SENIOR(e)AKTION

Politikere åbne over for seniorregnskaber

Af | @MichaelBraemer
| @GitteRedder

57-årige arbejdsløse Martin Dam Hansen har med sin beretning om 500 forgæves jobansøgninger, og en ven, der begik selvmord efter at være blevet fyret, sat gang i debatten om seniorer på arbejdsmarkedet. Også på Christiansborg bliver der lyttet.

Den arbejdsløse tidligere direktør Martin Dam Hansen har med sit interview i Ugebrevet
A4 kastet en håndgranat ind i debatten om seniorernes muligheder på
arbejdsmarkedet.

Den arbejdsløse tidligere direktør Martin Dam Hansen har med sit interview i Ugebrevet A4 kastet en håndgranat ind i debatten om seniorernes muligheder på arbejdsmarkedet.

Foto: Frederik Jimenez

Efter mere end 500 resultatløse jobansøgninger har den 57-årige Martin Dam Hansen fået held til at sætte sin egen og titusindvis af andre arbejdsløse seniorers situation på den politiske dagsorden.

Siden han søndag trådte frem med sin historie i Ugebrevet A4, har tusindvis af danskere blandet sig i debatten på de sociale medier. Artiklen er blevet spredt eksplosivt på især Facebook, og langt flere end 250 er blevet så påvirkede og inspirerede af Martin Dam Hansen, at de har skrevet lange debatindlæg.

Særligt er mange enige i den tidligere direktørs betragtninger om, at politikerne er uærlige, når de på den ene side fremhæver seniorernes mange kvaliteter og resourcer og samtidig lukker øjnene for, at de offentlige arbejdspladser er stort set hermetisk lukkede for ældre jobansøgere.

Læs interviewet med Martin Dam Hansen her

For at synliggøre den virkelighed foreslår Martin Dam Hansens, at de offentlige arbejdsgivere skal tvinges til at fremlægge regelmæssige opgørelser over, hvor mange seniorer, der er ansat.

»Vi må kunne diskutere og sætte mål for det offentliges personalepolitik på et oplyst grundlag,« lød det blandt andet fra den arbejdsløse senior i interviewet med A4.

Og den ide bliver modtaget positivt af både Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Når Folketinget kan lovgive om, at virksomheder med mere end 10 ansatte skal lave kønsopdelt lønstatistik, kan man ifølge Christian Juhl fra Enhedslisten også lovgive om at virksomhederne skal føre regnskab over, hvor mange seniorer, der fratræder og ansættes.

»Man kan sagtens lave sådan en form for seniorstatistik. Og står det til mig, skal det gælde alle arbejdspladser, både offentlige og private.  Det vil ikke være vanskeligt at gøre, og jeg tror, at det vil være et godt redskab for at sikre seniorerne på det danske arbejdsmarked,« siger Christian Juhl.

Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti er også interesseret i at vide præcis, hvordan seniorbalancen ser ud i det offentlige. Han har allerede selv været på jagt efter oplysningerne.

Læs også: De 6 bedste artikler om senior-problemerne

»I første omgang har jeg for en måned siden bedt Personalestyrelsen om statens senior-regnskab for 2013, men har endnu ikke fået svar. Så nu må jeg til at rykke,« siger Bent Bøgsted.

Arbejdsmarkedsordførerne fra Venstre og Konservative har ikke haft tid til at forholde sig til Martin Dam Henriksens opfordringer. Men socialdemokraternes ordfører Leif Lahn Jensen er ikke umiddelbart lun på ideen om at virksomhederne skal udarbejde seniorstatistik.

»Jeg har svært ved at tage stilling til, om sådan et regnskab er det rigtige. Jeg tror mere, at det er vigtigt at tage debatten op både politisk, ude i kommunerne og i virksomhederne,« siger han.

Rystet over selvmord

Leif Lahn Jensen understreger dog, at Martin Dam Hansens historie gør stort indtryk på ham. Særligt er han berørt over Martin Dam Henriksens jævnaldrende ven, der for nylig begik selvmord efter at have mistet sit arbejde.

Selvmordet fik den tidligere direktør til at begynde at undersøge statistikken og selvom han ikke kan påvise en direkte sammenhæng, kan han konstatere, at antallet af selvmord for mandlige seniorer er steget med hele 39 procent i kriseårene 2008 til 2012.

»Det er frygteligt, frygteligt med de selvmordstal,« siger leif Lahn Jensen.

Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, mener, at der er tale om et opråb, som politikerne ikke kan sidde overhørige:

»Når folk føler sig desperate og føler, at ingen har brug for dem, så er selvmord et af de mest ultimative signaler til os om, at vi skal gøre noget ved det. Når arbejdsløse begår selvmord, er det et meget barsk signal,« konstaterer han.

Politisk uenighed

Hvor gennemgribende forandringer, der skal til for at sikre ledige seniorer en plads på arbejdsmarkedet er der imidlertid politisk uenighed om. Socialdemokraterne mener, at den kommende beskæftigelsesreform sammen med bedre konjunkturer på arbejdsmarkedet vil rette op på seniorernes problemer.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, afviser, at politikerne gør for lidt for at sikre, at arbejdsløse seniorer får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Tværtimod er han overbevist om, at et begyndende opsving kombineret med regeringens bud på en beskæftigelsesreform vil bane vejen for, at arbejdsløse med en gammel dåbsattest hurtigere vender tilbage i job.

»Arbejdsløse seniorer skal have den bedste hjælp, som de overhovedet kan få for at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet. Mentorordninger, kurser, uddannelse og nye kompetencer. Og alt det er bygget ind i den nye beskæftigelsesreform, som nu skal forhandles på plads. Vi lægger op til en mere individuel indsats, hvor man kigger på den enkelte arbejdsløse,« siger Leif Lahn Jensen.

Den rigtige medicin

Hvis man som arbejdsløs er oppe i årene og har svært ved at bide sig fast, mener Leif Lahn Jensen, at beskæftigelsesreformen med den håndholdte indsats over for hver enkelt ledig, er den rigtige medicin.

»Jeg har svært ved at se, hvad vi kan gøre meget andet end det. For vi kan på ingen måde lave lovgivning, der siger til virksomhederne, at de skal ansætte folk oppe i årene,« siger han.

Derudover fremhæver Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, at der i allernærmeste fremtid vil komme mange nye jobåbninger.

»Når krisen ebber ud, vil flere komme i arbejde og beskæftigelsen stige. Mange ældre har en kæmpe erfaring, som der er brug for på arbejdsmarkedet,« påpeger Leif Lahn Jensen.

Ikke godt nok

Arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti (DF) Bent Bøgsted er imidlertid ikke tilfreds med den indsats, regeringen lægger op til i forhold til arbejdsløse seniorer.

Han mener, at de har været en overset gruppe i den hidtidige beskæftigelsesindsats.  Og det vil han have rettet op på i forbindelse den beskæftigelsesreform, som de politiske partier i øjeblikket forhandler om.

»Jeg har fremført forslag om, at der indføres en speciel indsats for ledige seniorer. De ældre ledige er ofre for, at fokus i beskæftigelsespolitikken til stadighed er rettet mod de unge. Det er der gode grunde til, men det er ikke rimeligt at lade seniorerne sejle deres egen sø, når vi samtidig kræver, at de skal blive længere på arbejdsmarkedet,« siger Bent Bøgsted.

Det gør han med henvisning til den tilbagetrækningsreform med højere pensionsalder, som han og hans parti har været med til at gennemføre.

Bent Bøgsted foreslår, at ledige seniorer samles i grupper, hvor de får hjælp til at sælge sig selv, og der samtidig gøres en målrettet indsats for at få virksomhederne til at ændre holdning til de ældre ledige.

»Ikke alene har seniorerne masser af erfaringer. De er også en stabil arbejdskraft, der har let ved at tilpasse sig. Så opgaven burde ikke være så svær,« mener han.

EL: Private med i seniorjobordningen

Også Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Christian Juhl, mener, at det er for let for regeringspartierne at henvise til, at en ny beskæftigelsesreform og et opsving nærmest får de arbejdsløse seniorer til at flyve ind på arbejdsmarkedet.

»Jeg tror ikke, at den individuelle indsats, som regeringen lægger op til, vil give nye job til seniorer. Og hvis reformen skal hjælpe de ældre arbejdsløse, er det også vigtigt at vi bevarer retten til seks ugers selvvalgt uddannelse,« siger Christian Juhl.

Ifølge Christian Juhl er seniorjob-ordningen den allerbedste medicin for at sikre, at en arbejdsløs 57-årig har en chance for at comeback på arbejdsmarkedet.

»Seniorordningen lægger op til en konkret indsats, og det er en rettighed. Ordningen kunne måske godt udvides til også at gælde de private arbejdsgivere.  Det kunne være en god løsning at skrue den sammen, så private arbejdsgivere med en eventuel kompensation også skulle forpligtes til at tilbyde seniorjob,« siger han.

Positive tilkendegivelser

Martin Dam Hansen har ikke meget tilovers for Leif Lahn Jensens (S) forsikringer om, at der vil komme en individuel tilgang til ledige i forbindelse med beskæftigelsesreformen, og at den vil rette op på ledige seniorers problemer med at komme i arbejde.

»Jeg lærte engang, at et udsagn skal kunne bestå ikke-testen for at være meningsfyldt. Det er det her ikke. ’Beskæftigelsesindsatsen skal ikke være individuel’ giver jo ingen mening,« påpeger han.

Til gengæld er han glad for de mange reaktioner, som hans interview har sat gang i. Ud over de virale effekter på især Facebook, har han selv fået en del direkte henvendelser.

»Mange har også været inde og besøge min blog ’livet50plus’, og det giver blod på tanden,« siger den arbejdsløse 57-årige.

Martin Dam Hansen har stor it-erfaring og har nu planer om at oprette en portal, hvor han vil tilbyde seniorer til midlertidige ansættelser. Her vil han især fremhæve, at seniorer er en meget stabil og rutineret arbejdskraft.

»Seniorer skal hverken oplæres eller på barsel,« lyder et par af hans argumenter.