Østarbejdere overlever fyringsrunder

Af | @JanBirkemose

Den stigende ledighed får ikke østarbejderne til at forsvinde ud af Danmark. Østarbejderne er så populære hos de danske chefer, at kun en ud af fire virksomheder vil fyre østarbejderne som de første.

ARBEJDSKRAFT Det er ikke de østeuropæiske arbejdere, der står forrest, når danske virksomheder i øjeblikket skriver fyresedler ud. Tværtimod er østarbejderne, der har været en del af det danske arbejdsmarked siden 2004, blevet så populære hos cheferne, at en del hellere vil fyre danskerne end østeuropæerne.

»Skal vi ud og fyre folk i dag, så vil vi tage danskere først. Vi kan bedst undvære danskerne. Nogle af dem lever ikke rigtig op til det, som de er ansat til. Udlændingene på vores virksomhed er dem, som vi har mest brug for. Dem kan vi ikke undvære.«

Sådan lyder svaret fra administrerende direktør Christian Larsen fra maskinfabrikken Reka i Aars i Nordjylland, når han skal forholde sig til det vanskelige dilemma, som mange virksomhedsledere i øjeblikket er nødt til at forholde sig til.

Og ifølge en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har gennemført blandt 112 virksomheder, som alle har haft mindst to østeuropæere ansat sidste år, er beslutningen om at holde hånden over østeuropæerne på den nordjyske maskinfabrik langt fra enestående.

På færre end hver fjerde virksomhed kan de danske medarbejdere forvente, at de tilrejsende østeuropæere står forrest i køen, hvis virksomheden skal skære ned. 16 procent – svarende til hver sjette – af virksomhederne siger direkte, at de vil fyre de danske medarbejdere før østeuropæerne.

Langt de fleste af virksomhederne i undersøgelsen, der er gennemført i samarbejde med analysevirksomheden Kaas og Mulvad, svarer dog »ved ikke« på spørgsmålet. Ifølge arbejdsmarkedschef i arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv Ole Steen Olsen betyder det, at andelen af virksomheder, der vil fyre danskerne før østeuropæerne, sandsynligvis er højere end de 16 procent.

»Når så mange svarer »ved ikke«, er det jo fordi, de ikke har taget stilling til problematikken. Efterhånden, som de gør det, kan deres beslutning gå begge veje,« siger Ole Steen Olsen.

Østarbejdere er mere stabile

Den gennemgående forklaring fra alle virksomheder er, at de ikke tager hensyn til medarbejdernes nationalitet, når der skal fyres. Det er udelukkende de ansattes kvalifikationer og evne til at leve op til virksomhedernes krav, der er afgørende.

I smedevirksomheden Chrisko i Brovst i Nordjylland betyder det, at man skal møde til tiden og ikke have sygedage. Og ifølge direktør Christian Skovsted er østeuropæerne bedst til det.

»Som arbejdsgiver ønsker man jo, at de ansatte kommer hver dag, og vores danske medarbejdere er altså mere syge end de polske. Hvis de faglige kvalifikationer i øvrigt er de samme, betyder det, at det nok er danskeren, der ryger først, hvis vi skal skære ned,« siger Christian Skovsted.

På maskinfabrikken Reka påpeger direktør Christian Larsen, at han og andre virksomheder også står i gæld til østeuropæerne, som i de senere år har været et stort aktiv for de virksomheder, der ikke kunne finde dansk arbejdskraft.

»De har hjulpet os gennem en vanskelig tid. Derfor bør vi også hjælpe dem, hvis de har en vanskelig tid,« siger Christian Larsen.

Spørgsmålet er dog, hvor vanskelige tiderne er for østarbejderne. Ifølge undersøgelsen er der ikke enighed om, hvem – danske eller østeuropæiske ansatte - der bliver hårdest ramt af krisen. Lidt flere end 4 ud af 10 chefer mener, at østarbejderne bliver de største ofre. Men en lige så stor andel mener, at krisen vil ramme østarbejdere og danskere lige hårdt.

Allerede nu kan krisen dog tydeligt aflæses i antallet af østeuropæere i Danmark. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er antallet af østarbejdere, som arbejder på almindelige lønmodtagervilkår i Danmark, faldet fra 12.784 til 8.814 på kun et år.

Ikke på gennemrejse

Trods det store fald i statistikken mener arbejdsmarkedsforsker og centerleder Søren Kaj Andersen fra forskningscentret FAOS ved Københavns Universitet dog, at man skal være varsom med at betragte østeuropæerne som et forbigående fænomen, der blot var på gennemrejse i en kort periode med højkonjunktur.

Dels er statistikken fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke helt sammenlignelig for hele perioden, fordi reglerne for arbejdstilladelser blev ændret den 1. maj sidste år, og dels peger Søren Kaj Andersen på en væsentlig pointe i A4’s nye undersøgelse.

Her oplyser næsten halvdelen af virksomhedslederne nemlig, at de i 2009 har lige så mange eller flere østarbejdere ansat end sidste år. Og det resultat harmonerer fint med en undersøgelse, FAOS gennemførte blandt byggevirksomheder under højkonjunkturen. Halvdelen svarede, at de uanset hvordan konjunkturerne måtte udvikle sig, ville beholde deres østeuropæere.

»Og det er jo så, hvad vi ser nu. Vi har at gøre med nogle grupper af udlændinge, der meget hurtigt har integreret sig på det danske arbejdsmarked. De er blevet en stabil arbejdskraft, som virksomhederne nødigt vil undvære. Derfor skal vi ikke tænke på østeuropæerne som en midlertidig arbejdskraft,« siger Søren Kaj Andersen.

Men hvor østarbejderne tidligere mødte åbne døre, fordi virksomhederne havde svært ved at finde dansk arbejdskraft, betyder den stigende ledighed, at de nu konkurrerer direkte med danskerne om de få ledige job.

I det spil vurderer Søren Kaj Andersen, at østarbejderne har de bedste muligheder på de arbejdspladser, der allerede har erfaringer med østeuropæisk arbejdskraft.

»Hvis virksomhedslederne ikke har erfaringer med østarbejdere, vil de typisk foretrække at få danskere ind. Men er de først vant til at have østarbejdere ansat, så vil de også være tilbøjelige til at ansætte østeuropæere, selv om de ikke har så svært ved at få dansk arbejdskraft som tidligere.«

Den pointe bliver underbygget af den nye A4-undersøgelse blandt virksomheder, der har erfaring med østarbejdere. Stort set lige mange chefer peger på, at de foretrækker danskere som østeuropæere, hvis de skal ansætte nye medarbejdere. At østarbejderne i dag har så stor goodwill i de danske virksomheder hænger direkte sammen med, at arbejdsgiverne generelt har været meget tilfredse med dem.

I den nye undersøgelse oplyser hele 84 procent således, at de er tilfredse eller meget tilfredse med de østarbejdere, de har haft ansat. Over halvdelen mener, at østeuropæerne er bedre eller meget bedre til at møde til tiden end danskerne. Og 6 ud af 10 oplever, at det er lettere eller meget lettere at få østeuropæerne til at arbejde længe eller eventuelt over end danskerne.

Hårde odds for danskere

I fagforbundet Dansk Metal mener forhandlingssekretær Erik B. Wibjerg, at østarbejdernes arbejdsiver er et hårdt konkurrenceparameter at være oppe imod for de danske medarbejdere.

»Vi hører hele tiden, hvor glade østeuropæerne er for at arbejde længe og på alle dage. Hvis det er sådan noget, der er arbejdsgivernes kriterier for at foretrække østeuropæiske medarbejdere frem for danske, er det godt nok svært at stå distancen,« siger Erik B. Wiberg.

Han påpeger, at østarbejderne typisk er unge mennesker, der udelukkende er i Danmark for at arbejde, og at de ikke har børn – i hvert fald ikke i Danmark – der er syge eller skal hentes, inden institutionerne lukker. Samtidig understreger han, at fagbevægelsen ikke har noget ønske om, at arbejdsgiverne skal fyre østarbejderne først eller lade være med at ansætte dem, fordi der er ledige danskere.

»Det ville jo være diskrimination, hvis vi sagde, at nogle skulle fyres, fordi de havde den forkerte nationalitet. Vi går ud fra, at arbejdsgiverne ansætter og fyrer ud fra nogle saglige kriterier. Så længe de gør det, blander vi os ikke,« siger Erik B. Wiberg og tilføjer:

»Østeuropæerne kom her til på et tidspunkt, hvor der var hårdt brug for dem. Nu kan vi ikke sige, at de skal ud af vagten. Mange af dem er jo i mellemtiden blevet godt integreret og er ved at få deres familier herop. Så længe de arbejder på danske vilkår, skal de være velkomne,« siger han.

Grundtanken med arbejdskraftens frie bevægelighed er, at EU’s lønmodtagere bevæger sig rundt til de lande og områder, hvor der er behov for dem. Derfor ligger det også i tanken, at østeuropæerne burde forlade Danmark, når der ikke længere er behov for dem. Men ifølge undersøgelsen vurderer 7 ud af 10 arbejdsgivere, at østarbejdernes interesse for at arbejde i Danmark enten er uændret eller stigende.

At østarbejderne på den måde reagerer modsat EU’s store plan for den vandrende arbejdskraft skyldes ifølge Søren Kaj Andersen, at den nuværende krise er international.

»Problemet med krisen er jo, at vi alle sammen er ramt af den. Det er jo ikke sådan, at det går fint i nogle andre lande, og man bliver trukket derhen. I mange af de østeuropæiske lande går det også rigtig skidt. Så hvad gør man så, når der ikke er noget at komme hjem efter, og der heller ikke er lande, hvor situationen er bedre end i Danmark? Man bliver, hvor man er,« siger Søren Kaj Andersen og skærer pointen ud i pap:

»Forestillingen om, at østeuropæerne nu tager hjem, holder ikke i byretten.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.