Mestre kræver værn mod dumping ind i overenskomster

Af | @IHoumark
Mikkel Noel Lanzky

8 ud af 10 håndværksmestre efterlyser tiltag mod løndumping - overenskomsterne skal i langt højere grad værne mod ulige vilkår for danske og udenlandske håndværkere, mener mestrene, som dermed lægger kraftigt pres på organisationen Dansk Byggeri.

OVERENSKOMST 2010 Fagbevægelsen får opbakning fra uventet kant lige før de afgørende forhandlinger om nye overenskomster inden for byggeriet. En stor gruppe af håndværksmestre ønsker ligesom fagbevægelsen, at overenskomsterne i langt højere grad skal værne mod ulige vilkår for danske og udenlandske håndværkere.

I en undersøgelse udført af Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4 ønsker 8 ud af 10 mestre, at hoved-entreprenører med overenskomst skal forpligtes til kun at anvende under-entreprenører med overenskomst. Det vil udelukke en hel del østeuropæiske firmaer fra at få byggeopgaver eller gøre brugen af dem mere risikabel for hoved-entreprenørerne. Tømrermester Henrik Håkansson fra Vestsjælland ser gerne løndumping draget ind i overenskomst-forhandlingerne.

»Bare fordi østeuropæerne er ansat i tredje led på en byggeplads, skal de stadig behandles ordentligt og have den samme løn for det arbejde, de laver,« siger Henrik Håkansson.

VVS-installatør Kurt Povlsen fra Nordjylland vil også gerne have, at man pålægger hele kæden af firmaer et ansvar for at overholde overenskomsterne.

»Det lyder godt med overenskomst-ansvar ned ad linjen. Den helt simple løsning er at give udenlandske håndværkere samme løn. Hvis de fik den samme løn som danskere, var der ingen, der gad bruge dem,« siger Kurt Poulsen.

Mestrenes ønske om at forpligte hovedentreprenørerne er som sendt fra himlen til fagbevægelsens overenskomstforhandlere, før de om kort tid for alvor skal lægge arm med arbejdsgiverne i Dansk Byggeri. Formanden for bygningsgruppen under TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg), Peter Hougaard Nielsen, siger:

»Denne her undersøgelse sætter Dansk Byggeris forhandlere under noget af det samme pres, som vi er. Jeg er alvorligt bange for, at vores medlemmer ikke vil stemme ja til en overenskomst uden tiltag over for løndumping. De har fået mere end nok af at se sig udkonkurreret af polske håndværkere til 50-60 kroner i timen,« siger han.

I Dansk Byggeri ved man godt, at medlemmerne er optaget af de østeuropæiske håndværkere og firmaers adfærd. Men organisationen er meget varsom med udtalelser for tiden. Som svar på en række spørgsmål fra Ugebrevet A4 skriver direktør Børge Elgaard blot dette i en mail:

»Dansk Byggeri gør opmærksom på, at (forhold vedrørende, red.) udenlandsk arbejdskraft er et af hovedkravene ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Vi hverken kan eller vil derfor debattere det emne offentligt, før efter forhandlingernes afslutning. Alt andet vil i øjeblikket kunne misbruges og eventuelt give et kedeligt bagslag i forhandlingerne.«

Tidligere har Børge Elgaard været afvisende over for at bringe tiltag mod løndumping ind i overenskomsterne og har givet udtryk for, at fagbevægelsen selv bør løse problemerne. I december sagde han til Berlingske Business:

»Det er vores opfattelse, at de (fagbevægelsen, red.) er meget ultimative i deres formuleringer om udenlandsk arbejdskraft. Men det største problem for fagbevægelsen med udenlandsk arbejdskraft er, at de flygter som rotter ud af en brændende skude, så snart fagbevægelsen viser sig på en arbejdsplads, og jeg har svært ved at se, hvordan vi skal løse fagbevægelsens problemer.«

Et bedre værn mod løndumping er ikke utænkeligt som en del af byggeriets nye overenskomster. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen.

»Løndumping kan meget vel blive selve omdrejningspunktet under forhandlingerne, for netop dér ligger en god mulighed for et kompromis. Hvis arbejdsgiverne går med på nogle håndfaste regler, så kan de til gengæld slippe af sted med en skrabet lønforhøjelse,« siger Flemming Ibsen.

I Ugebrevet A4’s undersøgelse giver 83 procent af de medvirkende medlemmer af Dansk Byggeri udtryk for, at organisationen skal være mere aktiv i kampen mod uretfærdig konkurrence. Det ønsker Dansk Byggeri heller ikke at kommentere på.

Forsker Flemming Ibsen mener, at der er et internt slagsmål blandt Dansk Byggeris medlemmer om de østeuropæiske firmaer.

»De små håndværksmestre deler på mange måder holdninger med fagbevægelsen, for de vil gerne bibeholde deres svende og ikke se dem udkonkurreret på løn og vilkår af østeuropæiske håndværkere. De store entreprenører vil derimod gerne fortsat kunne vinde licitationer ved at entrere med billige østeuropæiske firmaer, der trykker lønnen,« siger Flemming Ibsen.