Den nordiske model

Rapport: Vi skal arbejde længere ind i alderdommen

Af | @IHoumark

Hvis vi vil bevare velfærden, bliver vi nødt til at arbejde i flere år end nu. Det er et af de mere kontroversielle bud på, hvordan den nordiske model for arbejdsmarked og velfærd kan bevares. Det fremgår af en rapport bestilt af fagbevægelsen og de socialdemokratiske partier i Norden.

De gråhårede skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det er et af forslagene i ny rapport til, hvordan den nordiske arbejdsmarkedsmodel kan reddes. 

De gråhårede skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det er et af forslagene i ny rapport til, hvordan den nordiske arbejdsmarkedsmodel kan reddes.  Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix.

 

»Vi er nødt til at arbejde længere for at klare finansieringen af velfærden - ikke mindst fordi vi kommer til at leve længere.«

Det står i en rapport udarbejdet for samarbejds-organisationen SAMAK, som består af fagbevægelsen og de socialdemokratiske partier i Norden. 

Budskabet i rapporten er et af mange, som alle handler om, hvad man kan gøre for at sikre den ofte roste samfundsmodel, som vi har i Norden for arbejdsmarkedet og velfærd.  

Overlever de nordiske arbejdsmarkedsmodeller? Der er en række foruroligende tegn og tendenser. Uddrag fra rapporten 'En progressiv arbejdslivspolitik'

Ifølge rapporten er den nordiske samfundsmodel en truet art. Der står direkte:

»Overlever de nordiske arbejdsmarkedsmodeller? Der er en række foruroligende tegn og tendenser, der på længere sigt kan undergrave de nordiske arbejdsmarkedsmodeller.« 

Herefter bliver der i rapporten blandt andet peget på, at der i Norden er et stigende gab mellem de rigeste og de mindst bemidlede; og mellem fastansatte og løstansatte.

Behov for mere retfærdig pensionering

I rapporten 'En progressiv arbejdslivspolitik - den nordiske models udfordringer' er der 12 overordnede anbefalinger.

En af anbefalingerne handler om arbejdslivet. Heri står, at alle i Norden skal arbejde længere ind i alderdommen. Et tiltag som VLAK-regeringen forsøgte at sætte turbo på i Danmark i foråret ved at fremrykke aldersgrænsen for, hvornår man kan få folkepension. Men det endte med et stort nederlag til regeringen, da både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti satte hælene i.

Socialdemokratiets Europa-ordfører Peter Hummelgaard holder fast i, at der ingen grund er til at hæve pensionsalderen nu og her i Danmark. 

»Vi har i Danmark allerede truffet beslutning om, at vi skal arbejde længere ved at forhøje pensionsalderen løbende i forhold til den stigende levetid. I Socialdemokratiet har vi ingen planer om, at vi skal arbejde længere end det allerede aftalte,« siger Peter Hummelgaard, og fortsætter:

»Tværtimod bør vi få en mere retfærdig måde for pensionering. Og der mener jeg, at regeringens nuværende forslag til pensionsreform kommer til at indebære, at pensionsalderen de facto hæves uretfærdigt for nogle grupper.« 

Mange oplever stress i forbindelse med arbejde, hjem og fritid. Uddrag fra rapporten 'En progressiv arbejdslivspolitik'

I den nye rapport er der en række direkte anbefalinger til fagbevægelsen og de socialdemokratiske partier om, hvad man bør gøre i forhold til lønmodtagernes arbejdsliv. Der står blandt andet:

  • »Arbejderbevægelsen er nødt til at adressere spørgsmål vedrørende forholdet mellem arbejde og fritid politisk. Mange oplever stress i forbindelse med arbejde, hjem og fritid.
  • Det primære mål bør være at fordele arbejdstiden på en mere retfærdig måde. Dette har også vigtige fordelingspolitiske implikationer.
  • En vigtig faktor for at opnå dette er at mindske de usikre ansættelser og deltidsstillinger.« 

Peter Hummelgaard (S) er optaget af forslaget om at skabe bedre balance mellem arbejdslivet og fritiden. 

»Der er en del anbefalinger i rapporten i forhold til at bekæmpe dårligt arbejdsmiljø og stress. Eksempelvis har vi i S for år tilbage arbejdet med tankerne om en tidsbank (hvor man f.eks. i perioder med små børn kan arbejde færre timer og så geare op i andre perioder, red.).«

»Vi skal videre med tankerne om, hvordan vi kan skabe bedre balance mellem arbejds- og familieliv,« siger Peter Hummelgaard.

I rapporten er der også en stribe anbefalinger angående blandt andet social dumping, integration på arbejdsmarkedet, treparts-samarbejde og ligestilling.  

  Rapport En progressiv arbejdslivspolitik

Rapporten er udarbejdet af den svenske journalist, debattør og forfatter Håkan A. Bengtsson fra den svenske Arenagruppen

»Det voksende indkomst- og formuegab skaber splittelser i såvel samfundet som på arbejdsmarkedet.« Det skriver den svenske debattør og forfatter Håkan A. Bengtsson i sin rapport og vurderer, at netop stigende ulighed truer den nordiske model for arbejdsmarkedet.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.