FOLKEMØDE

Politikerne bor i rigmandsghettoer

Af | @LaerkeOeland

Halvdelen af Folketingets medlemmer bor i de allermest velstillede områder, hvor deres naboer tilhører de rigeste 20 procent af befolkningen. Især de blå politikere møder ikke et bredt udsnit af befolkningen, når de går til gadefest eller forældremøder.

Den typiske politiker i Folketinget bor sammen med landets rigeste mennesker

Den typiske politiker i Folketinget bor sammen med landets rigeste mennesker Foto: Thomas Vilhelm, Scanpix

Når politikerne i de kommende dage valfarter til Folkemødet på Bornholm, kommer de tættere på almindelige mennesker end resten af året.

Folketingspolitikerne bor nemlig typisk i Danmarks absolut mest velstillede områder, hvor kun den allerrigeste del af befolkningen har råd til at bo.

Det viser en unik gennemgang af folketingspolitikernes adresser, som Ugebrevet A4 har foretaget.

Halvdelen af folketingspolitikerne bor omgivet af de rigeste 20 procent af befolkningen, og i flere partier på højrefløjen er det mest normalt at have Danmarks ti procent rigeste mennesker som naboer.

Det er et demokratisk problem, for så møder politikerne ikke et bredt udsnit af befolkningen, mener samfundsdebattør Lars Olsen.

»Politikerne lever i deres dagligdag et andet liv end befolkningen. Det er vigtigt, at de løber på mennesker, der falder ud af dagpengesystemet eller ikke kan få en praktikplads, og det gør du ikke i de mest velstillede grupper,« siger han.

Også 3F’s formand, Per Christensen, er bekymret for, om politikerne kan sætte sig ind i en almindelig lønmodtagers hverdag.

»Jeg er ikke i tvivl om, at miljøet betyder noget for måden, man tænker politik på. Når nogle politikere eksempelvis fortæller om, at det er en fest at være på dagpenge, tror jeg ikke, at de ved noget som helst om, hvad dagpengeniveauet er,« siger han.

I Socialdemokratiet beklager de også, at Folketinget ikke er mere repræsentativt. Mette Gjerskov, der er næstformand i Socialdemokratiernes folketingsgruppe, så gerne en bredere sammensætning.

»I den ideelle verden var Folketinget jo en afspejling af befolkningen,« siger hun.

Millionærklubben

Det er det langtfra i virkeligheden, viser A4’s undersøgelse. Den er lavet på baggrund af et kort, der deler Danmark ind i ti indkomstgrupper fra de ti procent rigeste til de ti procent fattigste.

Hvis Folketinget skulle være repræsentativt, skulle der således bo ti procent i hver gruppe.

Det gør der ikke. Folketingspolitikerne er meget overrepræsenterede i den rigeste gruppe, hvor husstandsindkomsten i gennemsnit ligger på lige over en million kroner. Det er den indkomstgruppe, hvor der bor flest folketingspolitikere.

Her bor politikerne
Her bor politikerne

Note: Befolkningen er inddelt i 10 faktorer, hvor de ti procent rigeste har en gennemsnitlig husstandsindkomst på 1.072.048 kroner, og de ti procent fattigste har en gennemsnitlig husstandsindkomst på 245.180 kroner. Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af Berlingske og Geomatics Danmarkskort

Undersøgelsen er lavet på baggrund af husstandsindkomsten, så de laveste kategorier vil typisk bestå af enlige, pensionister og studerende, mens en LO-familie bestående af to voksne med fuldtidsarbejde godt kan nå op i indkomstgruppe syv eller otte.

Kortet – uden politikere – har tidligere været bragt i Berlingske.

Det er derfor kun den halvdel af politikerne, der bor i de to højeste indkomstgrupper, der risikerer at komme ud af trit med befolkning, understreger Lars Olsen.

»Det hører også med til billedet, at især de store partier også har en del, der bor i ganske almindelige områder ude i provinsen,« siger han.

Professionelle politikere

Det er måske problematisk, men det er ikke så underligt, at politikerne adskiller sig fra resten af befolkningen, når det kommer til bolig. For det gør de også med hensyn til indkomst og uddannelse, så faktisk bor de bare i de områder, hvor deres segment typisk bor.

Det forklarer Hans Thor Andersen, der er forskningschef i Statens Byggeforskningsinstitut.

»De bor ikke anderledes end akademikere eller erhvervsledere. De bor der, hvor det lag typisk vil bo,« siger han.

Politikernes boligforhold hænger dermed sammen med den professionalisering af politik, der er sket over de seneste år, mener han.

»Det at man tidligere havde et liv før politik, hvor man arbejdede, det er et særsyn nu. Dermed hører politikerne også til en anden indtægtsgruppe og bor nogle andre steder,« siger han.

Vi er blevet et mindre parti med nogle etablerede politikere, der også har etablerede ægtefæller og som er i en alder, hvor man bor i hus Brian Mikkelsen, Konservative

Blå blok bor bedst

Det er ikke alle partier, der bor i lige rige områder. Der tegner sig et klart billede af, at politikerne i blå blok har rigere naboer end politikerne i rød blok.

Den gennemsnitlige husstandsindkomstfaktor for de områder, folketingsmedlemmerne bor i, ligger på 7,5. Over det gennemsnit finder man Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og helt i toppen ligger Konservative med en husstandsindkomstfaktor på 8,75.

Politikerne bor med de rige
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af Berlingske og Geomatics Danmarkskort

Blandt de Konservative bor fem ud af otte politikere i den højeste indkomstgruppe – altså faktor ti, hvor man bor sammen med landets ti procent rigeste. Det forklarer gruppeformand Brian Mikkelsen med den beskedne folketingsgruppe og den høje gennemsnitsalder:

»Vi er blevet et mindre parti med nogle etablerede politikere, der også har etablerede ægtefæller og som er i en alder, hvor man bor i hus,« siger han.

Også Liberal Alliance peger på den høje gennemsnitsalder.

»Og så er der måske flere i vores parti, der har haft lederjobs eller været selvstændige. Men det er jo dem, vælgerne har valgt, der er de bedste til at repræsentere Liberal Alliance,« siger gruppeformand Simon Emil Ammitzbøl.

Et parti for hele landet

I den anden ende af skalaen ligger Enhedslisten, der som det eneste parti har en husstandsindkomstfaktor, der ligger under befolkningens gennemsnit.

En del af forklaringen er, at Enhedslistens medlemmer af Folketinget betaler en høj partiskat af deres løn, og derfor ikke har lige så meget tilbage at bruge på boligudgifter. Men det betyder ikke, at de er mere folkelige end de andre partier, mener Lars Olsen.

»En anden del af forklaringen er, at mange er unge og bor i områder i byerne som eksempelvis Nørrebro, hvor der bor mange studerende, men det er jo ikke et særligt typisk område,« siger han.

I Enhedslisten er de da også opmærksomme på at få en bedre geografisk repræsentation, fortæller gruppeformand Stine Brix.

Det er altså begrænset, hvor stor en effekt det har at støde ind i sine vælgere, når man går ned og handler Tina Nedergaard, Venstre

»Vi har traditionelt en stor vælgerbase i København, og derfor kommer der også mange folketingsmedlemmer derfra. Men vi har en stor opgave i at blive et parti for hele landet,« siger hun.

Ingen betydning for politikken

At det skulle være et problem, at politikerne bor i andre områder end deres vælgere, afviser samtlige borgerlige partier. Det har nemlig ingen betydning for den politik, de fører, mener Tina Nedergaard fra Venstre.

»Jeg genkender overhovedet ikke billedet. Vi er rundet af andre miljøer, end det vi bor i, og det er altså begrænset, hvor stor en effekt det har at støde ind i sine vælgere, når man går ned og handler,« siger hun.

For Mette Gjerskov fra Socialdemokraterne har den daglige kontakt med vælgerne i lokalområdet til gengæld stor betydning.

»Det kan tage lang tid at komme igennem Daglig Brugsen, for jeg får mange historier hen over køledisken, som jeg bruger i mit politiske arbejde,« siger hun.

Kommer rundt i landet

For Per Christensen fra 3F er det dog ikke nødvendigt, at politikerne bor i de samme områder som resten af befolkningen. Hvis det lykkes dem at bevæge sig ud af de vante rammer, kan de godt få en fornuftig opfattelse af 3F’ernes hverdag.

»Men det er vigtigt at forstå, at de rammer, de selv bor i og deres børn går i skole i, ikke nødvendigvis er de samme, som helt almindelige mennesker bor og går i skole i,« siger han.

Den samme opfattelse har Dansk Folkepartis gruppesekretær, Martin Henriksen.

»Vi er jo tit ude at besøge Fædrelandet, det er en del af arbejdet at komme rundt i rigtig mange forskellige dele af landet og besøge folk, der bliver påvirket af den politik, vi fører,« siger han.

Lars Olsen tror til gengæld, politikerne får mere ud af at tale med dem, de har noget til fælles med, fordi deres børn går på den samme skole eller i den samme fodboldklub.

»Selvfølgelig kommer politikere meget ud og snakker med mange mennesker, men jeg tror det har en anden betydning at snakke med dem, du møder i din nære verden,« siger han.

Derfor er det vigtigt, at Folketinget har en blandet sammensætning - også boligmæssigt.

»Det, der har betydning, er, om politikerne bor i et område, hvor de møder repræsentanter for den brede del af befolkningen i deres børns skole, daginstitutioner, sportsklubber. Ellers bliver de ikke klar over konsekvenserne af deres egne beslutninger,« siger han.

Læs mere om undersøgelsen her