Mastodontforbund giver LO udfordringer

Af | @GitteRedder

I maj skal tømrerne i TIB stemme ja eller nej til fusion med 3F. Med 100.000 flere medlemmer end det næststørste forbund HK vil 3F sætte sig på magten i LO. Arbejdsmarkedsforsker advarer nu om magtkampe i LO.

FUSION Tirsdag 8. juni klokken 10.00 vil fagbevægelsens topfolk spidse ører, når resultatet af urafstemningen blandt godt 40.000 tømrere og snedkere i Træ-Industri-Byg (TIB) offentliggøres. Stemmer tømrerne ja til at fusionere med 3F, vil Danmarks største fagforbund blive en realitet fra årsskiftet. Et samlet 3F og TIB vil betyde, at forbundet har godt 318.000 kontingentbetalende medlemmer og dermed organiserer mere end hvert tredje medlem af LO-fagbevægelsen. Samtidig vil 3F tælle cirka 100.000 flere medlemmer end LO’s næststørste forbund HK.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen kalder fusionen en naturlig udvikling og henviser til, at LO i 1950 talte 70 fagforbund.

»Ved at fusionere er der store gevinster både ressourcemæssigt og politisk. I de næste år får vi færre, større og stærkere fagforbund,« fastslår han.

Men udviklingen er samtidig farlig, fordi 3F bliver så dominerende, og derfor vil der kunne opstå interne magtkampe i LO-familien, advarer Henning Jørgensen.

»Det er en fare, når der er en stor mastodont, og de andre næsten kan blive kvalt. For at sikre, at det ikke sker, vil nogle forbund slå sig sammen og lave nye alliancer. De vil begynde at samarbejde for at stække 3F’s indflydelse,« vurderer han.

Derudover vil strukturudviklingen også betyde en ny arbejdsfordeling mellem LO og de store fagforbund, mener han.

»Der vil nok gå ’elefantitis’ i det, og de magtfulde forbundsformænd vil tro, at de kan løse nogle opgaver bedre og billigere end LO. Det er beklageligt, hvis selvstrækkeligheden kommer til at bestemme, for der er brug for et stærkt LO som mægler mellem de store og små forbund og som fælles talerør for lønmodtagerinteresser«, siger han og lægger ikke skjul på, at en svækkelse af LO også vil gå ud over gennemslagskraften internationalt.

TIB-formand Johnny Skovengaard, der efter en fusion bliver ny næstformand i 3F, mener godt, at store forbund kan løse en række opgaver, selv uden at det vil svække LO.

»Den ændrede magtkoncentration vil da betyde noget for, hvilke opgaver LO skal løse fremover. Hidtil har vi haft en masse små forbund, som gerne har set et stærkt LO, som løste en række opgaver man ikke selv kunne løse. Men efterhånden som vi får flere store forbund vil LO blive omdefineret,« siger han.

LO-toppen har nedsat en arbejdsgruppe, hvor de faglige ledere for øjeblikket nytænker fagbevægelsens struktur, så den i højere grad passer til det moderne arbejdsmarked.

Bortset fra stor skepsis mod fusionen på Fyn viser en rundringning til en række lokale TIB-afdelinger, at stemningen hælder mod et ja til at gifte sig med 3F.