Del og hersk

Morten Messerschmidt deler vandene

Af | @GitteRedder

For fem år siden så kun hver femte vælger positivt på Morten Messerschmidt. I dag ser dobbelt så mange danskere med milde øjne på Dansk Folkepartis spidskandidat. Han appellerer især til håndværkere, mens akademikere er mindre begejstrede.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er en mand med sikker sans for at tiltrække sig opmærksomhed - både positiv og negativ. 

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er en mand med sikker sans for at tiltrække sig opmærksomhed - både positiv og negativ.  Foto: Henning Hjorth/Polfoto

Det var op ad bakke, da den unge DF-kandidat Morten Messerschmidt i 2009 kæmpede for en plads til Europa-Parlamentet. Flertallet af danskerne brød sig ikke om den kontroversielle og højtråbende EU-modstander.

I en A4-undersøgelse erklærede hveranden dansker, at de havde et negativt eller meget negativt syn på ham, mens kun hver femte dansker så positivt på Morten Messerschmidt.

I dag er billedet ændret. Fire ud af ti danskere svarer i en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for A4, at de ser positivt eller meget positivt på Morten Messerschmidt.

Håndværkere elsker Messerschmidt – akademikere kan ikke fordrage hamHvad er dit generelle indtryk af Morten Messerschmidt? / Højest gennemførte uddannelse
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Noter: Spørgsmålet er kun stillet til de 775 respondenter, der har angivet, at de kender Morten Messerschmidt. På grund af afrunding giver tallene for hver enkelt kandidat ikke altid 100 procent, når de lægges sammen.

Og selvom mere end hver tredje dansker i dag ser negativt på ham, er antipatien markant lavere end i 2009.

Læs mere om undersøgelsen her

Ekspert i EU-afstemninger og lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Derek Beach forklarer vælgernes tiltagende positive syn på Morten Messerschmidt med, at han er en slider og dermed har sat sig i respekt.

Han er god til at sætte dagsordenen og komme i medierne. Derek Beach, lektor, Aarhus Universitet

»Medlemmer af Europa-Parlamentet bliver ofte glemt, når de er i Bruxelles. Både af deres moderparti og af vælgerne og medierne. Men for Morten Messerschmidt er det lige omvendt,« siger Derek Beach og fortsætter:

»Vælgerne opfatter ham som dygtig, og han er god til at sætte dagsordenen og komme i medierne, ligesom moderpartiet bruger ham aktivt i for eksempel den aktuelle debat om velfærdsturisme.«

EU-eksperten fremhæver, at der ikke kun står respekt om Morten Messerschmidt i hans eget bagland og hos EU-modstandere.

I undersøgelsen fra Analyse Danmark svarer hver femte socialdemokratiske og radikale vælger, at de har et positivt eller meget positivt indtryk af Morten Messerschmidt.

Læs undersøgelsen her:

Morten Messerschmidt deler vandene Undersøgelse fra Analyse Danmark blandt 1.012 personer i alderen 18-70 år.

Et stensikkert godt valg

I 2009 scorede Morten Messerschmidt 284.500 personlige stemmer. Det var det næsthøjeste personlige stemmetal ved et parlamentsvalg nogensinde, og han fik hevet et ekstra mandat hjem til Dansk Folkeparti.

Danskerne har ændret syn på Messerschmidt Hvad er dit generelle indtryk af Morten Messerschmidt?
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Men i år får han stensikkert et bedre valg, vurderer Derek Beach. Det bygger han på den stigende sympati for Morten Messerschmidt i kombination med, at Dansk Folkeparti i øjeblikket står godt i meningsmålingerne.

»Morten Messerschmidt får et kanonvalg,« siger Derek Beach.

’Messerschmidt pisser EU-tilhængerne af’

EU-eksperten pointerer, at en af forklaringerne på, at Morten Messerschmidt deler vandene er, at han indimellem fordrejer tingene og som EU-modstander ’pisser EU-tilhængerne af’.

»Morten Messerscmidt gør EU-tilhængerne rasende, fordi han forenkler og fordrejer nogle ting,« siger Derek Beach.  Men han tilføjer, at det kan være lettere at blive kendt som EU-modstander.

»Netop fordi du er imod, kan du trække overskrifter. Jens Peter Bonde fra Folkebevægelsen var også en meget markant og kendt EU-modstander,« siger Derek Beach.

Det væsentlige er jo ikke, om jeg er en flink fyr eller ej. Morten Messerschmidt, EU-spidskandidat, DF

Hovedpersonen selv er glad for, at vælgerne har fået et mere nuanceret syn på ham. Men han understreger, at politik handler om holdninger og ikke om at være lækker.

»Selvfølgelig er det da behageligt, at flere synes om mig i dag end for fem år siden. Men jeg håber da sandelig – og det er det vigtige – at der er flere, der synes om den politik, jeg fører. Det væsentlige er jo ikke, om jeg er en flink fyr eller ej,« siger Morten Messerschmidt.

Ikke noget hit hos kvinder og akademikere

Zoomer man ind på, hvem der er mest og mindst begejstret for Morten Messerschmidt, er der store forskelle – både målt på køn og uddannelse.

44 procent af de mandlige vælgere ser positivt på Morten Messerschmidt, mens det samme kun gælder 34 procent af kvinderne.

Endnu større er forskellene, når man ser på folks uddannelsesbaggrund.  Kort sagt er Morten Messerschmidt populær på byggepladsen og upopulær på universitetet.

Blandt vælgere med en erhvervsuddannelse har 49 procent et meget positivt eller positivt indtryk af ham, og kun hver fjerde håndværker, sosu’er eller butiksansat har en negativ opfattelse af DF-kandidaten.

Også hos vælgere, der ikke har anden uddannelse end folkeskolen eller har en kort videregående uddannelse, tager Morten Messerschmidt kegler. Indtrykket af ham er mere blandet hos sygeplejersker, folkeskolelærere og andre med mellemlange uddannelser. Her har 36 procent et positivt indtryk, mens 44 procent har et negativt indtryk.

Men de højest uddannede vælgere bryder sig ikke om DF-politikeren.  Hos akademikere og ingeniører med en lang videregående uddannelse har hele 56 procent en negativ eller meget negativ opfattelse af Morten Messerschmidt.  Og kun 23 procent af folk med en lang videregående uddannelse har et positivt syn på ham.

Morten Messerschmidt selv hæfter sig ved, at næsten hver fjerde akademiker har et positivt indtryk af ham.

»Når man tænker på, hvordan DF generelt fremstilles, er det da meget godt at have et godt navn i en fjerdedel af de akademiske kredse,« siger Morten Messerschmidt.

»Man skal huske på, at halvdelen af danskerne i forvejen stemmer venstreorienteret, og de vil nok per automatik indikere noget negativt. Så er det da meget godt at være nået ud til en fjerdedel af landets akademikere på en positiv måde,« siger han.