Politikere taber tålmodigheden

Af | @JanBirkemose

Folketingets partier kræver et ubetinget fokus på job i jobcentrene og vil nu følge udviklingen meget tæt. Socialdemokraterne er klar til at kalde beskæftigelsesministeren i samråd.

NU ER DET NOK Jobcentrene og beskæftigelsesministeren skal ikke regne med ret meget mere snor fra Folketingets partier. De nye jobcentre er lanceret som løsningen på de mange problemer i den offentlige jobformidling. Men efter den seneste tids voldsomme kritik af overadministration, dødeligt syge, der bliver arbejdsprøvet, og jobkonsulenter, der er for dårligt uddannede, lander en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4 hos en flok meget utålmodige arbejdsmarkedsordførere. Den viser nemlig, at tre ud af fire ledige ikke bliver anvist job, at kun hver tiende er blevet anvist job uden for kommunen, og at jobformidlingen ikke er blevet bedre med de nye jobcentre, som 1. januar afløste Arbejdsformidlingen.

»Det her er fuldstændig uacceptabelt, og der er ingen undskyldninger. De har haft over et år til at forberede jobcentrene, og det, vi nu ser, er lige præcis, hvad vi og andre hele tiden har advaret imod. Det her er vores værste antagelser, der nu bliver bekræftet,« siger socialdemokraternes ordfører Thomas Adelskov.

Han mener, at ansvaret ligger hos beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i socialdemokraternes øjne har opfundet et system, som ikke virker.

»Jobcentrene bruger alt krudtet på at admini-strere i stedet for at formidle job til de ledige. Hvis jeg var ledig, ville jeg føle mig dårligt behandlet af at høre beskæftigelsesministeren kalde mig doven. Og hvis jeg var arbejdsgiver, ville jeg også føle mig rigtig skidt behandlet, fordi jeg ikke får den arbejdskraft, der er brug for.«

Også konservative Lars Barfoed hæfter sig ved, at A4’s undersøgelse er endnu et vidnesbyrd om jobcentrenes problemer.

»Det er stærkt betænkeligt og bekymrende, at jobcentrene ikke fungerer bedre. Undersøgelsen bekræfter det indtryk, vi har fået den seneste tid. Alligevel har jeg tillid til, at vi får et rigtig godt system. Men det skal følges meget tæt,« siger Lars Barfoed, der udtrykker forståelse for, at jobcentrene har begyndervanskeligheder.

Den forståelse deler Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti indtil videre. Alligevel lægger han ikke skjul på sin skuffelse.

»Resultaterne er ikke tilfredsstillende. Vi forventede, at der med jobcentrene ville ske en øget indsats og stærk forbedring af kvaliteten,« siger Bent Bøgsted, der er positivt stemt for at fjerne så meget bureaukrati som muligt fra jobcentrene.

Minister afviser »amnesti«

I SF er arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn også fokuseret på den megen administration i jobcentrene. Han betegner det som »rystende«, at jobkonsulenterne har fire timers administration, hver gang de har haft en times borgerkontakt.

»Jeg forstår ikke, at regeringen ikke omgående skrider ind. Vi har haft ministeren i samråd, hvor han hele tiden undskylder alt med begyndervanskeligheder. Men det er altså hans egen statsstyring og kontrol, der er skyld i det helt overdrevne blankettyranni, der hersker i jobcentrene,« siger Ole Sohn.

Han bakker derfor op om et forslag om tre måneders administrationspause, som er kommet fra personale- og chefgrupperne i jobcentrene.

»Vi er netop nu i en økonomisk gunstig situation, hvor alle kræfter bør sættes ind på at få så mange som muligt i arbejde. Det er ikke sikkert, den situation varer evigt. Derfor bør man i en periode skrotte kontrolsystemet og sætte alle sejl ind på formidling, og så kan man hanke op i papirarbejdet på et senere tidspunkt. Alt andet er helt forkert prioritering,« siger Ole Sohn, der lover, at han ikke bagefter vil bebrejde jobcentrene, hvis der ikke er helt styr på papirgangen.

»For mig er det vigtigere, at folk bliver tilbudt et arbejde, end om der mangler et papir hist eller pist.«

Over for Ugebrevet A4 afviser beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) dog enhver tanke om administrationsamnesti.

»Det er helt udelukket. Vi skal kunne måle, hvad skatteborgerne får for pengene. Men vi er i fuld gang med at fjerne overflødigt bureaukrati,« siger han.