Nøglepersoner ser forskelligt på A4-kommissionen

Af | @IHoumark
| @GitteRedder

Reaktionerne på forslagene fra A4’s arbejdsmarkedskommission spænder vidt. Både formand for regeringens arbejdsmarkedskommission Jørgen Søndergaard og LO’s næstformand Lizette Risgaard støtter kommissionens anbefaling om at droppe kravet til ledige om at sende fire jobansøgninger om ugen. Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Henrik Bach Mortensen kalder forslagene velmente, men vurderer, at effekten svarer til at spytte efter en ildebrand.

Jørgen Søndergaard, formand for regeringens arbejdsmarkedskommission og direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:

»Vi er åbne for alle ideer, men ideerne fra A4-kommissionen er ikke konkretiseret så meget, at man kan analysere dem fagligt og debattere dem politisk. Eksempelvis er det vældig sympatisk at foreslå bedre trafikforbindelser, men det kræver en meget præcis analyse af, hvor lidt eller meget det påvirker arbejdsudbuddet. Der er et kvantespring mellem at komme med ideer og så til at anføre præcis, hvad der skal gøres.«

»A4-kommissionens tanker om min­- dre bureaukrati og kontrol i beskæftigelses-systemet flugter godt med filosofien i vores kommission. Eksempelvis synes vi heller ikke, at man opnår meget ved at stille krav om fire jobansøgninger om ugen.«

Lizette Risgaard, næstformand i LO:

»A4-kommissionens forslag er i god overensstemmelse med, hvordan LO mener, at vi får skaffet flere hænder. Vi har brug for et mere enkelt system, der møder borgerne med tillid frem for mistillid. Det er tudetosset, at de ledige skal sende fire jobansøgninger om ugen.«

»Ideen om, at alle regioner skal udarbejde en plan for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken er helt i tråd med LO’s bud på, hvordan beskæftigelsessystemet skal ændres i fremtiden. Det handler om at få en arbejdsmarkedspolitik, der fungerer på tværs af kommunegrænserne. Ellers risikerer vi, at nogle udkantsområder bliver endnu mere udkant. Derfor har A4-kommissionen også en pointe i, at vi skal satse på bedre kollektiv trafik og infrastruktur for at binde landet sammen og få alle med.«

Thomas Adelskov, arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne:

»Der er mange gode forslag. Jeg vil fremhæve forslagene om et mindre bureaukratisk beskæftigelses-system. Politikerne bør give jobcentrene mere frihed i forhold til valg af metoder og redskaber. Forslagene i forhold til sygefravær er også værd at gå videre med, for der er meget at hente ved at sætte fokus på problemer som de såkaldte ”klatdage”. Eksempelvis har de ansatte i Statsfængslet i Jyderup bare ved at tale åbent om sygefravær fået nedbragt det markant.«

»Der er også forslag, jeg ikke er med på. Eksempelvis skal jeg som politiker ikke blande mig i honorering af medarbejdere for efteruddannelse. Det er overenskomst-stof.«

Henrik Bach Mortensen, arbejdsmarkedspolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening:

»Forslagene er velmente, men de svarer til at spytte efter en ildebrand. Jeg er stensikker på, at de er et ubetydeligt bidrag i forhold til det monumentale behov for arbejdskraft. Forslagene får ikke hundredetusinde mere i arbejde – de vil kun bidrage med nogle hundrede.«

»Når det er sagt, så er jeg glad for opmærksomheden i forhold til arbejdskraft fra udlandet, som vi skal gøre mere for at holde på. Jeg sætter pris på, at man vil udbrede kendskabet til muligheden for delvis efterløn. Og jeg synes også, at jobcentrene skal gøre mere ud af at få kontakt til hjemmegående nydanskere.«

Jens Vibjerg, arbejdsmarkedsord-fører for Venstre:

»A4-kommissionen har helt ret i, at alt for få kender muligheden for at gå på del-efterløn. Der er helt klart et arbejdskraftpotentiale, og det er en god idé med en kampagne målrettet folk over 55 år. I regeringen overvejer vi også nogle tiltag i retning af en kampagne. Men når det er sagt, mener jeg også, at a-kasserne sidder for meget på hænderne og forsømmer at informere medlemmerne om del-efterløn. Så vi skal også have en snak med a-kasserne.«

»Jeg vil gerne overveje at arbejde videre med en kampagne, der skal skabe debat omkring ”klatdage” og sygefravær. Der er store forskelle fra egn til egn i landet og fra virksomhed til virksomhed i sygefravær på enkeltdage, og hvis en kampagne kan rykke ved holdninger, er det værd at arbejde videre med.«