Regeringen begår løftebrud

Underviserne på SosuC – den tidligere Social- og Sundhedsskole i Københavns Amt, med afdelinger i Brøndby, Herlev og Gladsaxe – har nedlagt arbejdet. Det sker for at få videreført den overenskomst, vi indgik med Amtsrådsforeningen, og som ophørte med amternes nedlæggelse 1. januar i år.

I december 2006 stod det klart, at personalestyrelsen ikke ville videreføre vores overenskomst og heller ikke tage imod alternative løsninger. I stedet valgte styrelsen at regulere området gennem et erhversskolecirkulære.

Det er et brud på den danske aftalemodel. Vi er som ansatte ikke blevet hørt, vores faglige organisationer har ikke haft mulighed for at forhandle aftalen, og endelig har overenskomsten ikke været til afstemning blandt os. Ændringer i vores overenskomst skal ikke sniges ind ad bagvejen under ly af strukturreformen.

Med erhvervsskoleoverenskomsten mister underviserne indflydelse på deres arbejdsforhold. Finansminister Thor Pedersen har udtalt, at han ikke ønsker at »fastholde ufleksible, umoderne arbejdstidsaftaler«. Den fleksibilitet, Thor Pedersen omtaler, kommer kun ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet til gode. Ledelsen på den enkelte skole kan efter behag skrue ned for forberedelsestiden, der derfor kan blive et oplagt besparelsesprojekt, som tilfældet er på erhvervsskolerne.

Vi mener, at Thor Pedersen er i færd med at gøre den offentlige sektor utidssvarende ved at reducere den enkelte medarbejders indflydelse på egen arbejdssituation. Vi kan kun tolke dette som mistillid og manglende respekt for os som offentligt ansatte.

Vi anklager hermed regeringen for løftebrud i forhold til de politiske udmeldinger om, at strukturreformen ikke er et spareprojekt.

På sosu-området bliver det stadig sværere at rekruttere og fastholde elever. Det afspejler såvel de små ungdomsårgange som den manglende status i at arbejde inden for det offentlige – i særdeleshed i plejesektoren. Men hvordan skal man i det hele taget rekruttere og fastholde offentlige ansatte, når vi – ud over at kæmpe med lav løn og lav status – skal tåle daglig mistænkeliggørelse fra vores egen arbejdsgiver? Hvis dette problem ikke løses, bliver det for alvor vanskeligt at sikre regeringens stort opslåede kvalitetsreform.

- Birgitte Nielsen og Tilka Schneider, undervisere, på vegne af de strejkende ved SosuC, Brøndby, Herlev og Gladsaxe

Skriv nyt indlæg