DOBBELTLIV

Politiske dobbeltjob bonner ud på fraværskontoen

Af | @GitteRedder
Research:

24 politikere sidder i by- eller regionsråd ved siden af deres arbejde i Folketinget. For nogle af dem giver arbejdsmængden stort fravær i det lokalpolitiske arbejde. Men samtidig bygger dobbeltmandater bro mellem Christiansborg og den lokale virkelighed, fremhæver forskere.

Her er fremmødet fint. Men for nogle af dobbeltmandaterne kniber det med
 at få tid til at dukke op til møder i byråd og regionsråd.

Her er fremmødet fint. Men for nogle af dobbeltmandaterne kniber det med at få tid til at dukke op til møder i byråd og regionsråd. Foto: Keld Navntoft/Scanpix

24 af Folketingets 179 medlemmer må løbe ekstra stærkt for at passe deres arbejde. For ved siden af jobbet på Christiansborg varetager de såkaldte dobbeltmandater også en post i by- eller regionsråd. Og da de ikke kan være to steder på én gang, melder flere af dem jævnligt afbud til møder på hjemstavnen.

Det viser en kortlægning, Ugebrevet A4 har foretaget, af dobbeltmandaternes tilstedeværelse – og fravær – i det lokalpolitiske arbejde.

Mai Mercado (K), Martin Geertsen (V) og Per Clausen (EL) er topscorere i afbud til byråds- og udvalgsmøder. I den anden ende af fraværsskalaen ligger Rene Christensen (DF) og Karsten Nonbo (V), som sjældent melder forfald til møder på rådhuset.

Dobbeltmandater melder afbud til byrådet Oversigt over afbud til byrådet fra Folketingets dobbeltmandater, opstillet efter partier. Klik på overskrifterne for at sortere tabellens kolonner.
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af mødereferater fra byråds- og udvalgsmøder afholdt i 2014 i de pågældende kommuner. Note: * Daniel Rugholm afløste Lene Espersen i den konservative folketingsgruppe i november 2014 og har derfor ikke været dobbeltmandat i hele kalenderåret 2014. Note: Hans Andersen (V) oplyser, at hans fravær ikke er korrekt opgjort i Frederikssund. Ifølge hans egen opgørelse har han været fraværende ved 1 byrådsmøde, 3 møder i økonomiudvalget og 2 møder i vækstudvalget.

Kommunalforsker og professor ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær er ikke overrasket over, at dobbeltmandaterne scorer højt i afbud til kommunale møder.

»Det er et ret tidskrævende job at sidde i Folketinget, og det er også tæt på et halvtidsjob at sidde i en kommunalbestyrelse. Dobbeltmandaterne er sandsynligvis spændt hårdt for, og afbuddene er jo udtryk for, at nogen af dem simpelthen er tæt på at have gabt over for meget,« siger han.

Ulrik Kjær pointerer, at det efter kommunalreformen i 2007 kræver endnu mere arbejde at være byrådsmedlem, fordi kommunerne er blevet større og har fået flere opgaver.

Valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch understreger, at politikernes arbejdsgivere er vælgerne. Derfor er det vigtigt at få fraværet frem i lyset, så vælgerne kan tage det i betragtning, når de sætter deres kryds.

»Borgerne skal kende til de mange afbud, så de kan reagere. Enten ved at henvende sig direkte til deres politiker og udtrykke utilfredshed eller også ved at undlade at stemme på dem. Så det er vigtigt at få fraværet hos dobbeltmandaterne frem i lyset,« siger Roger Buch.

Han mener dog, at mange vælgere er parate til at se gennem fingre med fraværet, fordi de ser store fordele ved dobbeltmandaterne.

»To højtprofilerede politikere som Jens Rohde (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) har begge været dobbeltmandater, hvor der var sager i pressen, hvor de blev beskyldt for at have stort fravær. Alligevel blev de genvalgt med mange stemmer, og det er tegn på, at vælgerne godt kan acceptere fraværet i byrådet, fordi de kan få øje på andre fordele,« vurderer Roger Buch.

Hver ottende dobbeltjobber

A4’s kortlægning viser, at 24 ud af Folketingets 179 medlemmer har et dobbeltmandat.

Hver ottende MF'er har dobbeltarbejde24 af Folketingets 179 medlemmer sidder også i et byråd eller regionsråd.
Kilde: Ugebrevet A4.

Partilovene i Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten forbyder dobbeltmandater, men med mulighed for dispensation i særlige tilfælde. Det gælder for Enhedslisten i Per Clausens tilfælde. Han er medlem af byrådet i Aalborg.

Blandt de borgerlige partier er dobbeltmandater tilladt. Venstre er topscorer med ti dobbeltmandater. Dermed har mere end hver femte af de 47 venstrepolitikere på Christiansborg et politisk hverv i deres hjemkommune.

Hos Dansk Folkeparti har mere end hvert tredje folketingsmedlem et dobbeltmandat – nemlig ni ud af 22 medlemmer.

Hos Konservative har tre ud af otte medlemmer en kommunalbestyrelse at passe ved siden af Folketinget, mens Liberal Alliance har et enkelt dobbeltmandat.

Overrasket over arbejdsmængden

Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet vurderer, at nogle af dobbeltmandaterne er blevet overrasket over arbejdsmængden.

De har troet, at de kunne passe både Folketinget og byrådet uden problemer, men hen ad vejen opdager de, hvor tidskrævende det er at deltage i de lokale gruppemøder, udvalgsmøder og byrådsmøder sideløbende med møder i Folketinget, samråd, afstemninger i folketingssalen plus at forberede sig ved at læse dokumenter og sagsakter.

»For nogen viser det sig, at det er godt nok umuligt, og så begynder de at melde fra, og det ser måske ikke altid lige pænt ud,« konstaterer Ulrik Kjær.

Jeg er absolut ikke stolt af de mange afbud.
 Per Clausen (EL)

Det gælder blandt andre Enhedslistens Per Clausen. Alene i 2014 meldte han afbud til et byrådsmøde i Aalborg samt hvert tredje møde i både beskæftigelsesudvalget og skoleudvalget.

»Jeg er absolut ikke stolt af de mange afbud, og det er slet ikke tilfredsstillende for hverken kolleger i udvalgene eller vælgerne, at man som udvalgsmedlem melder afbud til hvert tredje møde,« siger Per Clausen og fortsætter:

»For mig viser det, at folketingsarbejde og byrådsarbejde hænger dårligt sammen. Arbejdspresset er simpelthen for stort.«

Per Clausen tilføjer, at han ser frem til folketingsvalget, hvor han ikke genopstiller. For så kan han helhjertet koncentrere sig om det nordjyske byrådsarbejde.

De Konservatives politiske ordfører, Mai Mercado, er også en travl kvinde.

I Folketinget er hun tillige sit partis integrationsordfører og retsordfører, ligesom hun er næstformand for Folketingets Retsudvalg. Derudover er Mai Mercado medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor hun sidder i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget samt bolig- og ejendomsudvalget.

Ifølge A4’s kortlægning meldte Mai Mercado sidste år meldte afbud til knap hvert fjerde af de byrådsmøder og udvalgsmøder, som hun ellers skulle deltage i som medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Og i de første måneder af 2015 har hun meldt afbud til et byrådsmøde samt fire udvalgsmøder på Frederiksberg Rådhus.

Også Venstres Martin Geertsen har et højt fravær fra møderne i Region Hovedstaden, viser A4's opgørelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Mai Mercado eller Martin Geertsen.

Nogle melder aldrig fra

A4’s kortlægning viser også, at mange dobbeltmandater passer deres byrådsarbejde og kun sjældent eller aldrig melder afbud til borgmesteren.

Det gælder for eksempel Rene Christensen (DF), der udover at være medlem af Folketinget også er 1.- viceborgmester i Guldborgsund kommune samt formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg.

Rene Christensen har i løbet af 2014 kun meldt forfald til et ud af i alt 31 byråds- og udvalgsmøder på Falster.

Flere andre dobbeltmandater som Karsten Nonbo og Jens Ejner Christensen fra Venstre er stort set også altid til stede, når borgmesteren i deres hjemkommuner ringer med klokken til byrådsmøder.

‘Jeg har ikke noget at skamme mig over’

Hans Andersen er et af de ti dobbeltmandater i Venstres folketingsgruppe. Som medlem af byrådet, økonomiudvalget og vækstudvalget i Frederikssund Kommune har han i løbet af 2014 været helt eller delvist fraværende til 11 ud af 40 møder.

»Jeg har ikke noget at skamme mig over og vil gerne stå ved min arbejdsindsats i det kommunalpolitiske arbejde,« fastslår Hans Andersen.

A4's opgørelse bygger på oplysninger fra kommunernes egne mødereferater. Men Hans Andersen mener ikke, at tallene stemmer. Ifølge hans egen opgørelse har han kun været fraværende ved seks møder.

I modsætning til Per Clausen mener Hans Andersen, at det sagtens kan lade sig gøre at få byrådsarbejde og folketingsarbejde til at hænge sammen.

Det er berigende for diskussionen i folketingsgruppen, at der er mennesker, der mærker lovgivningen helt tæt på i kraft af byrådsarbejdet. Hans Andersen (V)

Hans Andersen fremhæver, at det handler om planlægning, og han oplever heller ikke, at han er mere fraværende end andre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det bekræfter et medlem fra venstre side af Frederikssund byråd, der ønsker at være anonym.

»Hans Andersen er ikke den, der er mindst væk, men han er absolut heller ikke den, der er mest væk,« siger kilden.

Hans Andersen mener, at det kvalificerer det politiske arbejde i folketingsgruppen, at Venstre har ti dobbeltmandater.

»Det er berigende for diskussionen i folketingsgruppen, at der er mennesker, der mærker lovgivningen helt tæt på i kraft af byrådsarbejdet. Det bringer hverdagen tættere på lovgivningen, og det minimerer afstanden mellem Christiansborg og den kommune, man nu er valgt i,« pointerer Hans Andersen.

MF’ere kommer tæt på virkeligheden

Samme synspunkt har Jakob Engel-Schmidt (V), der sidder i kommunalbestyrelsen i Lyngby.

»De konkrete fordele er, at du er meget tæt på de borgernære beslutninger - og helt specifikt er med til at definere serviceniveauet i ældreplejen, børnehaven eller ude på den enkelte virksomhed,« siger han.

Jakob Engel-Schmidt har valgt kun at sidde i erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Lyngby kommune for bedre at kunne investere tid og energi i det. Samtidig sidder han i Folketingets beskæftigelsesudvalg.

»Det er jo interessant at se, hvordan de reformer, vi vedtager på beskæftigelsesområdet på Christiansborg, udmønter sig i virkeligheden,« siger han.

Venstrepolitikeren har meldt afbud til i alt otte ud af 24 kommunale møder i 2014, men har ikke haft nogen afbud i 2015. Han minder om, at udlandsrejser med Folketinget har betydet fravær.

»Mange af de andre, der sidder i kommunalbestyrelsen, har jo også en karriere ved siden af,« pointerer Jakob Engel-Schmidt.

Dobbeltmandater bygger bro

Fordelene ved dobbeltmandater er ifølge valgforsker Roger Buch netop, at man får en god kobling mellem landspolitik og kommunalpolitik.

»Når man har et dobbeltmandat, bliver det jo en fremskudt lyttepost for kommunen, som kan varsko byrådet om, at der er noget på vej, som vi skal forholde os til. Det kan være en stor fordel for en kommune at have et magtfuldt kommunalbestyrelsesmedlem, der kan sætte en sag på dagsordenen i Folketinget,« siger Roger Buch.

Vi kritiserer ofte kommunalpolitikerne for at være for provinsielle og folketingspolitikerne for at leve i en osteklokke. Så har vi en række dobbeltmandater, der helt desperat forsøger at binde de to verdener sammen. 
 Ulrik Kjær, professor, SDU

Kommunalforsker på SDU, Ulrik Kjær, mener, at mange partiforeninger giver dobbeltmandaterne længere snor omkring fravær, fordi de vurderer, at der er store gevinster ved at have et direkte link mellem kommunen og Folketinget.

»Lokalt kan man aftale en arbejdsdeling, så de byrådsmedlemmer, der ikke sidder i Folketinget, trækker læsset lidt mere i kommunalbestyrelsen. De andre byrødder kan jo synes, at det er helt fint, at et byrådsmedlem er væk, fordi han bidrager med noget andet. Og så behøver arbejdsfordelingen jo ikke være problematisk,« fremfører Ulrik Kjær.

Derudover minder professoren om, at mange af dobbeltmandaterne forsøger at bygge bro mellem forskellige verdener.

»Vi kritiserer ofte kommunalpolitikerne for at være for provinsielle og folketingspolitikerne for at leve i en osteklokke og ikke ane, hvad der foregår i hjemmeplejen. Så har vi en række dobbeltmandater, der helt desperat forsøger at binde de to verdener sammen og være sendebud mellem Christiansborg og den kommunale virkelighed,« siger Ulrik Kjær.

Dobbeltmandater er en overgangsordning i DF

Alex Ahrendtsen (DF) har siddet i byrådet i Odense siden 2006 og i Folketinget siden 2011.

Men pladsen i Folketinget har ikke medført, at han har meldt mere afbud til lokale møder end tidligere, mener han.

På langt sigt finder Alex Ahrendtsen det dog uholdbart at være dobbeltmandat på grund af den store arbejdspukkel.

»Det bedste ville jo være, at jeg ikke sad begge steder,« fastslår han.

Når Dansk Folkeparti tillader dobbeltmandater i dag, hænger det ifølge Alex Ahrendtsen sammen med, at det er et ungt parti, hvor væksten i vælgere er sket hurtigere end væksten i kandidater. Det er simpelthen svært at finde kandidater nok til både byråd og Folketinget.

»Vi er et ungt parti, og det har trukket store veksler på nogen af os. Men på sigt bliver det sådan, at vi får nok til kandidater til, at vi ikke behøver at have dobbeltmandater. Jeg ser dobbeltmandater som en overgangsordning for partiet,« fastslår han.

‘Heldigvis har jeg ikke børn’

Enhedslistens politiske veteran på Christiansborg, Per Clausen, fatter ikke, at man som parti tillader dobbeltmandater.

»Grundlæggende kan jeg slet ikke forstå, at man som parti tillader dobbeltmandater, for arbejdsmængden og arbejdspresset bliver simpelthen for stort til, at man kan passe begge job tilfredsstillende,« siger han.

Per Clausen hæfter sig også ved, at nogle af dobbeltmandaterne oven i købet er formænd for udvalg i byrådet, hvilket kræver ekstra meget tid og arbejde.

»Det ville jeg ikke kunne klare. Og så er jeg oven i købet i den lykkelige situation, at jeg ikke har børn,« siger han.