Nye tal: Digitale analfabeter på hver anden danske virksomhed

Af | @MichaelBraemer

Der er udbredt mangel på helt basale it-kompetencer blandt medarbejderne på danske virksomheder, dokumenterer ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det er bekymrende, vurderer rapportens forfatter, der peger på, at Danmark taber terræn i det internationale, digitale kapløb.

Det vil utvivlsomt ændre sig, efterhånden som yngre generationer gør deres indtog på arbejdsmarkedet. Men lige nu oplever op mod halvdelen af danske virksomheder, at de har medarbejdere, som mangler helt basale it-færdigheder.

Det vil utvivlsomt ændre sig, efterhånden som yngre generationer gør deres indtog på arbejdsmarkedet. Men lige nu oplever op mod halvdelen af danske virksomheder, at de har medarbejdere, som mangler helt basale it-færdigheder. Foto: Steffen Ortmann, Scanpix

Næsten halvdelen af danske virksomheder har medarbejdere, der ikke kan løse opgaver, som kræver it-kundskaber på helt grundlæggende niveau. For eksempel skrive e-mails eller dokumentere deres arbejde i et it-system.

Det fremgår af undersøgelsen ’It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked’, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør i dag.

Udviklingen på det teknologiske område sker lynhurtigt. Derfor er det bekymrende, at der tilsyneladende er så udbredt en mangel på helt basale it-kompetencer blandt medarbejderne. Mille Lassen, evalueringskonsulent, EVA

Størst er manglen på it-kompetencer blandt ufaglærte. 48 procent af danske virksomheder oplever ufaglærte medarbejdere uden tilstrækkelige it-kundskaber. 43 procent oplever faglærte medarbejdere, der mangler grundlæggende it-færdigheder.

Typisk opdages de utilstrækkelige it-færdigheder først, når medarbejderne laver fejl eller ikke kan løse deres arbejdsopgaver, fremgår det af rapporten.

Evalueringskonsulent Mille Lassen, som har foretaget undersøgelsen blandt 1.103 offentlige og private virksomheder, finder tallene bekymrende:

»Virksomhedernes arbejdsgange og kommunikationsformer digitaliseres i stigende grad, og udviklingen på det teknologiske område sker lynhurtigt. Derfor er det bekymrende, at der tilsyneladende er så udbredt en mangel på helt basale it-kompetencer blandt medarbejderne,« mener hun.

Konkurrenceevnen er på spil

Mille Larsen henviser til, at regeringen og Danmarks Vækstråd i deres redegørelser har peget på, at Danmarks konkurrenceevne er afhængig af en digital vækst og af, at arbejdskraften har gode færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi. 

Når evalueringskonsulenten på den baggrund bruger udtrykket ’bekymrende’ og ikke ’katastrofale’ om de nye tal, skyldes det, at de manglende it-kundskaber trods alt begrænser sig til en mindre del af lønmodtagerne og ikke er et generelt problem.

Den gennemsnitlige dansker er relativt dygtig på det her område, også på internationalt plan. Det er faktisk en af vores styrkepositioner i Danmark. Adam Lebech, branchedirektør, DI

16 procent af virksomhederne vurderer at ’næsten alle’ eller ’en del’ af deres ufaglærte har utilstrækkelige it-kundskaber, mens 10 procent af virksomhederne mener, at problemet gælder ’en del af’ eller ’næsten alle’ deres faglærte.

Adam Lebech, branchedirektør i arbejdsgiverorganisationen DI’s branchefællesskab DI Digital, finder heller ikke situationen alarmerende.

»Den gennemsnitlige dansker er relativt dygtig på det her område, også på internationalt plan. Det er faktisk en af vores styrkepositioner i Danmark,« siger han.

Der skal efteruddannes

Adam Lebech vil dog ikke afvise de problemer, som EVA’s undersøgelse påviser, og henviser til, at DI så sent som i sidste uge præsenterede 20 anbefalinger til en styrket indsats på det digitale område. Heraf drejer de seks sig om behovet for at løfte de digitale kompetencer i arbejdsstyrken.

Hans pointe er, at hvis vi ikke satser på området, som mange andre lande gør i disse år, kommer vi til at falde bagud i den internationale konkurrence.

Hvis så mange virksomheder oplever medarbejdere, der ikke kan leve op til kravene, hvordan vil det så ikke gå, når digitaliseringen for alvor tager til? Mille Lassen, evalueringskonsulent, EVA

»Digital kompetence bliver et konkurrenceparameter og er afgørende for både virksomheder og medarbejdere. Den udfordring skal vi tage alvorligt og sikre, at vi på alle niveauer i uddannelsessystemet får højnet det digitale kompetenceniveau. Det starter i folkeskolen, men det handler også om efteruddannelse,« mener Adam Lebech.

I den forbindelse finder han det værdifuldt, at medarbejderne ved årets overenskomstforhandlinger på industriens område fik mulighed for støtte til aftalt uddannelse. Uddannelse, hvor netop it er en integreret del, påpeger branchedirektøren.

Danmark åndes i nakken

EVA’s rapport fremhæver også, at Danmark trods alt stadig ligger lunt i svinget, når der måles på digitale færdigheder blandt lønmodtagere i en europæisk sammenligning. Faktisk lå vi sidste år på førstepladsen på det digitale indeks, DESI, som Europa-Kommissionen laver hvert år.

Men vi har ikke råd til at hvile på laurbærrene, advarer Mille Lassen fra EVA.

»Danmark har ligget højt i mange år, men vi udvikler os langsommere end de lande, som ligger bag os. Danmark sakker bagud, når der måles på vækst og udvikling af digital økonomi. Hvis vi ikke tager den udvikling alvorligt, risikerer vi, at andre europæiske lande indhenter og måske overhaler Danmark. Og hvis så mange virksomheder oplever medarbejdere, der ikke kan leve op til kravene, hvordan vil det så ikke gå, når digitaliseringen for alvor tager til,« spørger hun.   

Det er især inden for bygge- og anlægsbranchen og i landbruget, skovbruget og fiskeriet, at man finder de it-svage danskere. Det viste en nu fire år gammel undersøgelse fra OECD. Men i den nye undersøgelse fra EVA er det paradoksalt nok ikke i de brancher, at arbejdsgiverne er mest opmærksomme på, at medarbejderne har brug for et it-løft.

Det er arbejdsgiverne i højere grad indstillet på inden for offentlig administration, undervisning og sundhed, som i forvejen er langt fremme med digitalisering.

Pas på blinde vinkler!

Mille Lassen finder det forståeligt, at der er størst fokus på it-færdigheder i de brancher, hvor der allerede har fundet en udbredt digitalisering sted. Men hun advarer mod blinde vinkler på andre områder, hvor digitaliseringen med usvigelig sikkerhed vil finde sted, hvis den ikke allerede har gjort det.

»Tag renovation som eksempel. Længe var det en branche med let adgang for folk, der var udfordret i forhold til at læse og skrive. Det var praktisk arbejde. Men det er også digitaliseret nu. Det er ved hjælp af it, at man kommunikerer med kolleger, til ledelsen og tager et billede af en skraldespand, som ikke kan tømmes,« fortæller hun.

Transportsektoren er ifølge Mille Lassen et andet eksempel på, at it har vundet indpas i brancher, som man ellers ikke ville sætte i forbindelse med digitalisering.

»Chaufførerne har alle deres papirer og følgebreve på iPad. De teknologiske redskaber er ikke til at komme uden om i dag,« påpeger hun.  

Sidemandsoplæring løser ikke problemet

Sidemandsoplæring er ifølge rapporten fra EVA den foretrukne metode, når it-svage medarbejdere skal have et løft.     

Både arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer peger i undersøgelsen på, at det er svært at overskue kursusmarkedet, og at de tilbudte kurser ofte ikke er fleksible nok til at matche virksomhedernes og medarbejdernes særlige behov.

Men der kan være en fare ved alene at satse på sidemandsoplæring, vurderer Mille Lassen.

Forudsætningen for at gå ind i det her er, at man kan læse og regne. Den sammenhæng er for mig at se indlysende. Per Påskesen, forbundssekretær, Dansk Metal

»Risikoen er, at oplæringen bliver for specifikt knyttet til enkelte funktioner. Sådan noget med: Tryk dér! På den måde får man ikke taget hånd om den egentlige udfordring, der ligger i at forstå, hvordan systemerne virker, og man er tabt igen, når der sker ændringer og opdateringer af programmerne,« påpeger hun.

Forudsætningerne skal være på plads

Per Påskesen, forbundssekretær i fagforbundet Dansk Metal, er enig i, at kursusmarkedet er uoverskueligt. Han overvejer derfor, om der burde etableres forberedende kurser i basale it-kundskaber på samme måde, som man har forberedende, almene kurser for at kunne deltage i AMU-kurser.

Resultatet af EVA’s undersøgelse er et wake up call, som vi er nødt til at tage alvorligt, mener Per Påskesen. Men han efterlyser en mere præcis definition af, hvilke it-kundskaber det er, der er behov for at opdyrke i arbejdsstyrken på et moderne arbejdsmarked.

Samtidig mener han, at rapporten overser, at der er forudsætninger, som skal være på plads, før man kan tage det store skridt ind i den digitale verden.

»Forudsætningen for at gå ind i det her er, at man kan læse og regne. Den sammenhæng er for mig at se indlysende. Og man må tage tingene i den rette rækkefølge og sørge for, at de basale kompetencer på de almene områder er på plads først,« mener forbundssekretæren.

Klar sammenhæng

Derfor glæder Per Påskesen sig ligesom DI over resultatet af overenskomstforhandlingerne, hvor der blev sat penge af til at løfte medarbejdernes basale kompetencer.

 »I aftalen står der ikke noget om it-kompetencer, men om basale kundskaber, som er forudsætningen for at kunne gå i gang med videre- eller efter-uddannelse. Men fordi der er den klare sammenhæng mellem basale kundskaber og it-kundskaber, kommer aftalen også til at afhjælpe de manglende digitale færdigheder,« mener Per Påskesen.