Nyt system og nye metoder

Af Marianne Bom

Socialdemokraterne vil bygge beskæftigelsessystemet helt om og igen give arbejdsmarkedets parter indflydelse og ansvar. Samtidig skal de ledige i højere grad tilbydes individuelle løsninger og uddannelse, siger arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov.

SPORSKIFTE Duer ikke. Væk. Det er Socialdemokraternes holdning til det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft for mindre end ét år siden efter princippet: Hver kommune sit jobcenter. Hvis Socialdemokraterne får magt, som de har agt, efter folketingsvalget 13. november, så skal systemet ændres fuldstændig, siger partiets arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov.

»Jobcentrene fungerer meget forskelligt. Men overordnet set fungerer de slet ikke i forhold til de målsætninger, de har. Der er kæmpe it-problemer. Der har stort set været et stop for aktivering. Man har meget svært ved at nå måltal for at holde samtaler. Jobcentrene er hastet igennem, og det bedste ord, man kan hæfte på jobcentrene efter kommunalreformen, det er kaos,« siger Thomas Adelskov om de jobcentre, som blev indført som en del af kommunalreformen fra 1. januar i år.

Da blev Arbejdsformidlingen nedlagt, og de statslige medarbejdere, som plejede at tage sig af ledige dagpengemodtagere i 14 regioner, blev fordelt ud i 91 nye jobcentre. Her har de i dag stadig ansvaret for dagpengemodtagerne, men de skal løse en del af opgaverne sammen med kommunerne, som har ansvaret for de ledige på kontanthjælp. I de fleste jobcentre er der i dag stadig både en statslig og en kommunal leder. Kun et fåtal fungerer med én kommunal ledelse.

Den største brøler i reformen var ifølge Socialdemokraterne – som ikke var med i den del af forliget – at man kappede arbejdsmarkedets parters indflydelse på og medansvar for indsatsen i lokalområdet. Dermed mangler der folk, der kan løfte indsatsen i praksis.

Konsekvensen af den ifølge Thomas Adelskov kaotiske beskæftigelsesreform er, »at vi har haft et år, hvor beskæftigelsesindsatsen stort set er spildt«.

Socialdemokraterne mener, at tiden er inden til at erkende, at der er noget grundlæggende galt i den nye model, og derfor vil partiet efter valget arbejde for et helt ny struktur i beskæftigelsesindsatsen, siger Thomas Adelskov.

»Vi vil reducere antallet af jobcentre og stille krav om, at der skal være et vist befolkningsunderlag til hvert. Samtidig vil vi lægge opgaverne over i selvejende institutioner, hvor arbejdsmarkedets parter og kommunerne sidder i bestyrelserne. Hovedfinansieringen skal fortsat komme fra staten,« siger han.

Den nye model skal råde bod på de tre væsentligste fejl, som de nuværende jobcentre ifølge Thomas Adelskov blev født med:

? Mange af jobcentrene er for små og har for lille et befolkningsunderlag til at løse opgaverne rationelt og fagligt OK.

? Den todelte ledelse med en statslig og en kommunal leder er ikke optimal.

? Fagforeningerne og arbejdsgiverne mangler ansvar og indflydelse. Det har fjernet deres incitament til og mulighed for at bidrage effektivt i udførelsen af beskæftigelsespolitikken.

Med den socialdemokratiske model vil partiet videreføre det, de ser som positivt i jobcentrene. Nemlig det princip, at alle ledige – uanset om de er på dagpenge eller kontanthjælp – går ind ad den samme dør.

»Vi vil opnå meget mere effektive jobcentre, som har et bedre befolkningsmæssigt og fagligt grundlag. Dermed kan de håndtere de krav, som en ledig med rette kan rejse, og de krav, som arbejdsgiverne kan stille. Desuden vil vi få nogle jobcentre, hvor arbejdsmarkedets parter igen er forpligtende inde, og der vil igen være en chance for at få en succesfuld arbejdsmarkedspolitik,« mener Thomas Adelskov, der ønsker det nye system indført »i løbet af få år«.

Ifølge Thomas Adelskov er den største udfordring for beskæftigelsespolitikken »at få de sidste og de svageste ledige ud på arbejdsmarkedet«. Han mener, at regeringens indsats på det felt er »dumpet« i en periode med økonomisk opsving og alle tiders chance for job for disse ledige.

»Princippet har været at svinge pisken over hovedet på de ledige for at få dem hurtigst mulig i job. Vi vil hellere have en individuel tilgang og eventuelt øge deres kvalifikationer, så de også på lidt længere sigt svarer til arbejdsgivernes krav og efterspørgsel. Ellers risikerer de at ryge ud ved den første økonomiske afmatning,« siger han.

Derudover vil Socialdemokraterne fremrykke retten og pligten til aktivering til efter seks måneders ledighed i stedet for efter ni, og de vil i de første tre måneders ledighed lægge hovedindsatsen i a-kassen, frem for både i a-kasse og jobcenter som i dag.

Men de ledige, som er trætte af, at deres indkomst ikke følger med prisudviklingen, skal ikke sætte deres lid til Socialdemokraterne. Thomas Adelskov opsiger ikke det politiske forlig, som sikrer, at alle overførelsesindkomster hvert år reguleres op – men ikke så meget, at de følger med priserne. Den model vil Thomas Adelskov beholde, fordi den sikrer, at alle overførselsindkomster reguleres op. Han vil ikke risikere, at politikerne år for år kan vælge, at nogle grupper skal sakke bagud, fordi de ikke er »in« på Christiansborg.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.