Politikeres mistro blokerer for tillidsreform

Af Iver Houmark

Ansatte i kommuner og regioner savner tillid og opbakning fra de lokale politikere, viser ny undersøgelse. Det står i vejen for regeringens tillidsreform, der skal styrke den offentlige sektor. Hvis ikke lokalpolitikerne tager lederskab, bliver reformen ikke til noget, mener fagbevægelsen. KL maner til besindighed.

Foto: Foto: Stephen Welstead/Polfoto

TID TIL TILLID Moderne ledelse, tillid og plads til nye tanker. De ønsker er regeringen og 635.000 ansatte i kommuner og regioner fælles om. Men selvom regeringen under stor fanfare i juni søsatte en tillidsreform af det offentlige, har de ansattes chefer i by- og regionsråd ikke spor travlt med at opfylde målene. Ifølge en ny undersøgelse oplever kun hver tredje ansat i kommunerne, at de lokale politikere bakker op om at fremme tilliden til medarbejdere på skoler, børnehaver, ældrecentre og rådhuse.

Det er for dårligt, at lokalpolitikerne ikke bakker op om de fine intentioner. Og det står i vejen for både trivsel og mere effektiv drift af kommuner og regioner, mener Flemming Vinther. Han er formand for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) – en paraplyorganisation, som samler 29 organisationer for offentligt ansatte, blandt andre HK/Kommunal og Socialpædagogernes Landsforbund.

»Der mangler politisk lederskab for tillidsreformen. Det er ærgerligt, for den har et kæmpe potentiale. Med mere moderne ledelse og teknologi kan borgerne få bedre service og medarbejderne bedre trivsel,« siger Flemming Vinther.

Han ser gerne, at de 635.000 ansatte i kommuner og regioner bruger det snarlige valg til at få politikerne op af starthullerne.

»Jeg vil gerne opfordre alle ansatte i kommuner og regioner til – her før valget – at udfordre deres lokalpolitikere på, hvad de har tænkt sig at gøre for at få tillidsreformen gennemført,« siger Flemming Vinther.

TNS Gallup har for OAO gennemført en undersøgelse blandt offentligt ansatte om tillidsreformen. Heri giver kun hver tredje ansat i kommunerne – og så få som hver syvende i regionerne – udtryk for, at lokalpolitikerne bakker op om intentionerne i tillidsreformen.  

Uden markant opbakning fra lokalpolitikere og ledelser kommer tillidsreformen aldrig ud af havnen. Det fastslår formanden for Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen.

»Det er helt afgørende, at lokalpolitikerne udviser mere lederskab for tillidsreformen. De skal sende nogle klare signaler om, at der skal være meget mere plads til, at de ansatte kan udfolde deres faglighed. Uden politisk lederskab bliver tillidsreformen ikke til andet end fine ord på et stykke papir,« siger Benny Andersen.  

Kaffecirkulære blev makuleret

Ifølge OAO har tillidsreformen afgørende betydning for, at borgerne fremover kan få en god behandling, hvad enten det drejer sig om at være på plejehjem, i skole eller på sygehuset. Uden modernisering af styringen og teknologien i det offentlige bliver det meget svært bare at opretholde den nuværende service.

Et af midlerne i reformen er at fjerne stive regler, som står i vejen for medarbejdernes trivsel og produktivitet. I nordsjællandske Halsnæs Kommune har man siden begyndelsen af i år været i gang med at føre tillidsreformen ud i livet. Et af tiltagene blev gennemført en dag i sensommeren:

De ansatte i kommunen er samlet til fælles møde, og de sidder og lytter på kommunaldirektør Michael Graatang. Eller nogle lytter, mens andre dagdrømmer lidt om den netop afsluttede sommerferie.  Nu fanger Michael Graatang imidlertid de flestes opmærksomhed.

Han står og vifter med et stykke papir. Det er det såkaldte kaffecirkulære, han har i hånden. Cirkulæret beskriver hvor og hvornår de ansatte må holde kaffepauser, og mange af de fremmødte hader netop det cirkulære. Og nu skal det da også være slut med cirkulæret, forklarer Michael Graatang, og propper papiret ned i en makulator. Samme vej går et cirkulære for, hvordan ansatte skal hilse på kolleger og borgere.

Her et par måneder senere fortæller Michael Graatang om meningen med at makulere cirkulærerne:

»I stedet for en masse snak ville jeg vise, at vi meget gerne vil de fine tanker i tillidsreformen om at respektere de ansattes faglighed og sunde fornuft. Og sjovt nok er der ikke en eneste, som har beklaget sig over, at de ikke længere præcis ved, hvornår de skal holde kaffepause.«

Hold igen med krav og kontrol

I den nye undersøgelse fra OAO er medarbejderne blevet spurgt om, hvad der forhindrer gennemførelse af tillidsreformen på deres arbejdsplads. Her peger flere end hver anden ansatte i kommunerne på ’flere regler og øget kontrol’. Og igen kommer politikerne ind i billedet.

»Hvis lokalpolitikerne - og for den sags skyld landspolitikerne - virkelig vil tillidsreformen, skal de til at tænke sig meget mere om, hver gang de overvejer at indføre nye krav om kontrol, dokumentation og regler for dette og hint. Øget bureaukrati og kontrol er i direkte modstrid med reformens intentioner om at sætte medarbejdernes faglighed og sunde fornuft meget mere i spil,« siger Flemming Vinther fra OAO.

I Halsnæs Kommune oplever kommunaldirektør Michael Graatang, at politikerne med tillidsreformen er blevet mere opmærksomme på at holde igen med krav til bureaukrati og kontrol.

»Til min store glæde har jeg hørt en politiker spørge en anden politiker i forbindelse med behandling af et forslag: ’Hvordan flugter der her lige med vores mål om mindre bureaukrati og kontrol? Behøver vi komme så langt ned i detaljen, når det gælder kommunens drift?’« fortæller Michael Graatang og fortsætter:

»Eksempelvis var politikerne lydhøre, da jeg foreslog, at vi i stedet for hver eneste måned at bruge oceaner af tid på at udarbejde en statusrapport om kommunens økonomi til byrådet kunne nøjes med at gøre det hver anden måned. Vores økonomi er snorlige, så mon ikke politikere overlever kun at blive orienteret om den hver anden måned?«

Langt fra bund til top

Den ringe opbakning fra lokalpolitikerne til at føre tillidsreformen ud i livet kan skyldes sammenlægning af kommunerne i 2007. Det vurderer formanden for HK/Kommunal, Bodil Otto.

»Politikerne kommer ikke i nær samme grad som før kommunalreformen ud på de enkelte arbejdspladser. Med de store kommuner er det ganske enkelt svært at have føling med alle skoler, børnehaver, ældrecentre samt afdelinger på rådhuset. Nu forlader politikerne sig oftere på, hvad rådhusets akademikere fortæller dem via rapporter og evalueringer,« fortæller Bodil Otto.

I Halsnæs har man helt bevidst forsøgt at skabe større kontakt mellem byråd og ansatte. Eksempelvis har borgmesteren i Halsnæs, Helge Friis (S), været på besøg i alle kommunens institutioner sammen med en fællestillidsrepræsentant.

Set fra medarbejderside har borgmesterens besøg været et godt bidrag til at bringe Halsnæs i front med tillidsreformen. Det fortæller tillidsrepræsentant og hjemmevejleder i Halsnæs Kommune Benny Karl Nielsen.

»Besøgene var ikke et led i kommunalvalget, og vi fik en ærlig dialog om mulighederne i institutionerne. Det var meget befordrende for at skabe tillid mellem byråd og ansatte,« siger Benny Karl Nielsen.

KL: Mange føler, de får opbakning

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den øverste politiske ledelse for kommunalpolitikernes forening, KL. Men kontorchef i Økonomisk Sekretariat i KL Claus Ørum Mogensen kommenterer gerne på undersøgelsens resultater.

Han hæfter sig ved fordelingen af svarene på spørgsmålet til de ansatte om politisk opbakning. Han fremhæver, at den gruppe i kommunerne, der oplever lokalpolitisk opbakning (29 procent), er nogenlunde lige så stor som den gruppe, der ikke gør (24 procent). De resterende 47 procent har ikke nogen holdning til spørgsmålet eller svarer ’ved ikke’.

»Den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for at være meget kontrollerende og bygge alt for lidt på tillid til medarbejderne. Det er en vigtig dagsorden, men det er også blevet italesat som et meget stort problem, uden at der i særlig stor grad er blevet peget på konkrete problemer. Set i det lys er det i vores øjne tilfredsstillende, at medarbejdergrupperne er lige store, når det gælder oplevelsen af politisk opbakning,« siger Claus Ørum Mogensen.

Start ikke en maraton med en spurt

Ifølge den nye undersøgelse oplever kun 28 procent af de ansatte i kommunerne, at der i ’høj grad’ eller i ’nogen grad’ bliver gjort noget for at gøre tillidsreformen til virkelighed. 29 procent svarer i ’mindre grad’, og 42 procent svarer ’slet ikke’ eller ’ved ikke’.

Når tillidsreformen ikke for alvor er kommet i gang, hænger det sammen med, at reformer tager tid, mener Claus Ørum Mogensen fra KL.

»Det er kun få måneder siden, tillidsreformen blev aftalt, og det er først nu, at den for alvor skal til at foldes ud. De konkrete initiativer – eksempelvis det kommende Center for Offentlig Innovation – er jo slet ikke kommet i gang endnu.  Så for mange ansatte i kommunerne er reformen stadig en meget abstrakt størrelse, som er svær at forholde sig til,« siger Claus Ørum Mogensen.

Han fortæller, at KL vil understøtte reformen ved at oplyse om, hvordan man på forskellig måde kan bedrive politisk styring med fokus på resultater frem for proces. Og KL vil oplyse om reformen, når de til januar holder et stort møde – Kommunaløkonomisk Forum – samt når de nyvalgte byrådspolitikere kommer på kursus.

Flemming Vinther fra OAO medgiver, at man skal være tålmodig med tillidsreformen.

»Hvis man skal løbe en maraton, er det ikke smart at spurte de første tre kilometer. Det her er en længere proces, som blandt andet handler om at udbrede de gode historier om effektive tiltag,« siger Flemming Vinther.

Når det gælder om få gode eksempler formidlet, har Flemming Vinther store forventninger til det nye Center for Offentlig Innovation. Det skal med et budget på 28 millioner kroner fra nytår og mindst tre år frem samle og udbrede viden om arbejdet med tillidsreformen.