Ministerrokade kan give regeringen ny luft

Af | @GitteRedder

Dagpengeplanen kan få regeringens nedtur til at vende. Men før regeringen drømmer om genvalg, skal en stribe af forhindringer overvindes. En ministerrokade efter sommerferien kan være med til at sætte ekstra fart på regeringens mulige comeback, vurderer eksperter. Men en rokade kan også sprede dårlig stemning i regeringspartierne fra forsmåede eks-ministre.

Foto: Foto: Jens Dresling, Polfoto

DREJEBOG Med sin nye dagpengeplan har statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) taget det første lille skridt i det lange seje træk, som det vil være at bringe Socialdemokraterne ud af en historisk vælgerkrise og genskabe troen på, at et genvalg er muligt.

Forhandlingerne med Enhedslisten om dagpengeplanen kører i den næste uge for fuld udblæsning, men når først aftalen er forhandlet på plads, har de tre regeringsledere formentlig skaffet sig et par måneders sommerro i deres frustrerede baglande.   

Men hvad bliver statsministerens næste skridt for at genvinde danskernes tillid, spørger folk i det socialdemokratiske bagland sig selv om. For skal dagpengeplanen være det vendepunkt, der dag for dag frem mod næste valg får vælgerne til igen at tro på, at Socialdemokraterne, SF og Radikale er det rigtige trekløver til at stå i spidsen for Danmark, kræver det mange nye tiltag, mener centrale kilder.

Reelt kan vejen frem mod regeringens drøm om at blive genvalgt deles op i flere etaper. Hver for sig kan udfordringerne styrke chancen for at genvinde magten. Men hver sig kan de også udvikle sig til veritable fiaskoer.

Trædestenene er først at få en aftale i hus med Enhedslisten om den nye arbejdsmarkedsydelse. Derefter skal sommeren overleves uden skadelige historier i agurketiden. Så kan det politiske efterår indledes med en ministerrokade, der efterfølges af et kommunalvalg uden for store tab af borgmesterposter.

Herefter følger 2014, hvor konjunkturerne gerne skal rette sig, og i foråret 2015 kan regeringen så lancere et alternativt dagpengesystem i god tid, inden valget senest afholdes i efteråret.

Vendepunkt

Valgforsker på Aarhus Universitet Rune Stubager vurderer, at den nye dagpengeplan kan blive et vendepunkt for regeringen.

»Det er nærmest første gang siden regeringens tiltrædelse, at den gør noget som mange af deres kernevælgere ville have gjort i meget større omfang. Derfor vil dagpengeplanen kunne bruges til at få kernevælgerne tilbage, men omvendt skal vi huske, at en enlig svale jo ikke gør nogen sommer,« siger Rune Stubager.

Også valgforsker på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet professor Kasper Møller Hansen ser muligheden for et comeback for Helle Thorning-Schmidt. 

»Regeringen har med en række store og tunge reformer valgt en strategi, hvor de tager knubsene i begyndelsen af valgperioden. Knubsene forstærkes af, at vi er i en meget svær økonomisk periode, der tærer hårdt på alle regeringsledere i Europa. Men der er ingen andre muligheder for regeringen end at fortsætte reformarbejdet og så håbe på, at konjunkturerne vender, at der kommer vækst og arbejdspladser. Hvis det sker, er det absolut muligt, at mange vælgere vender tilbage,« siger Kasper Møller Hansen.

Han henviser til forskning i vælgervandringer, der viser, at hvis vælgerne først har skiftet parti en gang, er de klar til at gøre det igen. Og igen.

»Fordi mange vælgere er flyttet over til Venstre nu, er de ikke Venstre-vælgere for livet. Vælgerne er stadig søgende, og lige nu har mange vælgere, der var meget optimistiske omkring hurtige resultater, forladt især Socialdemokraterne og SF i skuffelse. Men hvis man kan indfri nogle forventninger om blandt andet job, vil jeg ikke udelukke, at vælgerne vender tilbage, « siger han.

Kasper Møller Hansen fremhæver, at oppositionen også har en fest for øjeblikket. 

»Det er gunstigt at være opposition i krisetider, for Venstre og de andre oppositionspartier behøver ikke at tage det tunge ansvar på sig, og samtidig placerer vælgerne ansvaret for dårligdommene hos regeringen. Det er en fantastisk tid at være opposition i, « konstaterer han.

Ministerrokade kan skabe nyt håb

I regeringspartierne på Christiansborg svirrer rygterne om en større ministerrokade, hvor de tre partiledere i regeringen sætter et nyt ministerhold, der skal skabe ny gejst både internt og udadtil.

Forventningen er, at et nyt ministerhold præsenteres på et tidspunkt fra medio august til medio september – inden Radikale og Socialdemokraterne holder deres årlige kongresser, og inden Folketingets åbning. Samtidig vil det være i god tid inden kommunalvalgkampen for alvor tager mediernes opmærksomhed.

Ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen er der ikke forsket i, hvorvidt ministerrokader på kort eller lang sigt har positiv effekt i meningsmålingerne. Alligevel vurderer han, at det for en trængt statsminister vil give god mening at sætte et nyt ministerhold.

»Landstræneren sætter jo også hele tiden et nyt og stærkt hold, som han mener, er det bedste til at vinde. Ved at ryste posen nu kan Helle Thorning belønne de gode ministre, og så kan hun skifte andre lidt svagere eller ældre ministre ud med nye og stærke ministerkort. Alt i alt bliver det ministerhold, hun sætter nu, også det hold, der skal til folketingsvalg. Derfor skal der tænkes både strategisk og kreativt,« siger Kasper Møller Hansen.

Efter måneders ballade om folkeskolereform og lockout, lægekonflikt og især diskussionen om de udfaldstruede ledige og et udskældt dagpengesystem har statsministeren simpelt hen brug for at signalere en ny begyndelse, siger professoren, men understreger igen, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at sige, at en ministerrokade giver optur i meningsmålingerne.

Ingen garanti

Heller ikke politisk kommentator Hans Engell mener, at Helle Thorning-Schmidt kan sætte lighedstegn mellem at sætte et nyt ministerhold og vinde vælgerne tilbage.

»Fra de seneste 30 år i dansk politik er der ingen eksempler på, at ministerrokader kan ændre afgørende på en regerings placering i forhold til vælgerne. Hvis Helle gennemfører en rokade, vil det ikke fra den ene dag til den anden ændre meningsmålingerne, men det kan give ny energi med nye ansigter, og dermed kan det skaffe lidt fremgang,« fastslår Hans Engell.

Den tidligere konservative minister fremhæver tre væsentlige årsager til at gennemføre en rokade:

  • Mulighed for at skille sig af med dødvægt blandt ministrene. Her vil ministre, der ikke kan samle stemmer, være i farezonen.
  • Nye ministre vil komme ind med nye visioner og friske kræfter, og det kan betyde meget for regeringens indre liv og humør og dermed for dens evne til at få gennemslagskraft.
  • Det kan give regeringen et løft, så det kommer til at ligne et hold, der fungerer bedre og ikke er så træt med et langt synderegister af dårlige sager.

Men Hans Engell pointerer også, at der er faldgruber ved at gennemføre en rokade.

»Helle Thorning skal huske, at nogle af de udskiftede ministre bliver møgsure, så man skal tænke sig rigtig godt om. Nogle gange er det mere skadeligt, hvis en ex-minister surer den i folketingsgruppen, end hvis han var fortsat på ministerholdet. Derfor skal man have gode begrundelser for at tage ministre af holdet. Og især hvis man ser på det socialdemokratiske ministerhold, har det jo klaret sig godt,« siger Hans Engell, og tilføjer:

»Nogle vil jo mene, at det ikke er fagministrene men statsministeren selv, der udgør problemet.«   

Hans Engells egen vurdering er, at statsministeren præsenterer et nyt ministerhold i august eller september, at det vil betyde udskiftning af fire eller maksimum fem ministre, og at der vil blive flyttet rundt på nogle ministerposter.

Ny holdopstilling

Med det store reformprogram, som regeringen har gennemført i første halvdel af sin regeringsperiode, har der ifølge professor Kasper Møller Hansen hidtil ikke været mulighed for at flytte rundt på ministerposter, fordi de har skullet gennemføre reformerne. Nu er det mere naturligt at begynde både at se på holdopstillingen, hvem der skal flyttes til nye poster, skiftes ud eller om der også skal flyttes rundt på ressortområder og på fagministerier de tre partier imellem.

Kasper Møller Hansen peger på, at det er svært at forestille sig, at en række af de tunge ministre som finansminister Bjarne Corydon, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, uddannelsesminister Morten Østergaard og miljøminister Ida Auken bliver sat af holdet. Men ud over en række urørlige nøglespillere er der mulighed for at skifte nogle af de lidt ældre ministre ud samt de ministre, der har mindre tunge ministerposter.  

Blandt andet kan valgforskeren godt se for sig, at kulturminister Marianne Jelved (R) bliver skiftet ud.  

»Det er jo ikke sikkert, at hun skal være minister helt frem til næste valg,« siger han og pointerer, at hun har fået sine ministerambitioner opfyldt og kom ind efter, at tidligere kulturminister Uffe Elbæk (R) valgte at gå efter balladen om AFUK.

Heller ikke politisk kommentator Hans Engell ser det som en selvfølge, at Marianne Jelved fortsætter på ministerholdet efter en rokade.

Han ser først og fremmest, at en rokade bæres frem af SF’s behov for at færdiggøre magtskiftet og få udenrigsminister Villy Søvndal ud, så den prestigefyldte udenrigsministerpost kan byttes med nogle områder, hvor det trængte venstrefløjsparti kan profilere sig bedre.

SF ønsker social profil

Samtidig er der en forventning om, at Europaminister Nicolai Wammen (S) bliver forfremmet til en tungere ministerpost som tak for, at han har været loyal overfor sin partiformand i en turbulent tid. Endelig vil erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) gerne have et ministerium, der ligger mere til højrebenet for hende end det nuværende, som hun har arvet efter Ole Sohn (SF).

I forbindelse med en rokade vurderer Kasper Møller Hansen også, at SF vil gå efter at få en række ministerposter, der passer mere til SF’s sociale profil. Drømmeposter for SF er socialministeriet og undervisningsministeriet, anfører han.

Ved at fjerne nogle ministre på holdet, kan både Sofie Carsten Nielsen (R) og Camilla Hersom (R) ifølge Kasper Møller Hansen komme i spil, ligesom flere socialdemokrater også står på spring til ministerposter.

»I dag er Henrik Sass Larsen (S) helt klart i spil til en ministerpost,« konstaterer han og henviser til, at han i dag indtager den centrale post som gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, og ikke længere belastes af sagen om sine forbindelser til rockermiljøet i Køge.  

Men centrale kilder i regeringspartierne peger på, at en række ministerier ikke vil komme til forhandling, når de tre partiledere skal fordele kortene. Socialdemokraterne sidder på en række ministerier som finans-, beskæftigelses-, forsvars-, undervisnings- og justitsministeriet, som de regner for »deres«, og dertil kommer, at social- og integrationsminister Karen Hækkerup har gjort sit arbejde godt.  

Risiko for blåt Danmarkskort

Både hos socialdemokratiske borgmestre øst og vest for Storebælt var der lettelse, da deres partiformand i tirsdags præsenterede den nye dagpengeplan. Der er præcis et halvt år til kommunal- og regionsvalget 19. november, og hos mange socialdemokratiske byrødder har der været voksende nervøsitet for valgkampen.

I dag styres over halvdelen af landets kommuner af en rød borgmester. Helt præcist 49 af en socialdemokratisk borgmester og to af en SF-borgmester. Men fortsætter regeringens nedtur i meningsmålingerne, kan Danmarkskortet efter kommunalvalget meget vel være blåt med et væld af Venstre-borgmestre.

Det har givet dybe panderynker, anfører en jysk, socialdemokratisk borgmester, der ønsker at være anonym.  

»Men med den nye dagpengeplan er trykket taget af, og Helle Thorning har reduceret behovet for, at frustrerede borgmestre galer op i pressen. Nu er der arbejdsro til at fokusere på lokale dagsordener i stedet for hele tiden at blive konfronteret med utrygge borgere, der stod til at miste deres forsørgelsesgrundlag,« siger den jyske borgmester.

Opblødning på Vestegnen

Især på den københavnske Vestegn har der været højtråbende socialdemokratiske borgmestre, der har gjort livet surt for statsministeren. De mente, at problemet med de tusindvis af udfaldstruede dagpengemodtagere var en møllesten om halsen på regeringen. Men nu er der håb på Vestegnen, konstaterer Albertslunds socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen.

»Dagpengekrisen er ikke længere i vælgernes synsfelt. Hidtil har det skygget for andet politisk arbejde og de mange andre politiske resultater. Jeg tror bestemt, at Socialdemokraterne på landsplan igen vil gå frem. Nu skal vi holde fast i det momentum vi har fået, og med et benhårdt politisk arbejde komme videre,« siger han.

Den spæde optimisme hos de socialdemokratiske borgmestre forud for efterårets kommunalvalgkamp er velbegrundet, mener valgforsker Rune Stubager.

»Det, at kunne beskytte borgerne imod de værste økonomiske konsekvenser af arbejdsløshed, er jo et af kerneelementerne af velfærdsstaten, og med dagpengeplanen kommer der nu ro omkring forsørgelsen. Alt andet lige gør det det lettere at føre kommunalvalgkamp, fordi det her peger i den rigtige retning i forhold til at få fat i kernevælgerne igen,« fastslår han.