EN GIFTIG COCKTAIL

Medicintjek kan blive jobcentrenes nye pisk

Af | @jakkobb

Apoteker vil gennemgå lediges forbrug af medicin. Tager jobcentrene imod tilbuddet, kan det blive endnu et afpresningsmiddel mod arbejdsløse, frygter FOA og en forening for sindslidende.

Hver tredje ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager er på antidepressiv medicin. 

Hver tredje ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager er på antidepressiv medicin.  Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Et nyt forslag om medicintjek til arbejdsløse får alarmklokkerne til at ringe i fagbevægelsen.

Det er Danmarks Apotekerforening, der vil sælge såkaldte medicingennemgange som en ny ydelse til landets jobcentre.

Kuren er god nok, men den skal doseres med omtanke, mener en række fagforeninger og en forening for sindslidende, som Ugebrevet A4 har talt med.

De er med på, at der er et stort behov for at mindske de medicinproblemer, der medvirker til, at mange arbejdsløse står uden for arbejdsmarkedet. Men på baggrund af en række sager hvor jobcentre har krævet, at arbejdsløse lader sig operere eller går på slankekur for at måtte beholde deres ydelse, frygter de, at medicingennemgange til ledige kan blive et nyt pressionsmiddel på jobcentrene.

»Medicingennemgange er et super godt tilbud, men vi er bekymrede for, om det pludselig bliver en forudsætning for at modtage kontanthjælp eller dagpenge. Vi har tidligere set jobcentrene stille krav om forskellige behandlinger for at kunne opretholde ydelsen. Derfor hejser vi advarselsflaget,« siger Knud Kristensen, landsformand for foreningen Sind, der organiserer sindslidende og deres pårørende.

En af de mest opsigtsvækkende sager stammer fra Silkeborg Kommune, hvor en 39-årig mand blev presset til elektrochokbehandling, hvis han ville beholde sine sygedagpenge. Det er den slags sager, der stadig spøger i kritikernes bevidsthed.

»Det er fornuftigt at tjekke op på den medicin, som de ledige bruger. Men når jobcenteret kommer ind over, frygter vi, at det kan blive brugt som et pres over for de ledige,« siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA og medlem af Det Etiske Råd.

Fra plejehjem til jobcentre

Forslaget om medicingennemgang til ledige kommer fra Danmarks Apotekerforening som led i udspillet ’Ulighed i medicin’.

Apotekerne har allerede i de seneste år bevæget sig ind på det kommunale område, hvor de blandt andet tjekker ældres medicin på plejehjemmene. Her står apotekernes farmaceuter i nogle kommuner også for at rådgive personalet om medicin.

Erfaringerne herfra har ifølge apotekerne selv været positive, hvilket også Ældre Sagen bekræfter over for Ugebrevet A4.

Det må ikke være sådan, at kommunerne stiller en medicingennemgang som krav for understøttelse.

Nu vil apotekerne så også have foden inden for på jobcentrene, hvor et omfattende medicinforbrug for mange arbejdsløse er en del af barrieren til arbejdsmarkedet.

Sidste år viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for eksempel, at hver tredje ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager er på antidepressiv medicin.

Et tilbud til ledige

Og i en rundspørge til jobcentrene gennemført af apotekerforeningen svarer tre ud af ti jobcenterchefer, at de ofte eller meget ofte oplever, at medicinproblemer er medvirkende til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering.

»Folk uden for arbejdsmarkedet har ofte medicineringsproblemer. Her kan en medicingennemgang være endnu en ting i værktøjskassen, der kan hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet. Resultatet er generelt, at folk ender med at få mindre medicin, end de fik før,« siger Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening og til daglig apoteker på Lyngby Svane Apotek.

Han understreger, at der fra apotekernes side lægges op til, at medicingennemgang skal være et frivilligt tilbud til arbejdsløse.

»Er det så et nyt instrument, som jobcentrene kan bruge til at presse ledige? Det er det aldrig tænkt som. Det er tænkt som et tilbud til ledige. Det må ikke være sådan, at kommunerne stiller en medicingennemgang som krav for understøttelse. Vi er enige i, at det ville være en farlig vej at gå,« siger Niels Kristensen.

Apotekerforeningen oplyser, at et forløb med medicingennemgang kommer til at koste i omegnen af 2.400 kroner per borger for kommunerne.

Apotekerne lægger op til, at forløbet skal bestå af en række møder, hvor farmaceuten først får overblik over borgerens medicinforbrug og derefter kommer med forslag til, hvad der kan laves om. Skal der ske ændringer i medicinen, skal den praktiserende læge på banen, understreger apotekerformanden.

KL: Relevant at afsøge

Det er de kommunale jobcentre, der skal beslutte, om de vil gøre brug af tilbuddet fra apotekerne, og hvordan medicingennemgange skal indgå i sagsbehandlingen på jobcentrene.

Her er man som udgangspunkt enige i, at medicingennemgange kun skal være et tilbud, lyder det fra Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL.

»Jeg forestiller mig ikke, at man stiller det som krav, men som et tilbud. Men det må man tage en drøftelse om,« siger han.

Vil en medicingennemgang i givet fald kunne indgå i vurderingen af, om man er berettiget til forskellige ydelser?

»Det er ikke det, der er mit udgangspunkt.«

Hvorfor ikke?

»Det er meget tæt på den enkelte person. Man skal fastholde den personlige integritet. Det er nøje overvejelser værd,« siger Jacob Bundsgaard.

På det punkt er Aarhus-borgmesteren dermed på linje med foreningen Sind.

»Mange borgere betragter deres medicin som noget fortroligt mellem dem og deres læge. Det rager ikke dem på jobcentret,« siger landsformand Knud Kristensen.

Jeg bliver bekymret, når man taler om ren og skær frivillighed. Den har vi hørt før.

KL ønsker endnu ikke at tage stilling til, om og i hvilket omfang kommunerne skal benytte sig af tilbuddet fra apotekerne. Det kommer blandt andet an på, hvor effektivt det viser sig at være, og hvad det præcis kommer til at koste.

Jacob Bundsgaard mener dog, at det er ’værd at lytte til erfaringerne’.

»Ledige er meget forskellige og har mange forskellige udfordringer. Hvis medicingennemgang kan hjælpe – uanset hvem der står for det – så er det relevant at afsøge,« siger han.

Frivillighed – den har vi hørt før

Men selvom både apoteker og kommuner understreger, at medicingennemgang skal være et frivilligt tilbud til arbejdsløse, er kritikerne langt fra beroliget.

Som Knud Kristensen fra foreningen Sind udtrykker det:

”Et tilbud er en god ting. Men spørgsmålet er, om det i realiteten er et tilbud,” siger han.

Kort før jul indgik regeringen et forlig med Venstre, DF, Konservative og LA om en reform af sygedagpengereglerne. Her blev det besluttet, at syge borgere skal kunne sige nej til behandling uden at miste deres forsørgelse. Det skete blandt andet på baggrund af den tidligere omtalte sag om elektrochokbehandling i Silkeborg Kommune.

Det ændrer imidlertid ikke på, at det kan være den selvsamme jobcentermedarbejder, der foreslår en medicingennemgang, som senere skal afgøre borgerens skæbne, påpeger fagforeningerne.

»Det er kommunen, der beslutter, hvilken ydelse man er berettiget til, og som kan tage livsgrundlaget fra folk. Så er det ikke et frivilligt tilbud længere. Derfor bliver jeg bekymret, når man taler om ren og skær frivillighed. Den har vi hørt før,« siger Karen Stæhr fra FOA.

Socialrådgivere bakker op

Ellen Lykkegaard, socialpolitisk ansvarlig i 3F, foreslår på den baggrund, at medicingennemgang til ledige bliver holdt så langt væk fra jobcenteret som muligt.

»Hvis det bliver en del af visiteringen, bliver det hurtigt også en del af sanktionerne,« siger hun og opfordrer til, at medicingennemgang til ledige i stedet bliver en del af kommunernes generelle forebyggende arbejde.

Det har imidlertid også sine ulemper, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

”Jeg kan godt forstå bekymringerne. Det, der er fornuftigt ved, at jobcenteret er inde over, er, at det typisk er os, der er i kontakt med de arbejdsløse. Det er der, der kan opstå en samtale om, at der ikke er styr på medicinen,” siger Berlau, som er begejstret for forslaget fra apotekerne.

Økonomisk bermudatrekant

Alt i alt er der mange ting, der skal falde på plads, før medicintjek til ledige kan blive hverdag på jobcentrene. Det gælder således også finansieringen.

Apotekernes forslag har den udfordring, at det er kommunerne, der skal betale gildet, mens den største besparelse formentlig vil tilfalde regionerne og til dels også staten.

Ifølge apotekerne vil medicingennemgange til ledige i første omgang give besparelser i sundhedsudgifterne, fordi de ledige sjældnere skal til læge eller indlægges på hospitalet. Den besparelse tilfalder regionerne.

Først hvis medicingennemgangen fører til, at ledige med medicinproblemer kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, opnår kommunen en besparelse. Den besparelse kommer luner også i staten, der i dag refunderer en del af kommunernes udgifter til overførselsindkomster.

»En af barriererne er bermudatrekanten mellem stat, kommune og region. Det er et skisma at få kommunerne til at bruge penge på noget, der først og fremmest tjener sig selv hjem til regionen,« siger Niels Kristensen fra Apotekerforeningen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.