KØB DANSK

Ny plan skal sikre danske job på kæmpebyggerier

Af

Massiv mangel på danske faglærte risikerer at sende tusindvis af job på landets største byggerier i armene på udenlandske montører, svejsere og tømrere. Men nu skal en ny plan på tværs af regioner, kommuner og virksomheder sikre, at jobbene forbliver på danske hænder.

Opførelsen af blandt andet supersygehuse, som her i Skejby ved Aarhus, kommer til at kræve faglærte hænder. En ny alliance mellem det offentlige og det private erhvervsliv skal sikre, at hænderne bliver danske. 

Opførelsen af blandt andet supersygehuse, som her i Skejby ved Aarhus, kommer til at kræve faglærte hænder. En ny alliance mellem det offentlige og det private erhvervsliv skal sikre, at hænderne bliver danske.  Foto: Axel Schütt/Scanpix

Murermestre, tømrersvende, svejsere og smede. Kæmpe offentlige byggerier vil kræve tusindvis af faglærte over det næste årti.

Men skal de mange byggejob forblive på danske hænder, kræver det, at langt flere unge og ufaglærte udstyres med et svendebrev.

Nye beregninger fra Danske Regioner og CRT viser, at der allerede om fem år vil mangle 25.000 faglærte arbejdere i Danmark. Vel at mærke samtidig med at 100.000 ufaglærte vil stå uden job.

Massivt behov for faglærte frem til 2020Udviklingen i arbejdskraftbehovet målt i antal mandeår på planlagte større byggerier.
Note: Tallene er afrundet til nærmeste hundreder. Kilde: COWI, 2013

I en ny alliance skal regioner, kommuner og erhvervsliv derfor sammen sikre flere danske faglærte på store offentlige byggerier som de nye supersygehuse og tunnelen over Femern Bælt.

Initiativet vækker begejstring hos Leo Larsen, administrerende direktør i Sund & Bælt, der står for Femern-forbindelsen. Han er forfærdet over udsigten til den massive mangel på faglærte allerede om få år.

Det er helt givet, at indsatsen er nødt til at gå på tværs, hvis vi skal lykkes med at sikre kvalificeret arbejdskraft. Leo Larsen, adm. direktør, Sund & Bælt

»Det burde rejse alle faresignaler hos alle på uddannelses- og beskæftigelsesområdet og hos alle os, der som bygherrer skal rekruttere på sådan et marked. Det er helt givet, at indsatsen er nødt til at gå på tværs, hvis vi skal lykkes med at sikre kvalificeret arbejdskraft,« siger Leo Larsen, der for godt halvandet år siden sad i spidsen for et ekspertudvalg, der kortlagde manglen på faglærte i det offentlige.

Helt på tværs

Og det er netop kernen i den lange række af projekter, som Danske Regioner har søsat på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesinstanser i landets kommuner og regioner.

Der er ingen grund til at besætte stillinger med udenlandsk arbejdskraft, så længe vi har folk i Danmark, der ikke kan få et job, fordi de ikke har de rette kvalifikationer. Carl Holst (V), næstformand, Danske Regioner

Her skal en koordineret indsats netop sikre, at de mange byggejob går til danske frem for udenlandske faglærte, mener næstformand i Danske Regioner Carl Holst (V).

»Der er ingen grund til at besætte stillinger med udenlandsk arbejdskraft, så længe vi har folk i Danmark, der ikke kan få et job, fordi de ikke har de rette kvalifikationer. Det er nødvendigt med et langt mere integreret og koordineret samarbejde på tværs af instanser for at sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og flere ufaglærte bliver opkvalificeret,« siger Carl Holst.

Under tre fælles målsætninger har regioner, kommuner, væksthuse, jobcentre, virksomheder og erhvervsskoler forpligtet sig til at arbejde for at skaffe flere faglærte.

De tre mål er, at:

  • 25 procent af underentrepriserne skal udføres af virksomheder lokaliseret i den enkelte region.
  • 35 procent af alle virksomheder med afdeling i den enkelte region skal gøre brug af opkvalificeringsmulighederne.
  • Bygge-anlægsbranchen skal have en omsætningsvækst på 30 procent.

Mangel på faglærte

Det adskiller sig markant fra den hidtidige indsats, forklarer kontorchef i Danske Regioner Lotte Holten-Møller.

»Førhen var indsatsen ofte kendetegnet ved en silotankegang, hvor de forskellige instanser tog udgangspunkt i deres egen organisation og ikke tænkte så meget i integrerede samarbejder. Det har været med til at skabe nogle af de problemer, som vi ser i dag. Det er netop det, vi forsøger at gøre op med i et nyt samarbejde på tværs,« siger hun og fortsætter:

»Jo mere de enkelte led kan samarbejde, des større er chancen for at lykkes med at møde erhvervslivets behov og få opkvalificeret den store gruppe af ufaglærte.«

Det er skattekroner, der går til de her projekter, og derfor skal vi også sørge for, at danskerne får gavn af de kæmpe aktiviteter, der er startet. Kim Lind Andersen, formand, 3F’s byggegruppe

For Kim Lind Andersen, der er formand i fagforbundet 3F’s byggegruppe, er det helt indlysende, hvorfor den udenlandske arbejdskraft skal holdes fra døren.

»De offentlige byggerier har til formål at sætte gang i Danmark og skabe beskæftigelse her i landet. Det er skattekroner, der går til de her projekter, og derfor skal vi også sørge for, at danskerne får gavn af de kæmpe aktiviteter, der er startet,« siger Kim Lind Andersen.

Kickstart med Quickstart

I Region Sjælland skal der bygges for intet mindre end 141 milliarder frem mod 2023. Derfor har regionen i samarbejde med blandt andet væksthuse, jobcentre og erhvervsskoler iværksat projektet Quickstart for at sikre, at en del af de mange byggejob går til danske faglærte. Det fortæller udviklingschef Maj-Britt Jensen.

»Vi kører en masse større og mindre projekter, som samlet set gerne skulle bidrage til, at vi både får nogle ledige opkvalificeret til faglærte, og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse,« siger Maj-Britt Jensen.

Quickstart skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at byde på offentlige udbud, så store udenlandske konsortier ikke løber med samtlige kontrakter. Samtidig skal projektet sikre, at opkvalificering og efteruddannelse i landets jobcentre målrettes netop de fag, hvor manglen på faglærte er størst.

Det tiltag hilser administrerende direktør Leo Larsen fra Sund & Bælt velkommen.

»Der er ingen grund til at køre med en generel opkvalificering, når vi med vores kendskab til bygherrernes konkrete behov kan målrette indsatsen,« siger Leo Larsen.

Og så skal Quickstart sikre, at hver byggeplads kun har én indgang for lærlinge. Det er et vigtigt led i kampen for flere lærepladser, så flere unge kan komme i mål med deres erhvervsuddannelse, fortæller Maj-Britt Jensen fra Region Sjælland.

»Hvis ikke vi formår at lave én indgang til de store konsortier på byggerierne, kan vi hverken få udløst praktikpladspotentialet eller få udmøntet de sociale klausuler om lærlinge, der er kæmpet så hårdt for,« siger Maj-Britt Jensen.

Blå mænd fra øst

Især de kommende supersygehuse og tunnelen over Femern Bælt kalder på mere faglært arbejdskraft i de kommende år. Alene supersygehusene kræver 24.000 arbejdere frem mod 2022.

Der er imidlertid ingen fare for, at manglen på danske faglærte vil sætte en stopper for hverken supersygehusene eller tunnelen over Femern Bælt, mener Leo Larsen fra Sund & Bælt.

»Det er en selvopfyldende profeti, at der vil komme mange faglærte udefra ind i Danmark, hvis vi ikke selv kan tilbyde den nødvendige arbejdskraft,« siger Leo Larsen.

Selvom det lige nu er relativt enkelt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, kan vi se, at lande som Tyskland og Polen har endnu større udfordringer med arbejdsstyrken, end vi har i Danmark. Det kan godt skabe et pres inden for byggeriet. Louise Pihl, afdelingschef, Dansk Byggeri

Men ifølge Dansk Byggeri er end ikke udlandet garant for nok faglærte i fremtiden. Det forklarer afdelingschef for arbejdsmarked og uddannelse Louise Pihl.

»Selvom det lige nu er relativt enkelt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, kan vi se, at lande som Tyskland og Polen har endnu større udfordringer med arbejdsstyrken, end vi har i Danmark. Det kan godt skabe et pres inden for byggeriet, hvor tyskere og polakker er populær arbejdskraft,« siger Louise Pihl.

Derfor handler det om at være på forkant.

»Frem mod 2018 har vi den arbejdskraft, der er brug for, men derefter kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft inden for bygge-anlæg. Derfor er der først og fremmest brug for, at flere unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse, men samtidig skal flere ufaglærte også opkvalificeres,« siger Louise Pihl.

Jo før jo bedre

Kim Lind Andersen fra 3F’s byggegruppe er da heller ikke i tvivl om, at det vil koste samfundet dyrt, hvis vi om fem år har 100.000 ufaglærte, der ikke kan få et job.

»Så kommer der til at stå en stor restgruppe, som samfundet skal tage sig af. Derfor skal virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler tænke fremad og se at få nogle unge mennesker i lære allerede nu. Jo før jo bedre,« lyder opfordringen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.