HJERTERUM

Massiv modstand mod flere flygtninge

Af | @GitteRedder
| @MichaelBraemer

Selvom Mellemøsten står i flammer, og millioner er sendt på flugt, siger fire ud af ti danskere, at de vil have færre flygtninge til Danmark, end vi modtager i dag. Kun hver femte dansker ønsker, at Danmark skal tage imod flere flygtninge. Blandt blå bloks vælgere er det ikke engang hver tyvende.

Militante islamister fra IS har drevet store grupper yazidier på flugt fra deres hjem i Irak. 

Militante islamister fra IS har drevet store grupper yazidier på flugt fra deres hjem i Irak.  Foto: Khalid Mohammed/Polfoto

Et stigende antal flygtninge banker på Danmarks dør og beder om asyl. Men danskerne siger klart nej til at lukke flere ind, end vi gør i dag.

Tre ud af fire danskere ønsker, at vi skal tage imod færre eller det samme antal flygtninge som i dag. Og kun hver femte byder flere flygtninge fra Syrien, Irak og andre af verdens brændpunkter velkommen.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

Danskerne: Nej til flere flygtninge end i dagSpørgsmål: Med tanke på de krige og konflikter, der lige nu finder sted i verden, synes du så, at Danmark skal tage imod flere flygtninge, færre flygtninge eller det samme antal flygtninge som i dag?
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Undersøgelsen er gennemført blandt 1.256 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 12. – 18. september 2014. Vægtet på hvilke parti, vælgerne stemte på ved seneste folketingsvalg i 2011. På grund af afrundede tal kan summen afvige fra 100 procent.

I undersøgelsen er 1.256 repræsentativt udvalgte danskere blevet spurgt, om de i lyset af de krige og konflikter, der lige nu finder sted i verden, synes, at Danmark skal tage i mod flere, færre eller det samme antal flygtninge, som i dag.

Her svarer 40 procent, at vi skal tage imod færre flygtninge end i dag. 34 procent svarer, at vi skal tage det samme antal som i dag, mens 18 procent vil åbne dørene for flere mennesker på flugt.

Åbne røde arme og korslagte blå arme

Undersøgelsen viser, at der er markante forskelle på de røde og blå vælgere.

Blandt de vælgere, der ved seneste folketingsvalg satte kryds ved Socialdemokraterne, Radikale, Enhedslisten eller SF, siger lidt over hver tredje vælger ja tak til flere flygtninge.

Omvendt står kun tyvende borgerlige vælger med åbne arme over for mennesker på flugt. 60 procent af de blå vælgere ønsker, at Danmark tager imod færre flygtninge end i dag.

Blandt Dansk Folkepartis vælgere ønsker næsten otte ud af ti færre flygtninge end i dag. Kun tre procent er parat til at tage imod flere.

Partiets leder, Kristian Thulesen-Dahl, glæder sig over, at Dansk Folkepartis udlændinge- og flygtningepolitik er helt i samklang med vælgernes.

»Der er et markant flertal af danskerne, der siger nej til at modtage flere asylansøgere end i dag, og det mener vi jo også, så jeg er glad for målingen,« siger Kristian Thulesen-Dahl.

V: Vi skal være påpasselige

Venstres vælgere vender ifølge A4-undersøgelsen også ryggen til flere flygtninge.

Mere end hver anden Venstre-vælger mener, at vi skal tage imod færre flygtninge end i dag. Knap hver tredje mener, antallet er fint, som det er i dag. Kun 6 procent er parat til at tage imod flere.

Vi bliver nødt til at være påpasselige med at lukke flere asylansøgere ind. Hvis vi åbner sluserne for meget, får vi simpelthen sværere ved at integrere de asylansøgere, vi har i forvejen. Martin Geertsen (V), integrationsordfører

Partiets integrationsordfører, Martin Geertsen, tager undersøgelsen som udtryk for, at danskerne bakker op om Venstres ønske om at stramme asyl- og udlændingepolitikken yderligere.

»Vi bliver nødt til at være påpasselige med at lukke flere asylansøgere ind. Hvis vi åbner sluserne for meget, får vi simpelthen sværere ved at integrere de asylansøgere, vi har i forvejen,« siger Martin Geertsen.

Flygtningestrømmene til Danmark er vokset de seneste måneder. Nye tal viser, at vi inden årets udgang kan ende med mere end 14.000 asylansøgere herhjemme. Til sammenligning modtog vi i 2013 i alt 7.557 asylansøgere.

Ifølge FN og Dansk Flygtningehjælp er antallet af mennesker drevet på flugt verden over det højeste antal siden anden verdenskrig. 51 millioner mennesker anslås ifølge FN at være på flugt fra krigszoner eller humanitære katastrofer. Især i Syrien, Irak og Sydsudan flygter folk fra overgreb og borgerkrig.

S kan godt forstå danskernes bekymring

Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører, Mette Reissmann, mener ikke, at tallene i A4-undersøgelsen er alarmerende. Hun henviser til, at hver tredje dansker gerne vil modtage samme antal flygtninge som i dag.

»Men det er et problem med så stor en flygtningestrøm, som vi har i øjeblikket. Men jeg anerkender fuldt ud, at vi har et stort pres på de danske grænser, så jeg kan godt forstå, at danskerne er bekymrede,« siger hun.

»Vi har den største flygtningekatastrofe i Europa siden anden verdenskrig. Vi har problemer med at finde steder, hvor nye flygtninge kan bo midlertidigt. Asylcentre og kommuner er under voldsomt pres. Det er da et stort problem,« siger hun og understreger, at der skal lægges vægt på integration

Utryghed får opbakning til at svinde

SFs retsordfører, Karina Lorentzen, forklarer danskernes skepsis over for flygtninge som en reaktion på krisen og de seneste års kraftige reformer.

»Når man risikerer at stå uden forsørgelse på dagpenge og samtidig har en debat kørende om Syrienskrigere, bliver tingene mudret gevaldigt sammen. Folk står med en følelse af utryghed, og så daler opbakningen til at modtage flere flygtninge. Reaktionen på utryghed bliver, at man vender blikket indad og bliver mere optaget af ens egen sikkerhed i en globaliseret verden,« siger hun.

Samtidig bebrejder Karina Lorentzen de mere ekstreme grupper blandt indvandrere i Danmark for at bidrage til, at danskerne smækker døren i for næsen af asylansøgerne.

»Det er heller ikke særlig hjælpsomt, at nogle bekender sig til de her sindssyge og radikaliserede holdninger og er parate til at rejse tilbage til kriseområder og kæmpe for nogle tanker, vi slet ikke kan forlige os med herhjemme,« siger hun.

Højrefløjens ideologiske korstog

Fire ud af ti SF-vælgere – dobbelt så mange som i befolkningen generelt – ønsker at give husly til flere flygtninge, og partiets retsordfører havde hellere end gerne set, at flere danskere var på samme linje.

Karina Lorentzen mener, at højrefløjen bidrager til skræmmebilleder ved at give udtryk for, at asylområdet er ude af kontrol, og at regeringen lemper reglerne. Den retorik fra blandt andet Venstre betegner hun som helt bevidst talfordrejning.

»Højrefløjen vil gerne give udtryk for, at venstrefløjen har lempet på asylreglerne. Men faktum er, at der ikke er ændret noget som helst, siden den borgerlige regering havde magten. Asylreglerne er akkurat de samme, og jeg synes tit, at de borgerlige partier er ude i et ideologisk korstog, hvor de skubber til oplevelsen af reglerne som lempelige,« siger Karina Lorentzen og fortsætter:

»Det er fair nok at ville have færre flygtninge, men det er ikke fair at fordreje debatten.«

Løsningerne på konflikterne er jo ikke, at vi får flere asylansøgere til Danmark. Tværtimod. Kristian Thulesen-Dahl (DF), partileder

Også den radikale ordfører, Andreas Steenberg, pointerer, at regeringen ikke har ændret i reglerne for at få asyl.

»Reglerne er ikke blevet lempeligere, men det er klart, at vi i øjeblikket får flere asylansøgere, fordi flygtningestrømmene vokser,« siger han og fremfører, at det nu handler om at få integrationen sat på skinner.

»Jeg ser målingen som et skulderklap til den politik, som regeringen fører, nemlig at fokusere mere på integration. Samtidig har vi jo sikret, at flygtninge nu må tage arbejde, når de er i asylcentre, så de kan blive en del af fællesskabet,« lyder det.

Behov for en ny kurs

Både Dansk Folkeparti og Venstre afviser, at de fordrejer debatten. Til gengæld mener begge partier, at regeringen tager for let på både flygtningepolitikken og målingen.

DF-leder Kristian Thulesen-Dahl understreger, at der er brug for en ny kurs i flygtningepolitikken, hvor man dels hjælper langt mere i nærområderne end i dag; dels undlader at give asylansøgerne permanent opholdstilladelse. Han er overbevist om, at danskerne gerne vil hjælpe folk i nød, men ikke ved at give dem en fribillet til Danmark for tid og evighed.

»Jeg er bestemt ikke glad for, at der er så mange konflikter rundt om i verden. Det er selvfølgelig trist, men løsningerne på konflikterne er jo ikke, at vi får flere asylansøgere til Danmark. Tværtimod. Danskerne reagerer imod, at asylansøgerne med de nugældende regler får lov til at blive her som udgangspunkt i al fremtid,« mener han.

Selvom et flertal af danskerne ikke ønsker flere flygtninge, opfatter Kristian Thulesen Dahl ikke danskerne som kolde og fjendtlige over for asylansøgere.

»Som jeg kender danskerne, vil de gerne hjælpe folk i nød, men de synes også grundlæggende, at det er forkert, at vi skal hjælpe en lille flok flygtninge til permanent ophold i Danmark, når nu man kunne hjælpe langt flere i nærområderne ved at omlægge politikken,« fastslår han.

Jeg kan i hvert fald ikke se mig selv i øjnene, hvis vi sender mennesker tilbage i armene på Islamisk Stat eller Assad. Karina Lorentzen (SF), retsordfører

Venstres ordfører, Martin Geertsen, er overbevist om, at danskernes skepsis også hænger sammen med den øgede tilstrømning af flygtninge.

»Danskerne bliver påvirket af, at nye asylcentre popper op rundt om i landet som følge af presset på det danske asylsystem. Nu er danskerne mætte af udlændinge, og det har de også grund til at være. Regeringen burde bruge nogle af de mange penge, som de bruger på at gøre Danmark til et mere attraktivt land for asyslansøgere, til i stedet at hjælpe i nærområderne,« siger han.

SF’s retsordfører Karina Lorentzen fremhæver, at Danmark har tilsluttet sig en række internationale konventioner på flygtningeområdet, som helt bliver overset i den offentlige debat.

»Vi skal leve op til nogle forpligtelser, og når folk banker på vores dør, er vi forpligtet til at tage imod dem. Det mener jeg, at vi er nødt til at gøre. Jeg kan i hvert fald ikke se mig selv i øjnene, hvis vi sender mennesker tilbage i armene på Islamisk Stat eller Assad, som mange af dem er flygtet fra,« fastslår hun.

Klik her for at læse hele undersøgelsen

Danskerne vil ikke have flere flygtninge Spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1.256 medlemmer af Danmarkspanelet

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.