Radikale vælgere er radikalt røde

Af | @IHoumark

De radikale vælgere har synspunkter, som er helt på linje med Socialistisk Folkepartis, viser ny undersøgelse. Det Radikale Venstre gør klogt i at fortsætte tangoen med venstrefløjen på trods af Ny Alliances succes på midten, mener eksperter.

R FOR RØD Måske skulle Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (SF) gifte sig? For de radikale vælgere er ikke bare på bølgelængde med SF, de er deciderede lune på partiets tanker. Ifølge en ny undersøgelse går hovedparten af de radikale vælgere ind for SF-mærkesager som lavere skat for de lavest lønnede, en blødere udlændingepolitik og mindre statslig styring af folkeskolen.

Analyse Danmark har for Ugebrevet A4 fået et repræsentativt udsnit af vælgere til at tage stilling til ni af SF’s synspunkter. Her viser det sig, at der blandt de radikale vælgere er langt mere varme følelser over for SF’s synspunkter end blandt vælgerne generelt. Eksempelvis erklærer næsten 7 ud af 10 radikale vælgere sig enige i, at »en skattereform bør sænke skatten på arbejde for de lavest lønnede, og der bør gradvis indføres højere ejendomsværdiskat«. Den holdning deler kun hver anden af vælgerne i almindelighed. Samme mønster viser sig ved spørgsmål om blandt andet genindførsel af gruppeeksaminer i folkeskolen, behandlingen af flygtninge fra Irak og EU’s rolle i forhold til beskæftigelse.

Den radikale omfavnelse af SF var en af årsagerne til, at Naser Khader 7. maj gik fra den radikale folketingsgruppe og sprang ud som leder af Ny Alliance. Kort tid efter betegnede Naser Khader i en tv-udsendelse Det Radikale Venstre som et parti, »der efterhånden er begyndt at konkurrere med Enhedslisten«. En melding, partilederen ikke ønsker at uddybe nu, for han vil prøve at afholde sig fra »at kaste mudder« på sit gamle parti.

Formanden for SF, Villy Søvndal, udtaler sig derimod hellere end gerne. Adspurgt, om SF og Det Radikale Venstre skal splejses sammen, siger han:

»Hø, hø, hø ... nej, det skal vi nu ikke. Men A4’s undersøgelse bekræfter, at de radikale vælgere grundlæggende har venstreorienterede synspunkter, og det bør den radikale ledelse erkende og derfor arbejde tæt sammen med os.«

En opfordring som de radikales frontfigur Marianne Jelved er noget lunken ved, fremgår det af et interview på side 21.

At de radikale vælgere gerne forbliver på venstrefløjen, er der ingen tvivl om. Således ønsker 7 ud af 10 radikale ifølge A4’s undersøgelse, at partiet går sammen med SF og Socialdemokraterne om en fælles, politisk platform før et folketingsvalg. Villy Søvndal siger:

»Det Radikale Venstre har to muligheder nu. Enten kan partiet bringe sig i overensstemmelse med sine vælgere og lave en alliance med os og Socialdemokraterne. Eller også kan de rykke mod højre og alligevel se mange vælgere stemme på Ny Alliance. Oppositionen inklusive de radikale bør rykke tættere sammen og blandt andet bekæmpe ulighed i samfundet og nedslidning af den offentlige sektor.«

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og valgforsker Søren Risbjerg Thomsen vurderer, at de radikale bør forblive i »ægte opposition« til den borgerlige regering.

»Det var værdipolitisk venstreorienterede vælgere, som gav liste B et kanonvalg i 2005 og nærmest gjorde Marianne Jelved til heltinde. Det er de vælgere, de radikale skal forsøge at holde fast på,« siger Søren Risbjerg Thomsen.

Han har også et bud på, hvordan stemmerne til liste B kan sikres:

»De radikale kan eksempelvis begynde at føre en mere konstruktiv politik inden for integration. Hvis folketingsmedlemmerne begyndte med liv og sjæl at gå op i blandt andet integrationsforsøg i folkeskolen, så ville de kunne sende et signal om, at de ikke bare er halal-hippier med de rigtige meninger, men at de også vil tage fat på de reelle problemer,« siger Søren Risbjerg Thomsen.

Ifølge den seneste Gallup-måling står Ny Alliance til at få 8,3 procent af stemmerne og de radikale 5,9 procent. Med andre ord får Naser Khader mere opbakning fra vælgerne end de radikale med sin mere midtsøgende stil og åbne dør for samarbejde med Anders Fogh Rasmussens (V) regering. Med de tydelige tal fra meningsmålinger kunne de radikale føle sig fristet til at vende venstrefløjen ryggen. Men det vil være dumt, advarer Søren Risbjerg Thomsen.

»De radikale gør klogt i værdipolitisk at blive liggende til venstre for Socialdemokraterne. Jeg tror nemlig ikke, at der er så mange stemmer at hente på midten af dansk politik. Og vi kan allerede se nu, hvordan Ny Alliance går tilbage i meningsmålinger på grund af sin uklare politik og ubehændige tackling af forskellige sager blandt andet den med Venstre-manden Eyvind Vesselbo (som måske var på vej til Ny Alliance, red.),« siger Søren Risbjerg Thomsen.

Bliv i det røde hav

Ph.d.-studerende og valgforsker Jakob

Rathlev fra Aalborg Universitet er enig med Søren Risbjerg Thomsen i, at de radikale politisk gør klogt i at blive, hvor de er.

»Der er formodentlig ikke ret mange stemmer at hente for de radikale ved at følge det spor hen mod Fogh, som Ny Alliance har lagt. At gå den anden vej og prøve på at vinde nogle af SF’s vælgere i den røde blok vil formodentlig heller ikke give gevinst,« siger Jakob Rathlev.

Han vurderer, at de radikale bør træde vande.

»Lige efter dannelsen af Ny Alliance mistede Det Radikale Venstre megen opbakning i meningsmålingerne. Men allerede nu er de på vej op igen. I den seneste Gallup-måling står de til 5,9 procent af stemmerne, hvilket trods alt er bedre end valgene i både 1998 og 2001. Så det er sikkert meget fornuftigt for den radikale ledelse at sætte hælene i og bevare roen trods Ny Alliance,« siger Jakob Rathlev.

Ifølge en måling udført for A4 lige efter dannelsen af Ny Alliancen vil 40 procent af dem, der ved valget i 2005 stemte på de radikale, nu stemme på Ny Alliance. Men Jakob Rathlev tror, at en del af de frafaldne vil vende tilbage til liste B.

»De radikale har tabt det første slag til Ny Alliance om vælgernes gunst. Men når Ny Alliance en gang melder ud politisk, så vil de radikale kunne gå i kødet på dem,« siger Jakob Rathlev.