilfælde vil jeg synes, at det er voldsomt, at håndværkeren får en bøde på 5.000 kroner om mandagen, fordi hans skilt er væk,« siger Erik Møbius. Han mener, at skiltninger skal være frivillig.

I forslaget er der lagt op til, at firmaer kan få en bøde på 5.000 kroner første gang, at myndighederne registrerer, at skiltningen ikke er overholdt på enten byggepladsen eller firmaets varevogne. Anden gang samme forhold konstateres, koster det 10.000 kroner, og herefter foreslås det, at bødeniveauet stiger med 50 procent svarende til 15.000 kroner for tredjegangsovertrædelse og 22.500 kroner for en fjerdegangsovertrædelse.

Erik Møbius frygter, at myndighederne kommer til at udskrive en masse bøder til ingen verdens nytte.

»Jeg tror ikke, at to-tredjedele af de små håndværkere får sat sådanne skilte på deres biler, og så er det måske ikke så hensigtsmæssigt at straffe dem med bøder. Jeg synes ideen er udmærket, men det bør ikke koste en bøde at overtræde.«

Uden ressourcer sker der intet

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet mener ligesom arbejdsmarkedets parter, at forslagene vil være en hjælp til myndighedernes kamp mod sort arbejde og social dumping.

»Det her er en forbedring, for nu kan jeg ringe til myndighederne og fortælle, at naboen har huset fuld af polske håndværkere, og så har myndighederne rent faktisk adgang til at kontrollere, om det foregår på lovlig vis,« siger Flemming Ibsen og understreger, at forslagene samlet vil bidrage til mere gennemsigtighed og synlighed.

»Men det er klart, at nu kan man dokumentere det hele, men uden ressourcerne til kontrol, så sker der ikke en pind,« påpeger Flemming Ibsen.

Men ifølge skatteministeren er der netop på finansloven 2012 afsat ressourcer til at bekæmpe social dumping på Skats område samt styrke kontrol- og inddrivelsesarbejdet. Men ifølge ministeren er dette forslag ikke afhængig af øgede ressourcer.

»Med de her forslag giver vi Skats medarbejdere nye værktøjer til at afsløre fup og svindel. Vi skal selvfølgelig have fokus på om der er tilstrækkelige ressourcer, men det her handler også om, at have de rette værktøjer, og der er disse forslag en håndsrækning til de mange folk i marken, der får det lettere,« siger Thor Möger Pedersen og tilføjer:

»Det kommer til at være en noget mere risikabel affære at anvende sort arbejde. Dels risikerer man selv at bære ansvaret af moms og skat af det arbejde, der udføres på ens grund og dels har myndighederne adgang til udvidet kontrol.«