Pensionisterne får magten i fagforeningerne

Af

Medlemmerne af den danske fagbevægelse bliver ældre og ældre. Inden for en overskuelig fremtid er der fare for, at de faglige forbund er omdannet til Ældre Sagen, mener 3F’s formand.

SENIOR STYRKE Hos lærlingene i Dansk Metal kender man de ældres magt. Derfor har man et udtryk, der lyder:

»Hvis man vil have noget igennem i Dansk Metal, skal man få sig en alliance med seniorerne – det er dem, der sidder på magten.«

For ti år siden blev det sagt med et glimt i øjet, men i dag er der mere alvor bag.

Fagforbundenes medlemmer bliver nemlig mere og mere gråsprængte i takt med, at de store årgange går på pension, og de yngre årgange svigter fagbevægelsen. I dag er der 8.500 lærlinge, der er medlem af Dansk Metal, mens pensionisterne udgør 25.677 medlemmer. En udvikling, som forbundet ser som en demokratisk udfordring.

»Når man har medlemsmøder i afdelingerne, så kan vi absolut mærke, at dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet fylder meget, mens de unge fylder lidt. Mange af dem, der har forladt arbejdsmarkedet kommer også stadig til møderne,« siger Ole Ibsen, organisatorisk næstformand i Dansk Metal.

Dansk Metal er ikke ene om at præsentere en medlemsudvikling, der vender den grå bund opad. Tal fra LO’s største medlemsforbund 3F viser, at antallet af medlemmer er støt dalende inden for alle aldersgrupper siden sommeren 2007. Undtagen blandt medlemmer over 65 år – altså fortrinsvis pensionister. Her er antallet af medlemmer steget fra godt 15.000 til knap 20.000. En udvikling, der får formanden for 3F, Poul Erik Skov Christensen, til at frygte for fornyelsen i fagbevægelsen.

»I det omfang at hovedparten af medlemmerne bliver seniorer, så vil de bestemme, hvordan fagbevægelsen skal udvikle sig - det er klart. Og de har ikke øje for det samme, som de unge. Derfor kan man frygte, hvis det fortsætter, at vi står med forbund, der ikke er i trit med den yngre generation på arbejdsmarkedet,« siger Poul Erik Skov Christensen.

Fremtiden er grå

Tendensen betyder, ifølge 3F, at halvdelen af 3F’s 324.000 medlemmer vil være pensionister om 15 år. Og hvis tilgangen af unge medlemmer ikke ændrer sig, viser en fremskrivning af den nuværende udvikling, at 3F vil være reduceret til en tredjedel af sin nuværende medlemsvolumen. Med fuld stemmeret og indflydelse i de demokratiske organer i fagbevægelsen kan pensionisterne blive et problem, advarer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet:

»Hvis pensionisterne fylder for meget, kan det faglige demokrati blive skævvredet. De er jo ikke berørt af overenskomsterne og det centrale ved arbejdsmarkedet længere. Det vil være helt urimeligt, hvis det er pensionisterne, der lægger linjen for dem, der er i arbejde. Det har ingen gang på jorden,« siger Flemming Ibsen og tilføjer:

»Man kan godt diskutere om pensionisterne overhovedet skal have stemmeret. De skal selvfølgelig have taleret. Men måske er det ikke helt rimeligt at have mulighed for at påvirke stemmeresultat ved eksempelvis et kampvalg.«

Den pointe er formand for LO Faglige Seniorer, Lillian Knudsen, sådan set enig i. Hun mener, at pensionerede medlemmer af fagbevægelsen, der er trådt helt og endeligt ud af arbejdsmarkedet, primært bør bruge sin energi i seniorklubberne.

»Det skal ikke være en selvfølge, at man har stemmeret i sin fagforening, når man forlader arbejdsmarkedet. Hvis man er på arbejdsmarkedet, så er det i orden, at man har stemmeret, men hvis man er gået fra arbejdsmarkedet, så synes jeg ikke, det er rimeligt, at man beholder en stemmeret i forhold til organisationen, for man er ikke fuldgyldigt medlem. Men det er afdelingerne og forbundene hver især, der afgør det,« siger Lillian Knudsen.

Det synspunkt har man allerede taget til sig i LO’s tredjestørste forbund, FOA. Anne Mette Lauridsen, chef for analyseafdelingen i FOA, forklarer:

»Vi ser sådan på det, at fordi man overgår til pensionist, falder man ikke ud af det fællesskab. Men der sker dog en ændring i rettigheder i forhold til at kunne stemme og være valgbar,« siger hun og tilføjer:

»Mange af FOA’s medlemmer har en stærk faglig identitet, også selv om de overgår til pensionistalderen. Det betyder, at afdelingerne for eksempel har pensionistklubber, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Pensionister er en naturlig, velkommen del af FOA's medlemsgruppe, men der er ikke tale om et kerneområde.«

Kongressens varme kartoffel

Mens de pensionerede betaler et meget lille kontingent i 3F, betaler pensionisterne i Dansk Metal intet kontingent, men har fulde medlemsrettigheder. Det vil sige stemmeret til generalforsamlinger, ret til seniorkurser, adgang til forbundsudvalg, medlemsmøder og meget mere, dog er overenskomstresultaterne udtaget. Formanden for 3F frygter, at fagbevægelsen på sigt bliver en konkurrent til ældresagen:

»I det omfang man får flere og flere ældre medlemmer, vil man fokusere mere og mere på de ønsker, seniorgruppen har. Og så udvikler man sig politisk til en konkurrent til Ældre Sagen,« siger formand for 3F Poul Erik Skov Christensen.

Og den udvikling er ifølge professor Flemming Ibsen »helt håbløs« for fagbevægelsen:

»Der skal kredses lidt om den store gruppe af nedslidte medlemmer, der har båret industrisamfundet på sine skuldre, når de bliver pensioneret. Men man skal ikke kun føre politik for ældresagen i fagbevægelsen, så der kan komme nogle generationskløfter. Man skal ikke bruge alt krudtet på pensionisterne, for det er de unge, der er fremtiden,« siger han.

I Dansk Metal, der har kongres fra fredag den 11. september, er spørgsmålet om pensionisternes gratis medlemskab og fulde medlemsrettigheder en varm kartoffel. Det stigende antal aldrende medlemmer udgør ikke bare en magtfaktor i den politiske udvikling, men også en stigende udgift. Ved forrige kongres måtte hovedbestyrelsen skynde sig at tage et forslag om kontingent for seniorer af dagsordenen, da talerne fra salen indikerede et svigende nederlag. Nu forsøger et par lokalkredse at rejse debatten, der forud for kongressen ikke kan få mange ord med på vejen fra den organisatoriske næstformand.

»Diskussionen kommer op på kongressen igen, fordi en del lokalafdelinger har stillet forslag til revision af vores love. Jeg vil ikke komme nærmere ind på ændringsforslagene, for der er kun 14 dage til kongressen, og jeg synes, vi skal have lejlighed til at tage debatten der,« siger Ole Ibsen.

Om veteranerne må til lommen, mister rettigheder eller fortsætter som en stødt voksende magtfuld gruppe i Dansk Metal, afgøres i næste uge.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.