FUSIONSPLANER

Nu har LO og FTF papir på hinanden

Af | @GitteRedder

Efter mange års flirt har LO og FTF formelt besluttet at arbejde videre mod et egentlig ægteskab. Men en del knaster skal fjernes. I FTF er der bekymring for, at de små trynes og at LO ikke kan slippe det tætte forhold til Socialdemokraterne.

Sygeplejersker, lagerarbejdere, røde, blå, professionsuddannede og ufaglærte. Mange interesser skal rummes i samme hovedorganisation, hvis fusionen bliver en realitet. 

Sygeplejersker, lagerarbejdere, røde, blå, professionsuddannede og ufaglærte. Mange interesser skal rummes i samme hovedorganisation, hvis fusionen bliver en realitet.  Foto: Scanpix/Simon Skipper

Når to mennesker erklærer på Facebook, at de er i et forhold, vrimler det med lykønskninger. Det samme skete i torsdags, da LO-formand Lizette Risgaard og FTF-formand Bente Sorgenfrey sprang ud som det nye makkerpar i dansk fagbevægelse.

Da samtlige FTF-forbund i slutningen af sidste uge på FTF’s kongres enstemmigt bakkede op om at arbejde videre med en sammenlægning med LO til en helt ny hovedorganisation, gik der ikke mange minutter før det nu formelle forhold blev præsenteret på Facebook.

Kost- og Ernæringsforbundets formand Ghita Parry fotograferede Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey og skrev et opslag, hvor der slet og ret stod: ’Sammen skaber vi mere værdi: Formændene for LO og FTF er dansk fagbevægelses suverænt stærkeste makkerpar’.

I lyntempo kom der friske kommentarer som ’Ladyboss’ og ’Seje sild’. 

»To stærke kvinder. De skal nok redde fagbevægelsen«, skrev en fan.

»God arbejdslyst«, lød en anden kommentar.

Sandheden er, at de to formænd får brug for stor arbejdslyst for at redde fagbevægelsen. Og at det bliver et slid at få afklaret mission og visioner samt det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation.

Det nye makkerparBilledet på Ghita Parrys Facebook-væg blev postet torsdag under kongressen.

Sammen skaber vi mere værdi: Formændene for LO og FTF er dansk fagbevægelses suverænt stærkeste makkerpar.

Opslået af Ghita Parry på 19. november 2015

Historisk nik fra to kongresser

Men udgangspunktet med fuld opbakning fra begge hovedorganisationers kongresser er løfterigt, mener både LO-formand Lizette Risgaard og FTF-formand Bente Sorgenfrey. 

»Jeg er glad for, at FTF har sagt enstemmigt ja til, at vi skal arbejde videre og afklare om vi kan skabe et fælles grundlag for en ny fælles hovedorganisation. Det er historisk, at alle forbund i LO og FTF har nikket til, at vi skal arbejde tættere sammen i hovedorganisationerne for at få større indflydelse til gavn for lønmodtagerne,« siger Lizette Risgaard. 

FTF-formanden jubler mindst lige så meget. 

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at der ville være enstemmig opbakning til at gå videre med at udvikle samarbejdet med LO, så selvfølgelig er jeg glad. Det er en historisk beslutning, der viser, at der er en ny stærk ambition i fagbevægelsen om at sætte spor, « fastslår Bente Sorgenfrey.

Efter LO-kongressen og FTF-kongressen har de to organisationer nu papir på hinanden. Forstået på den måde, at de har skrevet under på, at de gerne vil hinanden og bruge de næste to år på at udforme en slags ægteskabspagt.

Jeg har lige deltaget i en LO-kongres, hvor man ikke taler om partier men om partiet. Jeg gider ikke deltage i en kongres, hvor man taler om partiet, for jeg kan godt lide at være den blå dreng i klassen. Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Mandatet fra smedene, sygeplejerskerne, sosuerne og halvanden million andre lønmodtagere til fagbevægelsens nye makkerpar opererer med to spor:

Det første handler om at etablere et strategisk samarbejde på det uddannelsespolitiske område. Det træder i kraft til nytår og vil som minimum løbe to år.

Det andet spor skal afklare grundlaget for den nye hovedorganisation. En styregruppe skal formulere mission og vision, komme med udspil til fagpolitisk grundlag, indsatsområder, struktur og love. Og finde på et navn til den nye hovedorganisation.

Forlovelsen bliver ingen dans på roser

Men selvom Lizette Risgaard og Bente Sorgenfreys baglande nu har svoret, at de gerne vil hinanden, har de ikke lovet hinanden evigt troskab. Og både LO-formanden og FTF-formanden erkender da også, at den to år lange forlovelsesperiode næppe bliver nogen dans på roser. Dertil er forskellene og forventningerne mellem små og store organisationer, private og offentlige forbund og forskellige debatkulturer for stor. 

I forlovelsesperioden skal Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey bygge bro mellem den fusionsskeptiske mastodont 3F og offentlige forbund som FOA og BUPL, der slet ikke kan vente med at træde brudevalsen. 

Den livlige debat på FTF-kongressen afslørede, hvor store betænkelighederne er på en lang række punkter:

  • Kan en ny hovedorganisation være partipolitisk uafhængig og neutral?
  • Kommer de små organisationer i klemme og mister indflydelse?
  • Hvordan bliver den lokale og regionale struktur, og får man økonomi til at arbejde lokalt?  
  • Vil de højtuddannede i FTF-forbundene miste ret og penge til videre- og efteruddannelse, fordi de ufaglærte i LO-familien skal have mere? 
  • I omegnen af 30.000 skoleledere, institutionsledere og andre er organiseret i FTF. Men vil en ny hovedorganisation have plads til ledere? 

Vi skal have den rigtige efteruddannelse og mulighed for masteruddannelser og specialistuddannelser. Det må vi ikke blive bremset i. Vi må ikke glemme os selv i det her. Tina Lambrecht, formand, Danske Fysioterapeuter

Partiet er yt

Selvom det er mere end ti år siden, at LO droppede partistøtten og de formelle bånd til Socialdemokraterne, er der stadig en tæt alliance mellem LO-fagbevægelsen og Socialdemokraterne. Og det giver samtlige forbund og organisationer i FTF røde knopper. De insisterer på, at en ny hovedorganisation hverken skal være blå eller rød men helt sin egen.

Formanden for Finansforbundet og næstformand i FTF Kent Petersen slog ligesom mange andre på FTF-kongressen fast, at partipolitisk neutralitet er et hovedkrav til den nye organisation. 

»Jeg har lige deltaget i en LO-kongres, hvor man ikke taler om partier men om partiet. Jeg gider ikke deltage i en kongres, hvor man taler om partiet, for jeg kan godt lide at være den blå dreng i klassen. Og jeg synes, at vi i FTF har en styrke i, at når vi holder kongres kommer statsministeren og holder tale og ikke formanden for partiet,« sagde Kent Petersen og hentydede til, at Lars Løkke Rasmussen var gæstetaler på FTF-kongressen, mens Mette Frederiksen holdt tale på LO-kongressen. 

Vi skal sætte fødderne rigtigt for at klare os i fremtiden. FTF alene er ikke stand til at løfte de megadagsordener, der ligger foran os. LO og FTF sammen er lidt bedre til at klare det. Majbritt Berlau, formand for Socialrådgiverforeningen

Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, der er en glødende tilhænger af at danne en ny superorganisation, har kun et ultimativt krav til Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey.

»Vi har et hovedkrav: Den nye hovedorganisation skal være partipolitisk uafhængig,« slog Anders Bondo fast fra talerstolen på FTF-kongressen.

Små foreninger frygter store smede   

Mange af FTFs godt og vel 70 forbund er små. Og det er især dem, der frygter en fremtid sammen med store muskuløse smede, industriarbejdere og kontorassistenter i Dansk Metal, 3F og HK.

Handelsskolernes Lærerforening kan mønstre knap 1.400 medlemmer og masser af bekymring for en fusion, slog formanden Christoffer Jørgensen fast. Han gav udtryk for at de små foreninger risikerer at blive tromlet.

»Arbejdskamp foregår ikke i fusioner og kommissioner og på bootcamps og i undervisningsmaterialer fra FTF. Den foregår ude på arbejdspladserne.  Vi får nye medlemmer men ikke når vi laver aftaler om dagpenge eller laver pensionsudvalg. De kommer når vi og TR opnår resultater.«

»Fagbevægelsen er ikke en aftale om dagpenge og det er slet ikke en fusion en halv million kilometer væk fra medlemmerne. Fagbevægelsen det er medlemmerne, ude på arbejdspladserne. Jeg opfatter en fusion som et desperat forsøg på at revitalisere fagbevægelsen, og en fusion der lægger yderligere kilometer til afstanden mellem det enkelte medlem og fagbevægelsens top,« buldrede Christoffer Jørgensen. 

Formanden for Handelsskolernes Lærerforening sagde, at en fusion er udtryk for magelighed, når det svære arbejde ligger ude på arbejdspladserne. Men modstanden mod at arbejde videre mod en fusion pakkede han sammen, da FTF’erne skulle stemme.

Bekymringen for at de små organisationer og deres medlemmers faglighed klemmes og glemmes kom også til udtryk i flere indlæg, hvor bekymrede delegerede efterlyste svar på, hvordan en ny superorganisation skal arbejde lokalt og regionalt. 

»Skal der være lokal suverænitet? Lokal økonomi? Hvad skal vi lokalt, og hvordan skal det lokale spille sammen med de lokale fagforeninger og hovedorganisationen,« spurgte formand for Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark John Christiansen, der også er formand for FTF i regionen. 

Vil ikke bremses i uddannelser

Kampen om ret og penge til uddannelse spøgte i flere af indlæggene på FTF-kongressen. Formanden for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht fik store klapsalver for et kontant indlæg, hvor hun gav udtryk for stor bekymring for om professionsbachelorernes videre- og efteruddannelse i fremtiden.

»Jeg er bekymret for, at LO ikke har den samme holdning til uddannelse som os. Vi skal have den rigtige efteruddannelse og mulighed for masteruddannelser og specialistuddannelser. Det må vi ikke blive bremset i. Vi må ikke glemme os selv i det her,« sagde Tina Lambrecht. 

LO er en politisk uafhængig organisation, og det har vi været siden 2003. Så der er ingen grund til at være nervøs for den side af sagen. Lizette Risgaard, formand for LO

Mere end 25 FTF-topfolk var på talerstolen for at minde Bente Sorgenfrey om, hvad hun skal huske at forhandle på plads, hvis forlovelsespapiret skal laves om til en juridisk bindende vielsesattest. 

Men når betænkelighederne var luftet, fik formanden også at vide, at en ny hovedorganisation er nødvendigt for at kunne matche arbejdsgivere og vinde over markedskræfternes frie spil. 

Berlau: Vi skal sætte fødderne rigtigt

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbritt Berlau er fuldblodstilhænger af en fusion. 

»Jeg er bekymret for, at det går galt, hvis vi ikke slår os sammen. Globalisering, automatisering, digitalisering buldrer fremad, og vi skal være stærkere aktører for at kunne påvirke udviklingen. Vi skal sætte fødderne rigtigt for at klare os i fremtiden. FTF alene er ikke stand til at løfte de megadagsordener, der ligger foran os. LO og FTF sammen er lidt bedre til at klare det,« sagde Majbritt Berlau. 

Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen mener, at beslutningen om at arbejde videre mod at etablere en ny hovedorganisation er det bedste, der er sket i fagbevægelsen i de tredive år, hvor han har været med.

Bondo: Skal matche DI og CEPOS 

»Jeg ser enorme perspektiver i en sammenlægning. Vi skal da ikke overlade det her til Dansk Industri og CEPOS. Fagbevægelsen skal sætte dagsordener og genvinde styrke i stedet for at bruge kræfter på intern fnidder og spektakel,« sagde Anders Bondo Christensen.

Lærerformanden understregede, at han ikke har oplevet, at LO-forbund tramper hen over FTF-forbundene og ikke gider lytte.

Også BUPL-formand Elisa Bergmann lovpriste en fusion.

»Vi skal være med i et stærkt fagligt fællesskab, for ellers bliver vi afmægtige,« sagde pædagogernes formand. 

Bente Sorgenfrey og Lizette Risgaard er nu i gang med at nedsætte den styregruppe, der inden udgangen af 2017 skal fremlægge grundlaget for den nye organisation. 

Men lakmusprøven på om forlovelsen holder kommer allerede i begyndelsen af det nye år, når fagbevægelsens frontkvinder skal til trepartsforhandlinger hos Lars Løkke Rasmussen. 

Regeringen vil nemlig have fokus på uddannelse og det private arbejdsmarked ved trepartsforhandlingerne, og det kan ifølge arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen blive en hård nød at knække for Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey. 

»Netop på uddannelsesområdet kan det være svært at finde fælles fodslag mellem de ufaglærte i 3F og de professionsuddannede i FTF. Det strategiske samarbejde om uddannelse falder sammen med, at uddannelse kommer på bordet til trepartsforhandlingerne. Det kan let blive en strid, og derfor hænger fusion og trepart tæt sammen,« har Henning Jørgensen tidligere sagt til Ugebrevet A4. 

Meget at bygge videre på

Selvom mange på FTF-kongressen luftede deres bekymringer for en mastodont-organisation, er LO-formanden fuld af fortrøstning. 

»Vi er ikke så forskellige i LO- og FTF-familierne, og det viser den store APL-undersøgelse fra Aalborg Universitet jo tydeligt. Der er meget at bygge videre på, og jeg er sikker på, at vi finder nogle gode solide løsninger til gavn for alle lønmodtagere i Danmark,« siger hun. 

FTF’erne kan godt droppe bekymringen for, om LO har for tætte bånd til Socialdemokraterne, forsikrer Lizette Risgaard. 

»LO er en politisk uafhængig organisation, og det har vi været siden 2003. Så der er ingen grund til at være nervøs for den side af sagen,« siger hun.  

LO-formanden fremhæver, at FTF og LO i de senere år allerede har samarbejdet omkring den fælles OK-Kampagne med det grønne OK-logo samt om den fælles valgkampagne ’Sammen skaber vi værdi’, der netop var partipolitisk neutral.