Private firmaer overtager jobcentre

Af | @JanBirkemose

Jobcentret er sat til salg i Gribskov, og i Køge har et udenlandsk firma overtaget ansvaret for hver anden ledig. HK frygter, at de private firmaers indmarch i jobcentrene betyder, at ledighedsindsatsen vil blive styret af profithensyn.

PRIVATISERING For fire år siden kæmpede kommunerne med staten om at få ansvaret for de ledige i de nye jobcentre. Den kamp vandt kommunerne. Men nu tyder meget på, at kommunerne er i fuld sving med at sende de ledige videre til private firmaer. I Gribskov er jobcentret netop blevet udbudt til højstbydende, og i Køge har et hollandsk firma overtaget hele indsatsen for hver anden af kommunens ledige.

Endnu er de to kommuner alene om at udlicitere driften af jobcentrene, men både kommuner, fagbevægelse og de private selskaber forventer, at fremtiden vil byde på flere privatdrevne jobcentre.

»De nye initiativer skaber interesse hos andre kommuner for at gøre mere i den boldgade,« siger chefkonsulent Ulrik Petersen fra Kommunernes Landsforening.

Han understreger dog, at fremtiden for privatdrevne jobcentre er afhængig af flere parametre. Dels om initiativerne i Køge og Gribskov bliver succeser, men også om de interesserede private firmaer er store nok til at kunne håndtere flere jobcentre.

Det mener udviklingschef Lotte Ernst fra det hollandske selskab Agens, at selskabet er. Agens, der har 1.100 ansatte i så forskellige lande som Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, England og Israel, har siden 1.april i år drevet halvdelen af Jobcenter Køge. Og Lotte Ernst forventer også, at hendes firma vil byde ind på opgaven med at overtage og omdanne Gribskov Jobcenter til et aktieselskab.

»Nu ser vi selvfølgelig lige, hvordan det går i Køge, men der er flere kommuner, der i øjeblikket overvejer, om det er noget for dem. Vi mærker i hvert fald en stigende interesse, og vi håber, at der vil komme flere muligheder for at drive jobcentre,« siger Lotte Ernst.

Udlicitering er stort arbejde

Hidtil har de private firmaer – også kaldet »andre aktører« – primært været beskæftiget i jobformidlingen ved at have overtaget forskellige aktiveringsopgaver for konkrete målgrupper af ledige. Siden 2003 er de private firmaer kommet til at fylde mere og mere i den samlede indsats, og ifølge Kommunernes Landsforening bliver mere end en tredjedel af arbejdet i jobcentrene i dag udført af private firmaer.

Men det er helt nyt, at selve sagsbehandlingen og myndighedsopgaven nu også bliver udliciteret. Chefkonsulent Ulrik Petersen fra Kommunernes Landsforening vurderer, at det netop sker nu, fordi jobcentrene hidtil har haft nok at se til, efter de åbnede ved årsskiftet til 2007.

»Når man skal bestride en så central opgave, er det livet om at gøre, at man er sikker på, at alle parter får glæde af det. Om så den private aktør er nok så professionel, så laver man ikke bare en aftale. Det kræver et stort forberedelsesarbejde, og jobcentrene har indtil nu haft nok at gøre med at komme til at fungere,« siger Ulrik Petersen.

Claus Thykjær, vicekommunaldirektør i nordsjællandske Gribskov Kommune, kan bekræfte, at udlicitering af jobcentret ikke sker helt af sig selv. Selv om kommunen ikke har pligt til at sende opgaven i udbud, har kommunen valgt en udbudsrunde, fordi man mener, at det vil give det bedste resultat. Derfor kan interesserede firmaer i øjeblikket henvende sig til Gribskov Kommune, hvis de har lyst til at overtage 51 procent af aktierne i et nyetableret firma, der fra begyndelsen af 2009 skal drive kommunens jobcenter.

»Vi har en ide om, at hvis jobcentret drives i et offentligt-privat partnerskab, vil vi kunne opnå nogle bedre resultater end ellers. Det skal gerne betyde, at de ledige kommer hurtigere i arbejde, og at vi får nogle nye kompetencer til at tænke i netværk med for eksempel virksomhederne,« siger Claus Thykjær.

Han oplyser, at kommunen har haft kontakt med flere store virksomheder, der ønsker at byde ind på opgaven.

Bliver de svageste svigtet?

I Køge har kommunen valgt en anden model end i Gribskov. I stedet for at omdanne jobcentret til et privatforetagende sender kommunen halvdelen af alle sagerne inden for kontanthjælp, ledighedsydelser og sygedagpenge direkte videre til det private firma Agens.

Udviklingschef fra Agens Lotte Ernst oplyser, at det endnu er for tidligt at vurdere resultaterne af privatiseringen i Køge, men hun forventer, at Agens vil være hurtigere til at få de ledige i job end kommunen.

»Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi vil tjene penge. Helt firkantet er det aftalt, at vi kun tjener penge, hvis vi er bedre end kommunen,« siger hun.

Netop det økonomiske incitament, der gør, at private virksomheder primært tjener penge på succeshistorierne, har ofte givet anledning til bekymring om, at de svage og tunge ledige bliver svigtet af en privat aktør, fordi det alligevel er umuligt at tjene penge på vedkommende.

Lotte Ernst afviser dog, at det vil ske i Køge – eller for den sags skyld i Gribskov, hvis Agens kommer til at overtage jobcentret der.

»Jeg kan godt forstå frygten. Men sådan er det ikke. Vi er jo forpligtet af loven, og derfor kan vi ikke bare koncentrere os om de lette. Desuden er vores metoder fra Holland faktisk udviklet til tunge ledige,« siger hun.

Lektor Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, der har forsket i udlicitering af beskæftigelsesindsatsen, mener også, at muligheden for at nedprioritere de svageste ledige til fordel for de stærkeste er mindre, når et privat firma overtager hele jobcentret, end hvis det kun overtog indsatsen over for afgrænsede grupper af ledige.

»Loven giver nogle meget præcise rettigheder til alle ledige, og frem for alt har den private aktør ikke muligheden for at sende den svage ledige tilbage til kommunen. Så uanset hvor svær borgeren måske er, kan man sige, at de ikke slipper af med ham,« siger Thomas Bredgaard.

I HK/Danmark er formand Kim Simonsen bekymret over tendensen med at overlade endnu større dele af jobcentrene til det private marked. Han frygter, at den nye interesse for at udlicitere sagsbehandlingen er et udtryk for kommunernes dårlige økonomi, og at hensigten derfor blot er at spare penge. Når man dertil lægger, at det private firma også skal tjene penge, må det ifølge Kim Simonsens logik betyde en mindre indsats for den ledige. Alligevel vil han ikke helt afvise de nye initiativer:

»Det kan godt være, at de private kan nogle ting, som det offentlige skal lade sig inspirere af. Det vil da være helt fint. Men vi skal huske, at de private kun gør noget, hvis de tjener penge på det. Og selv om det måske bliver en god forretning for dem, skal det altså også være en god forretning for samfundet,« siger Kim Simonsen.

Det er i øvrigt ikke kun økonomiske hensyn eller håbet om en bedre jobformidling, der får kommuner til at involvere private firmaer. Flere jobcentre har oplevet, at de har svært ved at opfylde de lediges rettigheder, fordi de paradoksalt nok selv mangler arbejdskraft. Derfor har Københavns Kommune i perioder udliciteret sagerne om sygedagpenge til et privat firma, og i Favrskov Kommune overvejer man i øjeblikket at inddrage en privat aktør til at tage sig af sygedagpengesagerne.