Ny LO-formand vil beholde omstridt regel

Af

Første runde af spørgsmål fra læserne viser, at uanset om Harald Børsting eller Tine Aurvig-Huggenberger bliver ny LO-formand, vil LO næppe kæmpe for at få sløjfet sammenkædningsreglen. Reglen betyder, at alle stemmer ved afstemning om overenskomster ofte lægges i samme pulje og dermed kan påtvinge ansatte i en branche en overenskomst, de stemte nej til.

Hvad er jeres holdning til sammenkædningsreglen i forligsmandsloven? (Erik N. Pedersen)

Tine Aurvig-Huggenberger: »Efter min opfattelse udøves der en stor del af solidaritet på tværs i fagbevægelsen på grund af sammenkædningsreglen. Vi havde for eksempel aldrig nået et så godt resultat med barselsfonden, hvis vi ikke havde været forpligtet over for hinanden. Så jeg går ind for sammenkædningsreglen, fordi jeg mener, den er med til at sikre, at ingen overenskomstområder lades tilbage i ensom kamp. Samtidig kan den være med til at sikre en vis grad af koordination i LO-fællesskabet, fordi en af forudsætningerne for sammenkædning er, at nogle krav går igen på alle områder. Problemet med reglen er, at de, der forhandler sig færdig først, nogle gange kommer til at vente lang tid, før afstemningen om resultatet går i gang.«

Harald Børsting: »Den gode side er, at vi med sammenkædningen kan presse på for, at alle overenskomstområder får en fair chance for at forhandle deres overenskomst selv. Det er et godt instrument til at sikre, at vi får alle i hus, og ingen bliver kastet ud i konflikter, hvor de står alene. Den dårlige side er, at alle stemmer kommer i en fælles pulje, sådan at man ikke direkte stemmer om sin egen overenskomst. Jeg kan sagtens forstå den frustration, det giver. Det andet problem er, at sammenkædningen betyder, at der tit går utroligt lang tid fra forhandlingsresultatet til afstemningen. Vi har tidligere diskuteret i LO-familien, om vi skulle kæmpe for at afskaffe reglen, og konklusionen blev, at det skulle vi ikke. Jeg tror stadigvæk, det er den rigtige konklusion, og det er ikke noget, jeg som formand har tænkt mig at være udfarende på. Det ønske må komme fra overenskomstområderne.«

Hvordan vil I prioritere arbejdsmiljø, forebyggelse og hele arbejdsskadeområdet? (Kurt A. Nissen, formand for Arbejdsskadeforeningen)

Harald Børsting: »Arbejdsmiljø er defineret som et meget centralt kerneområde for LO, og deri ligger jo en høj prioritering af det. Men inden for det felt er der nogle særlige områder, vi skal prioritere. Min opfattelse er, at vi skal have meget fokus på forebyggelsen i fremtiden. Det vil stadig være et højt profileret område for LO, og jeg mener, det vil være nødvendigt at fokusere på nogle af de centrale problemstillinger. I forhold til arbejdsmiljø tegner sig to-tre problemer, som er meget påtrængende. Det ene er det helt alvorlige med, at vi stadig har alt for mange dødsulykker. Det andet er, at vi har fået nye arbejdsmiljøproblemer – stress og psykisk arbejdsmiljø. Og det tredje er, at den nyeste dokumentation viser, at vi stadigvæk har ganske store problemer med de traditionelle arbejdsmiljøproblemer: Overbelastning, ensidigt gentaget arbejde og skader på bevægeapparatet. Helt traditionelle problemstillinger, som fortsat skal have en høj prioritet.«

Tine Aurvig-Huggenberger: »Jeg mener, det er utrolig vigtigt, at vi i vores arbejdsmiljøarbejde sammen med forbundene prioriterer at arbejde for en regulering, der forpligter og understøtter virksomhedernes egen indsats for et bedre arbejdsmiljø på et højere niveau, end vi kender i dag. Det betyder, at sikkerheds- og samarbejdsorganisationen skal udvikles og styrkes på den enkelte arbejdsplads. Blandt andet skal der være større fokus på forebyggelse, men hvis forebyggelsen skal op i et højere gear, tror jeg, der skal etableres et nyt rådgivningssystem til at støtte virksomhederne og sikkerhedsrepræsentanterne. Arbejdsskadeområdet skal styrkes, så de arbejdsskadede får en retfærdig behandling. Det betyder, at erstatningerne, retssikkerheden og sagsbehandlingen skal forbedres markant. Men også her er det fuldstændig afgørende, at vi får forebyggelsen op i et højere gear, så menneskers liv ikke bliver ødelagt. Jeg tror, vi skal belønne de gode virksomheder og straffe de dårlige endnu stærkere, end vi gør i dag.