OK2011 står i krisens tegn

Af

Overenskomstforhandlingerne for mere end 800.000 ansatte på det offentlige arbejdsmarked er klar til at blive skudt i gang. I dag er der frist for de kommunale parters krav mod hinanden, og 16. december mødes finansministeren og de statslige lønmodtagere for første gang for at præsentere deres dagsordener.

Ugebrevet A4 har interviewet de største gruppers chefforhandlere. De peger på, at den økonomiske krise og de slunkne offentlige kasser på forhånd lægger en stram ring om forhandlingerne, der kommer til at handle om at gøre den offentlige sektor mere attraktiv, mere ’produktiv’ og med færre regler. Til foråret ved vi, om det lykkedes.

 

Claus Hjort Frederiksen (V)

Finansminister

Hvilken overskrift passer bedst på forhandlingerne? 

»Vi har kaldt vores nye debatoplæg ’Behov for nytænkning’. Vores målsætning er, at vi får lagt sporene til en reform af overenskoms

terne og overenskomstsystemet. Det mener jeg, tiden er inde til. Vi skal ikke aftale noget centralt, som bedre kan aftales lokalt – mere selvbestemmelse ud på den enkelte arbejdsplads, så løn og arbejdstid aftales der, og ikke som i dag ved et centralt forhandlingsbord i København.«

Hvilket tema, vurderer du, kommer til at fylde mest?

»Vi har brug for mere arbejdskraft. Her har vi en stor udfordring, der fylder meget. Vi må så ved forhandlingerne se på flere forskellige muligheder for eksempel lettere adgang til plustid, senere tilbagetrækning for seniorer, mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse med mere.«

Hvad er I mest enige om?

»Det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at også Danmark er blevet ramt af den globale krise. Det vil sige, at der ikke er mange penge at gøre godt med. Jeg oplever heldigvis, at vi er enige om, at lønfesten allerede har været afholdt.«

Hvad er I mest uenige om?

»Jeg vil vælge at holde mit fokus på det, vi kan blive enige om.«

Hvad er sandsynligheden for en konflikt?

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er stor ansvarlighed på begge sider. Så det anser jeg ikke for sandsynligt.«

 

Flemming D. Vinther

Formand for statsansattes forhandlingsudvalg CFU

Hvilken overskrift passer bedst på forhandlingerne?

»Vi fokuserer meget på, hvordan man kan fastholde staten som en god arbejdsplads i skyggen af en finanskrise. Løn vil altid være et tema, det er klart, men det er også klart, at denne gang bliver det en stor udfordring at få en snak om, hvordan kan vi udbygge staten som en attraktiv arbejdsplads i lyset af finanskrisen. Lige om lidt vil demografien gøre, at staten igen skal konkurrere med det øvrige arbejdsmarked i en situation med mangel på arbejdskraft.«

Hvilket tema, vurderer du, kommer til at fylde mest?

»Løn giver sig selv – altså, med en smal ramme og en negativ reguleringsordning – hvordan kan vi håndtere det på den mest hensigtsmæssige måde for vores medlemmer. Men også, hvordan får vi bevaret og udbygget staten som en attraktiv arbejdsplads. Vi anerkender, at staten skal kunne omstille sig hurtigt for at kunne levere en professionel ydelse. Det nytter ikke at sige: Vi vil ikke omstille os. Vi vil bare også gerne tale tryghed. Ikke betontryghed, hvor alt stagnerer, men en løbende omstilling, hvor vi kan sikre, at medarbejderne ikke vågner hver morgen med en klump i maven og siger: Hvor er min arbejdsplads henne? Hvor er jeg i morgen – er der et arbejde til mig i fremtiden?«

Hvad er i mest enige om?

»Vi er nok mest enige om, hvordan får vi staten til at fremstå som en attraktiv arbejdsplads. Så fornemmer jeg også, at vi er enige om at kigge på, hvordan Ny Løn fungerer. Det har kørt i 10 år, og det giver uro mange steder. Vi skal ikke tilbage til gammel løn, men se, om vi ikke kan få det til at fungere bedre end i dag.«

Hvad er I mest uenige om?

»For store grupper af vores medlemmer vil individuel lønforhandling være et no-go. Det snakker arbejdsgiverne rigtigt meget om. Der er store grupper, som siger: Det bliver ikke med vores gode vilje. Det bliver vi nok nødt til at tage en holmgang omkring.«

Hvad er sandsynligheden for en konflikt?

»Konfliktvåbnet er et vigtigt redskab i en overenskomst, det er den mekanisme, der gør, at begge parter gør deres yderste for at finde en fælles løsning. Men det ligger langt, langt henne ad tidslinjen at snakke konflikt for os. Lige nu kan jeg ikke se et konfliktscenario. Det kan selvfølgelig opstå undervejs, men lige nu tænker jeg ikke konflikt.«

 

Michael Ziegler (K)

Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsorganisation

Hvilken overskrift passer bedst på forhandlingerne?

»Hvordan ruster vi de kommunale arbejdspladser til fremtiden. Det var ikke ligefrem det, der prægede diskussionen sidste gang, og denne gang handler det om andet. Hvordan får vi moderniseret vores arbejdspladser? Forenklet overenskomsterne, færre regler, et serviceeftersyn af overenskomsterne. Hvordan adresserer vi situationen med arbejdskraftmanglen, vi kommer til at stå i snart. Det er med til at ruste til fremtiden.«

Hvilket tema vurderer du kommer til at fylde mest?

»Vi kommer meget til at snakke lokal løn, kan jeg fornemme. Der er afstand mellem os. Vi vil gerne modernisere den lokale løn, fordi vi synes, den er viklet ind i procedure og udmøntningsgarantier, som gør, at vi ikke kan bruge lokal løn som et strategisk redskab. De midler, der er afsat til lokal løn, bliver mindre fra gang til gang, og procedure-bestemmelserne bliver større og større, og til sidst overhaler bureaukratiet værdien af den lokale løn. Det er et tema, vi rejser.«

Hvad er I mest enige om?

»Vi er enige om, at vi skal have en reguleringsordning, også at den gamle ordning udmøntes negativt. Vi har en aftale om, hvordan vi håndterer det – at der er en gæld, der skal betales. Det er vi enige om. Vi er, tror jeg, enige om, at det er en anden tid end i 2008, og derfor er rammerne jo nogle andre. Selvfølgelig vil modparten kæmpe for så meget løn som muligt, men jeg tror, vi er enige om, at det bliver på et lavere niveau end i 2008.«

Hvad er I mest uenige om?

»Det bliver lokalløns-temaet. Vores krav er svære for vores modpart at sluge.«

Hvad er sandsynligheden for en konflikt?

»Jeg tror ikke, den er voldsomt stor. Dels fordi der er en grundforståelse af, hvad er det for en økonomisk virkelighed, der gælder. Dels er det sjældent, at der er to konflikter i træk. Sidste gang (i 2008, red.) var der en konflikt, der virkelig trak tænder ud, og så er der nok en tilbageholdenhed i forhold til at rode sig ud i en konflikt i denne periode.«

 

Anders Bondo Christensen

Formand for de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO

Hvilken overskrift passer bedst på forhandlingerne?

»En stor fælles udfordring. Fordi vi står både som lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere i en helt særlig situation med de økonomiske rammebetingelser, vi har forud for disse forhandlinger. Vi har begge en interesse i et overenskomstresultat, som de ansatte i kommunerne opfatter som et godt resultat.«

Hvilket tema kommer til at fylde mest?

»At sikre købekraften så godt som muligt. Vi har ved de to seneste overenskomster haft som konfliktudløsende tema, at vi skulle sikre reallønnen gennem generelle lønstigninger. Det har vi ikke udtaget som konfliktudløsende tema denne gang, men jeg er sikker på, at vi alle vil have rigtig meget fokus på at sikre købekraften så godt, vi nu kan.«

Hvad er I mest enige om?

»At vi under de her vilkår kan lave attraktive offentlige arbejdspladser. Det kan godt ske, der lige her og nu afskediges sygeplejersker og sosu-assistenter, men vi ved, at vi inden for få år kommer til at mangle på rigtig mange områder i den offentlige sektor. Derfor har ingen af os råd til, at OK2011 ender med et negativt billede af den offentlige sektor.«

Hvad er I mest uenige om?

»Jeg har ikke et emne, hvor jeg siger: Det her er fuldstændig uoverskueligt. Og det er ikke en forhandlingstaktisk udmelding, for så havde jeg kørt et eller andet i front og sagt: Det er her, arbejdsgiverne skal give sig.«

Hvad er sandsynligheden for en konflikt?

»Jeg vil synes, det er skidt, hvis vi ender i konflikt. Det her forhandlingssystem bygger på, vi er to parter, som mødes – med forskellige interesser. Selv en konflikt betyder, at vi i sidste ende skal forhandle om et resultat. Og ingen af os ønsker jo et lovindgreb, det vil for alvor være et nederlag. Og det vil være et særligt nederlag her, fordi forhandlingerne har overskriften ’attraktive kommunale arbejdspladser’. Det signalerer i hvert fald ikke til kommende generationer: Se nu at komme ind i den offentlige sektor, kære venner.«