Nu er turen kommet til ligestilling på jobbet

Af | @GitteRedder

Derhjemme tager mændene en større del af slæbet, og i politik finder flere kvinder vej til toppen. Men ude på arbejdspladserne kniber det alvorligt med ligestillingen, mener de fleste kvinder i ny undersøgelse.

KØNSKAMP Danske kvinder er ikke i tvivl: De største ligestillingsproblemer findes hverken i hjemmet, i det politiske liv eller i medierne. Her er ligestillingsproblemerne påfaldende små, og hele otte ud af ti kvinder giver ligefrem udtryk for, at der er ligestilling i deres parforhold.

Til gengæld oplever kvinder markante ligestillingsproblemer på jobbet. Her er det færre end hver femte kvinde, der er tilfreds med ligestillingen. Og et stort flertal af kvinderne på seks ud af ti mener, at det er her – på arbejdsmarkedet – at de suverænt største ligestillingsproblemer findes. Til sammenligning er det kun 15 procent af kvinderne, der peger på ligestillingen i hjemmet som det største problem, og 9 procent, der peger på den politiske verden.

Derfor er målet for kvinderne i anden halvleg af ligestillingskampen klart og utvetydigt: Nu skal vi have det samme i lønningsposen som vores mandlige kolleger og flere topposter i erhvervslivet.

Med disse ord kan man opsummere hovedkonklusionerne i en ny omfattende meningsmåling, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4 som optakt til kvindernes internationale kampdag 8. marts.

Kønsforsker og lektor Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitetscenter giver kvinderne ret i, at der er store, uløste ligestillingsproblemer på arbejdspladserne.

»Der er sket fremskridt for ligestillingen på hjemmefronten. Eksempelvis hjælper mændene mere til. På arbejdsmarkedet derimod er det fortsat sådan, at mændene sidder på topposterne i erhvervslivet og professoraterne på universiteterne. Og når man ser på lønstatistikkerne, er tallene også helt skæve. Vi er langt fra ligeløn,« siger Kenneth Reinicke.

Netop lønforskellene mellem mænd og kvinder falder mange for brystet. Således udpeger otte ud af ti kvinder i A4’s undersøgelse manglen på ligeløn som det største ligestillingsproblem. Kønskampen er med andre ord i høj grad blevet en klassisk lønkamp, der skal udkæmpes og vindes på arbejdsmarkedet. Og et stort flertal af danskerne – 63 procent – er ikke i tvivl om, at arbejdsmarkedets parter har størst ansvar for at sikre kvinder ligestilling. Langt længere nede ad listen over aktører i forhold til ligestilling kommer den enkelte kvinde, familien, politikerne, manden og – helt i bund – kvindeorganisationerne.

LO’s næstformand Lizette Risgaard afviser, at LO har sovet i timen i forhold til at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet. Men hun medgiver, at der på både lønmodtager- og arbejdsgiverside har været en form for berøringsangst i forhold til ligestilling.

»Desværre har det område ikke været absolut øverst på dagsordenen hos parterne. Og en forklaring er jo også præcis det, som undersøgelsen viser, nemlig at det er mændene, som har indflydelsen, fordi de sidder på lederposterne. Så arbejdsmarkedets parter er ramt af samme logik som resten af samfundet, at der er flere mænd på lederposter, og de har ikke samme fokus på ligestilling, som kvinder har,« siger hun.

»Vi har lang vej endnu til ligestilling, men i LO arbejder vi målrettet og seriøst for mere ligestilling, og vi vil fortsat sætte spot på uforklarlige og uretfærdige lønforskelle, ligesom vi både internt og ude i samfundet vil arbejde for at få flere kvinder på ledende poster,« forsikrer Lizette Risgaard.

Ligestilling set fra Venus og Mars
Der er store forskelle i mænds og kvinders opfattelse af, hvilke ligestillingsproblemer, der er de største. Et stort flertal af kvinder på 78 procent erklærer uden tøven, at løngabet mellem mænd og kvinder er det mest påtrængende problem, når vi taler ligestilling. Dernæst peger kvinderne på indvandrerkvindernes manglende ligestilling og for få kvinder i lederstillinger som væsentlige problemer.

Til gengæld mener kun hver fjerde kvinde, at der er for få kvinder i den politiske verden, og tilsyneladende tager den moderne far medansvar for børnepasningen, for kun hver sjette kvinde kritiserer, at mændene ikke tager tilstrækkeligt stort ansvar for børnepasningen.

Men mændene ser anderledes på verden end kvinder, viser A4-målingen. I hvert fald har flertallet af danske mænd ingen planer om at bevilge kvinder lønforhøjelse for at udbedre lønforskellen mellem mænd og kvinder. Kun fire ud af ti mænd mener, at løngabet er et problem. Til gengæld mener godt seks ud af ti danske mænd, at indvandrerkvindernes ligestilling er et problem, der skal løses.

Lektor og ligestillingsforsker på Roskilde Universitet Karen Sjørup mener, at det i høj grad er statsminister Anders Fogh Rasmussens samt velfærds- og ligestillingsminister Karen Jespersens dagsorden, der er trængt igennem til de mandlige vælgere.

»Mænd synes, at indvandrerkvindernes manglende ligestilling er et problem. Det er som taget ud af Anders Foghs og Karen Jespersens manuskripter ved forskellige lejligheder. Og det betyder, at de borgerliges holdninger kommer til at dominere hos mændene, der jo groft sagt også er dem, der stemmer borgerligt,« konstaterer Karen Sjørup og tilføjer, at gruppen af indvandrerkvinder jo er meget mere differentieret end det billede, som regeringen tegner af en flok indvandrerkvinder med tørklæder, der går hjemme i køkkenet og snitter grøntsager og er helt uden for det danske arbejdsmarked.

Mænd og kvinder uenige
Analyse Danmarks undersøgelse viser også, at næsten tre ud af fire kvinder mener, at der generelt er for lidt ligestilling mellem kønnene i Danmark. Blandt mændene er det ikke engang hver fjerde, som mener, at vi lider under for lidt ligestilling i det danske samfund. Og jo yngre manden er, jo mere ligestilling, mener han, vi har i Danmark.

Over halvdelen af mændene, nemlig 53 procent, mener, at vi har passende ligestilling i det danske samfund, mens det kun er hver fjerde kvinde, der erklærer, at der er balance i ligestillingen i Danmark.

Næsten otte ud af ti kvinder, helt præcist 78 procent, erklærer, at der er alt for lidt eller for lidt ligestilling på arbejdsmarkedet. Blandt mændene mener halvdelen derimod, at der er passende ligestilling på danske arbejdspladser.

Tager man pulsen på ligestillingen i hjemmet, er der til gengæld langt større enighed mellem mænd og kvinder. Et stort flertal af både mænd og kvinder vurderer, at de har passende ligestilling i deres eget parforhold. Ligestillingsforsker Karen Sjørup vurderer på baggrund af undersøgelsen, at det er en usædvanlig markant forskel mellem mænd og kvinders oplevelse af, hvor langt vi er kommet med ligestilling i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.

»I betragtning af, at hele 73 procent af kvinderne mener, at der er store problemer med ligestilling i samfundet, er det tankevækkende, at emnet er så nedprioriteret på den politiske dagsorden. Kvinder og mænd har tilsyneladende vidt forskellige verdensopfattelser, når det gælder ligestilling,« siger Karen Sjørup og undrer sig højlydt over, at halvdelen af mændene synes, at vi har passende ligestilling i Danmark.

»Mange lever på en illusion om, at vi har fuld ligestilling, og når hverken regering eller opposition for alvor prioriterer området, lagrer der sig en opfattelse af, at her har vi ikke problemer,« siger Karen Sjørup og tilføjer, at det er ærgerligt, når det er i modstrid med kendsgerningerne.