Medaljens bagside

Pensionsselskaber investerer millioner i Tesla, der forbyder fagforeninger

Af | @GitteRedder
Research: | @mortenmadsen_

Danske lønmodtagere har via pensionsselskaber investeringer for 140 millioner kroner i elbil-koncernen Tesla. Fagforeninger er forbudt hos bilgiganten, der også er i søgelyset for dårligt arbejdsmiljø. Professor kalder det uholdbart, at fagforeningsledere tillader investeringer i et selskab, der forbyder ansatte at organisere sig. Tesla står i Dennis Kristensens sorte bog, og derfor er Pensams aktier solgt.

Bilkoncernen Tesla forhindrer sine ansatte i at melde sig i fagforening og byder dem ringe vilkår ifølge flere kilder. 

Bilkoncernen Tesla forhindrer sine ansatte i at melde sig i fagforening og byder dem ringe vilkår ifølge flere kilder.  Foto: Scanpix (arkivfoto).

 

Den amerikanske bilgigant Tesla drøner derudad med succes. Den eldrevne luksusbil går sin sejrsgang verden over, og topchefen Elon Musk kan notere sig fyldte ordrebøger og milliardomsætning.

Men bagsiden af medaljen er et utal af arbejdsulykker, ringe løn og forbud mod fagforeninger for de 10.000 ansatte på Teslas amerikanske fabrikker.

Alligevel har danske fagforeninger via deres pensionskasser investeringer for et trecifret millionbeløb i Tesla-koncernen.

I alt har otte danske pensionsselskaber værdier for cirka 140 millioner kroner i den amerikanske bilgigant. 

PensionDanmark, hvor blandt andre 3F og Dansk El-Forbunds medlemmer har deres pensionsopsparinger, har aktier til en værdi af 47 millioner kroner i Tesla. PensionDanmark er dermed det danske pensionsselskab med den største investering i Tesla.

En næsten lige så stor aktieportefølje i Tesla har Danica Pension med aktier til en værdi af 45 millioner kroner.

Derefter kommer PKA og SamPension, der hver har aktier for godt 16 millioner kroner i elbil-koncernen.

Endelig har en række mindre pensionsselskaber som Lægernes Pension investeringer for under 10 millioner i selskabet.

Tesla på SamPensions bestyrelsesmøde  

Forbundsformand i HK Kim Simonsen er næstformand i SamPension, der har investeret godt 16 millioner kroner i Tesla. Selvom det er småpenge ud af selskabets pensionsformue på cirka 300 milliarder kroner, har han det ikke særlig godt med Tesla-investeringen.

»HK-medlemmernes pensionspenge skal ikke fremme dårlige arbejdsvilkår. Tværtimod: HK-medlemmernes pensionspenge skal bruges til at presse Tesla til at indføre ordentlige vilkår for de ansatte,« siger Kim Simonsen.

HK-medlemmernes pensionspenge skal ikke fremme dårlige arbejdsvilkår. Kim Simonsen, formand for HK og næstformand i SamPension

Han vil tage sagen op på det førstkommende bestyrelsesmøde i SamPension.

Kim Simonsen sidder også i ATP’s bestyrelse og glæder sig over, at ATP ikke har investeringer i det hypede bil-imperium.

HK-formanden mener, at Tesla byder sine ansatte elendige arbejdsforhold, og han er oprørt over, at Tesla hyrer 'union busters', der betales for at forhindre arbejderne i at organisere sig. 

»Der skal vi jo være der som den klassiske fagforening og kæmpe for bedre løn- og arbejdsvilkår og samtidig oplyse om de katastrofale arbejdsforhold,« siger han. 

 

Kritisk dialog

Direktør i PensionDanmark Jens-Christian Stougaard pointerer over for Ugebrevet A4, at  PensionDanmark som ansvarlig investor lægger vægt på, at de virksomheder, som PensionDanmark har aktier i, lever op til moderne standarder inden for miljø og klima, sociale forhold – herunder arbejdstagerrettigheder og god selskabsledelse.

»Vi er i løbende dialog med et stort antal af de virksomheder, der indgår i PensionDanmarks aktieportefølje. Det gælder også Tesla, hvor der i august i år er indledt en dialog om arbejdstagervilkår i Teslas fabrikker og hos Teslas underleverandører,« skriver han i en mail til A4.

PensionDanmark vil ... være en aktiv og kritisk investor i Tesla. Jens-Christian Stougaard, direktør i PensionDanmark

Dialogen varetages gennem PensionDanmarks samarbejdspartner Hermes EOS, som også varetager dialogen på vegne af andre institutionelle investorer.

»PensionDanmark vil nøje følge dialogen og være en aktiv og kritisk investor i Tesla, så længe vi mener, at dialogen flytter Tesla i den rigtige retning,« siger Jens-Christian Stougaard.

PensionDanmark har ikke til sinds at sælge aktierne nu og her, men vil i første omgang forsøge at påvirke den amerikanske bilgigant til at ændre adfærd, noterer han.

Via Hermes EOS har PensionDanmark for nyligt opfordret Tesla til at sætte fokus på arbejdstagervilkår på selskabets fabrikker.

»Vi vil fortsætte den dialog fremover. Det er også den handlemåde, som OECD i sine retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd opfordrer ansvarlige investorer til at benytte fremfor blot at sælge aktierne. Derfor vil PensionDanmark være en aktiv og kritisk investor i Tesla, så længe vi mener, at dialogen bærer frugt,« fastslår Jens-Christian Stougaard.

Uholdbart og dobbeltmoralsk  

Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen mener, det slet ikke burde forekomme, at danske pensionsselskaber placerer danske fagforeningsmedlemmers opsparinger i selskaber, der forbyder fagforeninger.

Bestyrelserne i de danske pensionsselskaber må stilles til ansvar. Henning Jørgensen, professor ved Aalborg Universitet

»I mine øjne bør pensionsselskaberne trække sine investeringer ud af et selskab, der undertrykker de ansatte og forbyder fagforeninger. Det er et spørgsmål om at komme ud så hurtigt som muligt, for man kan ikke som fagforening sætte penge i et selskab, der ikke accepterer retten til at organisere sig. Det er uholdbart,« siger han og kalder det dobbeltmoral.

Henning Jørgensen mener, at bestyrelserne i pensionsselskaberne må i gang med selvransagelse, om det er afkast eller lønmodtagerrettigeheder, der vejer tungest.

»Vi vil jo ikke acceptere forbud mod fagforeninger og et mistænkeligt højt antal arbejdsulykker under danske himmelstrøg. Hvorfor så acceptere det i USA? Bestyrelserne i de danske pensionsselskaber må stilles til ansvar for investeringer i selskaber, som man ikke selv kan forsvare,« siger han.

FOA-Dennis vil ikke køre Tesla  

Indtil for nylig havde sosu'ernes og pædagogmedhjælpernes pensionskasse, PenSam, aktier for knap 25 millioner kroner i Tesla. Men PenSam solgte aktierne tidligere på året, fordi investeringen var i direkte strid med selskabets etiske retningslinjer, forklarer PenSams og fagforbundet FOA's formand Dennis Kristensen

»I forhold til faglige rettigheder og lønmodtagerrettigheder hører Tesla til i den sorte ende. Det er noget, som vi ikke på FOA's vegne vil have penge i. Vi lægger stor vægt på, at FOA-medlemmerne skal kunne se sig selv i spejlet, når de hæver deres pensionsopsparing,« siger han.

Etikken vejer tungere end afkastet hos os. Dennis Kristensen, formand for FOA og PenSam

Ifølge Dennis Kristensen overvejer PenSams bestyrelse at sætte Tesla på den såkaldte udelukkelsesliste, der betyder, at pensionsselskabet helt udelukker at placere penge i virksomheden fremover. 

»Etikken vejer tungere end afkastet hos os, og jeg er rigtig glad for, at PenSam ikke længere har aktier i Tesla. Man kan i øvrigt sagtens have et godt afkast af sine investeringer ved at finde alternativer til uetiske investeringer,« siger FOA's formand.  

Ambulancer i fast rutefart 

Den amerikanske bilgigant Teslas fabrik i Fremont i Californien har i flere år været i søgelyset for elendige forhold. 

Ansatte, der har fri fra jobbet, bliver således forhindret i at dele fagforeningsvenlige brochurer ud udenfor fabriksportene, selvom det er i strid med amerikansk lovgivning.

Tirsdag den 14. november er der en høring i Californien, hvor Tesla er på anklagebænken hos The National Labor Relations Board for netop at have brudt amerikansk lovgivning ved at forhindre uddeling af fagforeningsvenligt materiale foran virksomheden. 

Inde på fabrikken, der producerer eldrevne luksusbiler til hele verden, er løn- og arbejdsforhold for de cirka 10.000 produktionsarbejdere angiveligt meget ringe. Ifølge den britiske avis The Guardian har ambulancer mindst 100 gange siden 2014 hentet medarbejdere, der har fået det dårligt på grund af stress eller vejrtrækningsproblemer.

Men ambulancerne har også ligget i fast rutefart til Fremont-fabrikken på grund af arbejdsulykker.  Statistik fra ’Worksafe’, en amerikansk arbejdsmiljøorganisation, viser således, at der var registreret hændelser eller egentlige arbejdsulykker for 8,8 ud af 100 arbejdere i 2015 sammenlignet med 6,7 hændelser per 100 arbejdere for bilindustrien generelt.

Antallet af arbejdsulykker er dog faldet drastisk siden 2015, pointerer Tesla i en mail til Ugebrevet A4. Pr. 1. januar 2017 forekommer der kun 3,3 registrerede hændelser eller arbejdsulykker per 100 ansatte.  

Falder om på gulvet  

Bilarbejderne og andre Tesla-ansatte evalueres en gang årligt. Hvis de ikke præsterer optimalt, er det ud af vagten. Forrige uge fik et sted mellem 400 og 700 ansatte en fyreseddel. Blandt andet for at komme for sent på arbejde et par gange.

Jeg har set folk falde om, ramme gulvet som en pandekage og slå deres hoved. Jonathan Galescu, produktionstekniker hos Tesla

The Guardian har talt med 15 forskellige ansatte på Teslas amerikanske fabrik. Produktionsteknikeren Jonathan Galescu siger: »Jeg har set folk falde om, ramme gulvet som en pandekage og slå deres hoved. Men de (Tesla, red.) satte os bare til at arbejde rundt omkring dem.«

Ifølge amerikanske medier tjener en ansat på Teslas bilfabrik mellem 17 og 21 dollars (108 til 133 kroner) i timen, mens gennemsnitslønnen for produktionsarbejdere i USA's bilindustri er mere end 25 dollars (158 kroner) i timen.  

Fagforeningen United Auto Workers union, UAW, har i flere år forsøgt at få lov at organisere Teslas cirka 10.000 produktionsmedarbejdere. Men Tesla-milliardæren Elon Musk har hårdnakket nægtet at lade fagforeningen komme indenfor på den store fabrik i Fremont. 

Gratis yoghurt-is 

Ugebrevet A4 har stillet Tesla fem spørgsmål, men dem svarer Teslas presseafdeling ikke på.

I stedet har presseafdelingen blandt andet videresendt en mail fra topdirektøren Elon Musk til alle ansatte i Tesla, hvor i Musk beskylder fagforeningen UAW for at udbrede falske nyheder om arbejdsforholdene hos bilgiganten. Blandt andet anfører han, at antallet af arbejdsulykker er under halvdelen af landsgennemsnittet i bilindustrien.  

Elon Musk fremfører i mailen til de 10.000 ansatte, at det skal være 'safe, fair and fun' (sikkert, fair og sjovt) at arbejde hos Tesla. Og under afsnittet 'fun' fremhæver han, at medarbejderne kan se frem til 'free frozen yogurt stands' rundt omkring på fabrikken. Altså gratis yoghurtis til de ansatte.  

Efter en henvendelse fra Teslas presseafdeling har Ugebrevet A4 26. oktober tilføjet afsnit om antallet af arbejdsulykker, der er faldet på Tesla ifølge nye tal fra 2017.  

Fakta om etik i investeringer

Langt hovedparten af de danske pensionsselskaber investerer i udgangspunktet efter principperne i FN’s Global Compact om virksomhedernes sociale ansvar.

Principperne i Global Compact baserer sig på FN’s erklæring om menneskerettighederne, Den internationale Arbejdsorganisations deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder og RIO-deklarationen om miljø og udvikling.

Global Compact anser det for uetisk at investere i atomvåben og kemiske eller biologiske våben, ligesom tobaksindustrien lige er sat på den sorte liste for investeringer. 

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Ritzau og PKA.