Per versus PET

Per Clausen fra Enhedslisten blev sammen med andre i 1980’erne registreret af Politiets Efterretningstjeneste (PET), selv om deres politiske aktiviteter var lovlige. Per Clausen mener, at PET bryder menneskerettighederne, fordi der mangler en lov om, hvem PET må registrere. Men i stedet for at komme med det lovforslag i Folketinget, lægger han nu sag an mod PET.

LEDER Du siger til Politiken, at »retssagen skal tvinge PET til at være lovlig«. Hvorfra ved du, at PET vil foretage ulovlige registreringer?

»Al registrering, der sker i dag, strider mod menneskerettighederne, der siger, at man har ret til at være politisk aktiv uden at blive registreret. Der er aldrig vedtaget en lov, der regulerer PET’s virksomhed. Derfor er vi i den paradoksale situation, at selv den registrering, som alle vil acceptere, måske er i strid med menneskerettighederne, fordi der mangler et lovgrundlag. En hvilken som helst person, der er registreret, kan komme og sige, at registreringen er i strid med menneskerettighederne. Også en person, der er registreret på grund af terrorloven.«

Men hvordan kan retssagen tvinge PET til at være lovlig?

»Hvis vi får slået fast, at registreringen er sket i strid med menneskerettighederne, så går jeg ud fra, at man vil lave en lov for PET’s virksomhed. Indtil nu har PET levet i den gråzone, som skiftende regeringer og skiftende justitsministre har skabt. Vi er nødt til at få en lov, der sætter præcise rammer for hvem, PET kan tillade sig at registrere. Retssagen understøtter det krav om en lov.«

Men hvis det er en lov og ikke retssagen, der skaber klarhed fremover, er retssagen så ikke blot et politisk stunt, hvor du slår i dynen for at få opmærksomhed?

»Nej, når et af de fem medlemmer af PET-kommissionen skriver i et bilag til PET-rapporten, at registreringen af danske statsborgere er sket i strid med menneskerettighederne, så har jeg svært ved at få det reduceret til et politisk stunt. Jeg synes, det er ret vigtigt.«

Ville det ikke være mere konstruktivt at rejse sagen i folketingssalen end i retssalen?

»Men det gør vi bestemt også. Enhedslisten har gentagne gange rejst forslag om, at PET’s arbejde skal reguleres.«

Men I har ikke fremlagt et lovforslag, som definerer hvem, PET må registrere og ikke må registrere?

»Vi har en forventning om, at der kommer en sådan lov. Justitsministeren har faktisk antydet, at han er villig til at få udarbejdet en. Så må vi se, om vi kan blive enige om indholdet i loven. Og vi vil selvfølgelig forholde os til det med ændringsforslag, som vi plejer at gøre.«

Men har retssagen så slet ikke noget at gøre med lovforslaget?

»Nej, ikke andet end at det vil være gavnligt i den politiske proces, at man ved, der vil komme en afklaring af, om menneskerettighederne overtrædes.«

Er retssagen så et opgør med regeringens konklusion på PET-rapporten?

»Ja, det er i det hele taget et opgør med PET-kommissionen, som jo er blevet yderligere eksponeret af Justitsminister Brian Mikkelsens meget klare udtalelse om, at der ikke er noget at komme efter. Det mener jeg i høj grad, der er.«