POLAK I DK

Polakker: Danskerne er flinke, cheferne er ikke

Af | @IHoumark

Danskerne får ros i ny undersøgelse. Langt de fleste polakker her i landet føler, at danskerne generelt behandler dem ordentligt. Desværre gælder rosen ikke cheferne. De kritiseres for at diskriminere polakkerne.

For at skabe vækst i Danmark er virksomheder afhængige af, at danskerne har et godt ry blandt udlændinge, så man kan tiltrække og fastholde arbejdskraft.

For at skabe vækst i Danmark er virksomheder afhængige af, at danskerne har et godt ry blandt udlændinge, så man kan tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Foto: Scanpix/Annett Bruhn

Langt hovedparten af polakkerne her i landet er godt tilfredse med danskerne. Polakkerne oplever, at danskerne behandler dem ordentligt.

Den positive bedømmelse fremgår af en ny undersøgelse, og rosen er værd at lægge mærke til.

Dels fordi den kommer fra den største gruppe af indvandrere. Dels fordi der ifølge arbejdsgiverne er stor brug for, at østeuropæere og andre udlændinge får et positivt syn på Danmark og danskerne, så de har lyst til at arbejde her.

Så mange som ni ud af ti polakker mener, at danskerne generelt behandler dem ‘godt’ eller ‘nogenlunde’. Med andre ord, danskerne er venlige, når de møder polakkerne i Netto, på jobbet eller i sportsklubben.

Polakkernes ros fremgår af den hidtil største undersøgelse blandt polakker i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af Ugebrevet A4, Avisen.dk og Fagbladet 3F.

Polakker: Danskerne behandler os godtSpørgsmål: Hvordan oplever du generelt, at danskerne møder dig?
Kilde: Undersøgelse udført af Ugebrevet A4, Avisen.dk og Fagbladet 3F. 543 polakker i Danmark har svaret på spørgsmålet.

En af deltagerne i undersøgelsen er Katarzyna Anna Bociek. Hun er polak, rengøringsassistent og har været tre år i Danmark.

»Jeg foretrækker næsten at være i selskab med danskere frem for polakker. Danskerne er meget flinke. Og da jeg gjorde rent hos private, gav de mig nogle gange små gaver eller drikkepenge for at påskønne mit arbejde,« siger Katarzyna Anna Bociek.

Vores ry gør stor forskel

Danskernes gode omdømme blandt polakkerne er vigtig for arbejdsgiverne. Chefernes holdning er, at man for at skabe vækst i Danmark er meget afhængig af, at danskerne har et godt ry blandt udlændinge, så virksomhederne kan tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Hr. og fru Danmark er ikke på forhånd sporet ind på, at polakker er lig problemer. Jonas Felbo-Kolding, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet

»Vi er dybt afhængige af udenlandsk arbejdskraft, som tilfører virksomhederne kompetencer,« skriver Steen Müntzberg, som er underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Polakkernes positive syn på danskerne har formentlig en del at gøre med, hvordan danskerne møder polakkerne. Det forklarer Jonas Felbo-Kolding, som er ph.d.-stipendiat  på forskningscenteret FAOS ved Københavns Universitet

»Når polakkerne møder så forholdsvis mange flinke danskere, hænger det måske sammen med, at danskerne ikke ser polakkerne som fremmede,« siger Jonas Felbo-Kolding og uddyber:

»Polakkerne ligner os af udseende, og opfattelsen blandt mange er, at vi kommer fra samme kulturkreds. Modsat udlændinge fra Mellemøsten og Afrika, som skiller sig ud på både udseende og kultur.«

Polakkerne nyder også godt af, at de som regel ikke indgår i den hårde debat om udlændinge.

»I den offentlige debat bliver polakkerne i modsætning til nogle andre indvandrere ikke omtalt som nogle, hvor det halter med integrationen. Så hr. og fru Danmark er ikke på forhånd sporet ind på, at polakker er lig problemer,« siger Jonas Felbo-Kolding.

Ambassadør: Polakkerne er populære

Ifølge Polens netop afgåede ambassadør i Danmark, Rafal Wisniewski, skyldes den gode modtagelse af polakkerne i Danmark, at danskerne har gode erfaringer med polakkerne.

Polakker er altid kommet til Danmark for at finde ærligt arbejde. Rafal Wisniewski, Polens netop afgåede ambassadør i Danmark

Rafal Wisniewski peger på, at polakkerne begyndte at indvandre til Danmark i større antal for mere end 100 år siden. Dengang kom mange hertil for at hakke roer på Lolland. I dag kommer de for at arbejde inden for blandt andet byggeri, rengøring, landbrug og på hoteller.

»Hver eneste bølge af polske immigranter har fundet deres perfekte plads i det danske samfund… Polakker er altid kommet til Danmark for at finde ærligt arbejde og ikke for at nyde godt af uberettigede privilegier,« skriver Rafal Wisniewski.

Han gør opmærksom på, at arbejdsgiverne anser polakkerne for at være en god arbejdskraft.

»I de fleste tilfælde er danskernes opfattelse af polske arbejdere og kolleger fremragende,« skriver ambassadøren.

Chefer diskriminerer

Det er ikke alle i Danmark, som polakkerne føler sig vel modtaget af. Polakkerne oplever nemlig, at cheferne diskriminerer dem.

To ud af tre polakker siger i den nye undersøgelse, at de på deres arbejde i Danmark oplever, at arbejdsgiveren behandler polakkerne dårligere end danskerne.

Flertal af polakker: Chefer diskriminererSpørgsmål: Hvordan behandler arbejdsgivere i Danmark polakker i forhold til danskere?
Kilde: Undersøgelse udført af Ugebrevet A4, Avisen.dk og Fagbladet 3F. 442 polakker i job har svaret på spørgsmålet.

Det er en meget stor andel, vurderer forsker Jonas Felbo-Kolding.

Han ser forskellige årsager til, at så mange polakker oplever, at de bliver dårligere behandlet end deres danske kolleger.

»Det kan handle om, at de får mindre i løn end deres danske kolleger; at de får alle de kedelige opgaver; eller at der ikke bliver talt pænt til dem,« siger Jonas Felbo-Kolding, fortsætter:

»Det kan også dreje sig om, at polakker selv efter længere tid på den samme arbejdsplads oplever, at de bliver påduttet mange flere skæve vagter eller lange dage sammenlignet med deres danske kolleger, eller at de føler, at de ikke udnytter de kompetencer, de har med fra Polen.«

Se på deres ansigter

Der bliver klart gjort forskel på danskere og polakker rundt om på blandt andet byggepladser. Det fortæller faglig konsulent Robert Olejnik fra 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Han taler polsk og har talt med mange hundrede polske håndværkere i Danmark.

Polakkerne bliver sat til det mest kedelige og beskidte arbejde. Robert Olejnik, faglig konsulent i 3F

»Jeg hører ofte på byggepladserne, at polakkerne bliver sat til det mest kedelige og beskidte arbejde. Oven i købet arbejde, hvor de kun får mindstebetalingen og ikke som danskerne kan tjene mere ved at være på akkord,« fortæller Robert Olejnik.

Tømrere, malere og andre polske håndværkere kommer ofte hertil med en ting for øje: at få tjent så mange penge som muligt. Men her bliver de mange gange ikke behandlet på lige fod med danskerne.

»Polakkerne  - og andre østeuropæere for den sags skyld - får ofte ikke får det samme i løn som danske håndværkere, selv om de laver samme arbejde. Det ved vi fra en masse faglige sager inden for byggeriet,« siger Robert Olejnik.

Han oplever, at man direkte kan se, at polakkerne får en anderledes behandling end danskere inden for byggeriet.

»Hvis du ser på polakkernes ansigter. Hvis du ser på deres arbejdstøj. Hvis du ser på deres sko. Hvis du ser, hvad de får at spise, så fremgår det tydeligt, at de danske byggepladser på ingen måde er det paradis, som polakkerne drømte om at komme til. Polakkerne er ikke nær så afslappede og veltilpasse som danske håndværkere,« siger han.

Hos arbejdsgiverne i Dansk Byggeri har man indtryk af, at lederne ikke gør forskel på polakker og danskere.

»Det er ikke det indtryk, jeg har fra vores medlemmer. De sætter stor pris på alle medarbejdere, også de polske,« siger underdirektør Louise Pihl fra Dansk Byggeri.

Polakkerne kommer alligevel hertil

Selv om polakkerne i egne øjne behandles dårligere end danskere, afholder det dem ikke fra at søge til Danmark. Eller som Steen Müntzberg fra Dansk Arbejdsgiverforening konstaterer:

»Det store antal udlændinge, som arbejder i Danmark, tyder jo ikke på, at vi har et dårligt ry i de EU-lande, hvor arbejdskraften kommer fra.«

Ifølge Jobindsats.dk er antallet af polakker, som arbejder i Danmark, steget støt siden 2010.

I dag bor omkring 35.000 polakker i Danmark, og de udgør nu den største indvandrergruppe.

Denne artikel er en del af serien ‘På polske plader’, som bygger på den hidtil største undersøgelse blandt polakker i Danmark udført af Ugebrevet A4, Avisen.dk og Fagbladet 3F.

Her kan du læse andre artikler i serien på Avisen.dk

Tidligere artikler i serien bragt i Ugebrevet A4:

Polakker bliver snydt af chefer i Danmark

Polakkerne er kommet til Danmark for at blive

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.