TAKKETALE

Opråb til Løkke: Husk nu, at ikke alle danskere har job, hus og godt helbred

Af | @GitteRedder
| @journallan

Statsministerens nye boligpakke vil frede boligejerne, og det bekymrer flere fagforeningsledere. Hvorfor skal uddannelse og pensionsalder ikke fredes, når boligejerne skal, spørger HK-formanden. Ekspert forstår godt fagbevægelsens bekymring, for boligskattestop og 2025-plan lagt sammen øger uligheden gevaldigt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal lige huske, at ikke alle danskere har hus, job og et godt helbred, pointerer HK-formand Kim Simonsen. 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal lige huske, at ikke alle danskere har hus, job og et godt helbred, pointerer HK-formand Kim Simonsen.  Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix.

Der var nærmest ingen ende på roserne til dansk fagbevægelse og de offentligt ansatte i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale i Folketinget tirsdag.

Først var der stor tak for at have indgået trepartsaftaler mellem arbejdsgivere, fagbevægelse og regering om at skabe flere praktikpladser og give ufaglærte ledige et uddannelsesløft.

»Både fagbevægelse og arbejdsgivere formår at se ud over snævre egeninteresser og videre til det, der er i vores allesammens interesse. Arbejdspladser. Fremgang. Muligheder. Tak for det,« lød det fra Lars Løkke.

Men taksigelserne stoppede ikke der fra en Venstre-statsminister, der ofte bliver beskyldt for at skære på velfærden og ikke lytte til fagbevægelsen.

Man skal åbenbart være rask, i beskæftigelse og have et hus for at have det godt med de fremtidsplaner, som Løkke lægger frem. Men ikke alle har et hus, et job og et godt helbred. Kim Simonsen, forbundsformand i HK.

»Pædagoger, pædagogmedhjælpere, læger, laboranter, sygeplejersker, fysioterapeuter, portører, sosu-hjælpere og assistenter. I gør et kæmpe arbejde for andre, der er dybt afhængige af jer. Det skal I have tak for,« fastslog statsministeren.

Hvis Lars Løkke Rasmussen havde håbet på, at roserne fik fagbevægelsen til at tie med kritik af regeringens økonomiske helhedsplan, den såkaldte 2025-plan, må han tro om igen.

Løkke skal ikke slide folk ned

Hverken LO-forbund eller FTF-forbund lader sig formilde af en takketale fra en statsminister, der vil lette både topskat, personskatten og nu også boligskatterne.

LO-formand Lizette Risgaard kalder det helt tosset, at Lars Løkke vil give skattelettelser i både top og bund, når der er brug for investeringer i ældrepleje, bedre uddannelse og børnepasning.

Samtidig er hun skuffet over, at Lars Løkke fastholder at hæve pensionsalderen.

»Vi skal satse på mennesker, ikke slide dem ned! Rigtig mange LO-medlemmer kan ikke blive i deres job frem til den nuværende pensionsalder, derfor er en fremrykning og endnu højere pensionsalder helt urimelig,« siger LO-formanden.

Dårlig genudsendelse 

HK’s forbundsformand Kim Simonsen mener, at Lars Løkke Rasmussens åbningstale havde karakter af en genudsendelse af et dårligt fjernsynsprogram. Kim Simonsen henviser til, at stort set hele 2025-planen med en højere pensionsalder, besparelser på SU og kontanthjælpsloftet blev gentaget fra Folketingets talerstol en gang mere. Ikke for prins Knud, men for Dronningen og den danske befolkning. 

»Udover genudsendelsen lovede Lars Løkke at frede boligejerne. Hvorfor ikke frede uddannelserne? Hvorfor ikke frede tilbagetrækningsalderen? Hvorfor ikke frede miljøet og arbejdsmiljøet?« spørger Kim Simonsen.

Formanden for mere end 200.000 butiksansatte, laboranter og kontorassistenter i HK bryder sig absolut ikke om indholdet i regeringens økonomiske helhedsplan og skatteplan.

»Man skal åbenbart være rask, i beskæftigelse og have et hus for at have det godt med de fremtidsplaner, som Løkke lægger frem. Men ikke alle har et hus, et job og godt helbred,« siger Kim Simonsen.

Nej tak til øget ulighed

HK-formanden er bange for, at uligheden vil stige, hvis boligejerne får skattelettelser og vellønnede direktører og ingeniører får topskattelettelser.

»Det bliver lønmodtagerne, der skal bidrage til festen. Og den ulighed, der kommer i kølvandet på besparelser på uddannelse, SU og en fredning af boligejerne, bryder vi os ikke om,« siger han.  

Derudover henviser Kim Simonsen til, at Lars Løkke Rasmussen snyder på vægten, når han i åbningstalen lover en milliardpulje til efter- og videreuddannelse, men samtidig vælger at køre milliardbesparelser i form af et omprioriteringsbidrag hen over området.

Løkkes gratis omgang

Formand for pædagogerne i BUPL, Elisa Bergman, er selvfølgelig glad for, at Lars Løkke Rasmussen direkte takkede pædagoger og pædagogmedhjælpere i åbningstalen.

Det er dejligt, at Løkke anerkender det store arbejde, vi gør. Men når det er sagt, er det også en gratis omgang, for der er brug for, at der bliver sat handling bag ordene. Elisa Bergman, formand for BUPL.

»Det er dejligt, at Løkke anerkender det store arbejde, vi gør. Men når det er sagt, er det også en gratis omgang, for der er brug for, at der bliver sat handling bag ordene, når det handler om at styrke vores velfærd«, siger hun.

Elisa Bergman ville godt have set en mere visionær og ambitiøs statsminister, når det gælder velfærden og den offentlige sektor.

»Der er gode intentioner, men det kan man ikke leve af. Hvis normeringerne skal være bare lige så ringe, som de er i dag, mangler vi 9.400 flere pædagoger i 2025,« fastslår hun.

Umiddelbart har BUPL-formanden ingen holdning til statsministerens bebudede fredning af boligejerne. Men Elisa Bergmann noterer, at en lavere boligskat kan betyde nedskæringer andre steder.  

»Det er selvfølgelig et spørgsmål om prioritering, og om man vil betale prisen for det,« pointerer hun.

Ikke brug for lettelse i boligskat

FOA-formand Dennis Kristensen kvitterer også for, at Lars Løkke Rasmussen roste pedeller, sosuer og andre offentligt ansatte for at gøre et godt stykke arbejde.

»Men sammen med en velfortjent tak til pædagogmedhjælperne og andre grupper, burde der følge en genopretningsplan for afgørende dele af den offentlige sektor, så velfærden igen stod mere centralt,« siger Dennis Kristensen.   

Selvom mange LO-medlemmer er boligejere, falder det heller ikke i god jord hos Dennis Kristensen, at Lars Løkke Rasmussen bebuder et skattestop for boligejerne. FOA mener nemlig ikke, at tiden er til både topskattelettelser, personskattelettelser og boligskattelettelser.

»Det er naturligvis fuldstændig fair, at folk, der har betalt for meget på grund af roderi i Skat, skal kompenseres fuldt ud. Men en generel boligskattelettelse er der slet ikke brug for,« mener Dennis Kristensen.

Digitalisering accelererer 

Arbejdsmarkeds- og velfærdsforsker på Roskilde Universitet, professor Bent Greve, mener, at fagbevægelsens bekymringer for både 2025-planen og et boligskattestop er velbegrundede.

Når LO-formand Lizette Risgaard, FTF-formand Bente Sorgenfrey og en håndfuld forbundsformænd går så kraftigt ud og advarer mod at hæve pensionsalderen, tager de udgangspunkt i et hastigt foranderligt arbejdsmarked, som Lars Løkke Rasmussen tilsyneladende ikke helt er på omgangshøjde med, påpeger Bent Greve.

Med et boligskattestop omfordeler Løkke til de rige og de gamle. Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet.

»Mange lønmodtagere kan i forvejen ikke holde til at arbejde, til de er langt oppe i tresserne. De er både psykisk og fysisk nedslidte. Samtidig undergår vores arbejdsmarked store forandringer med digitalisering og helt nye produktionsformer, og forandringerne accelererer hele tiden. Mange lønmodtagere kan ikke holde til det tempo, og også derfor er fagbevægelsen bekymrede for højere pensionsalder,« konstaterer han.

Derudover er der ikke afsat tilstrækkeligt med ressourcer til erhvervsskolerne og til et løft af videre- og voksenuddannelse, påpeger Bent Greve. Og det giver fagbosserne grå hår i hovedet, fordi netop milliardinvesteringer i omskoling kunne forhindre noget af nedslidningen hos lønmodtagere.

Rige og gamle vinder på boligskattestop

Bent Greve forstår også godt, at et muligt boligskattestop nager nogle forbundsformænd.  

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at uligheden vil stige yderligere, hvis Lars Løkke Rasmussens forslag om et boligskattestop bliver vedtaget. Et skattestop til boligejerne vil øge uligheden på to måder. De rige vil blive rigere, og de ældre får en skattelettelse på bekostning af de unge. Med et boligskattestop omfordeler Løkke til de rige og de gamle,« siger Bent Greve.

Professoren forklarer, at et boligskattestop vil øge værdien af ejerboliger. Dermed vil boligejernes formuer stige, samtidig med at de slipper billigere i skat.

Derudover vil ældre danskere, der ofte ejer deres egen bolig, få en gevinst, mens den unge generation får sværere ved at få råd til at købe egen bolig, fordi de stiger i pris.