Mange udenlandske byggefirmaer er livsfarlige

Af

Arbejdstilsynet har over det seneste halve år gennemført tilsyn hos knap 300 udenlandske firmaer i Danmark. Forholdene er mange steder så farlige, at 85 procent af Arbejdstilsynets anmærkninger medfører øjeblikkeligt stop af arbejdet. »De sløser med sikkerheden,« siger både byggeriets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

USIKKERT Det nye år var ikke mange dage gammelt, før den første katastrofale arbejdsulykke på en dansk byggeplads fandt sted. Fredag den 7. januar 2011 faldt en 30-årig, polsk arbejdsmand gennem taget på en lagerbygning i Brøndby, mens han var ved at udskifte tagplader. Ulykken kostede polakken livet, men ulykken er desværre ikke unik.

Mange udenlandske firmaer sløser nemlig i omfattende grad med sikkerheden og har stribevis af alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Det afslørede Arbejdstilsynet under et omfattende tilsyn i andet halvår af 2010 hos 296 udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark primært i byggebranchen.

En systematisk gennemgang af tilsynene viser, at Arbejdstilsynet måtte reagere ikke færre end 223 gange. Og i fire ud af fem tilfælde var der tale om forbud eller strakspåbud, der øjeblikkeligt standser alt arbejde på byggepladsen. Sammenligner man med danske byggefirmaer, fik tre ud af fem samme besked fra Arbejdstilsynet i 2010.  

I sammenslutningen af faglige organisationer i bygge- og anlægsbranchen, BAT-kartellet, er faglig konsulent for arbejdsmiljø Ulrik Spannow.

»De her tal viser helt klart, at der på flere af de udenlandske arbejdspladser, Arbejdstilsynet har kontrolleret, er livsfarlige forhold. Arbejdsgiverne sløser med sikkerheden, og de udenlandske arbejdere udsættes for store risici i arbejdet. For os er det helt uacceptabelt at sikkerheden ikke er i orden på byggepladser i Danmark, og det gælder uanset, om de er udenlandske eller danske,« siger han og tilføjer:

»Sammenlignet med danske virksomheder i byggebranchen er der tale om en væsentlig overhyppighed af de alvorlige reaktioner over for de udenlandske virksomheder. De her nye tal viser os et alvorligt billede af forholdene på byggepladserne, og det skal stoppes.«

Nedstyrtningsulykker

Arbejdstilsynet kontrollerede de 296 udenlandske firmaer, der primært har base i Polen og Sverige – men også i Tyskland, Litauen og Letland – i perioden 1. juni til 23. december sidste år og fandt altså over 200 gange kritisable forhold.

Tilsynschef fra Tilsynscenter Øst Hasse Mortensen forklarer:

»Tilsynene hos de udenlandske arbejdspladser har udløst 223 reaktioner i alt, og heraf er de 190 reaktioner, der enten er forbud eller påbud, der skal efterkommes med det samme. Der var så meget fare på færde, at ingen kunne arbejde videre, før det var mere sikkert,« siger Hasse Mortensen.

Hver andet af de skærpede påbud, der stopper alt arbejde med øjeblikkelig virkning, er givet, fordi de udenlandske arbejdspladser ikke har afskærmet godt nok på blandt andet tage, lofter eller ved etageadskillelser og dermed har udsat medarbejderne for risiko for fald. Fald, der kan føre til alvorlige ulykker som den tragiske dødsulykke fra 7. januar. Derfor ser Arbejdstilsynet med særlig alvor på den type sikkerhedsproblemer.

»Vi ser ofte, at der bruges udenlandske virksomheder, som står for nedrivningen i forbindelse med renovering af en gammel bygning. Det er et meget farligt arbejde, når man adskiller en bygning, og der opstår mange farlige situationer, hvis ikke arbejdet planlægges grundigt. Måske har man taget dele af en gulvflade op, og så færdes der medarbejdere på det hullede gulv, hvor der er risiko for, at man falder ned til lavere niveau. Det ser vi med meget stor alvor på,« siger Hasse Mortensen.

Et andet eksempel på risici for ulykker, som er fundet i flere tilfælde hos de udenlandske firmaer, er risiko for nedstyrtningsulykker.

»Vi har givet 12 strakspåbud om sikkerhedsbrud ved udgravninger, fordi det skønnes at kunne føre til livsfare. Hvert år skrider udgravninger sammen, og hvis et menneske fanges af sammenskridende jord, så er man i stor risiko for at blive kvalt,« siger Hasse Mortensen fra Arbejdstilsynet og fortsætter:

»Vi ser jævnligt, at regler for sikkerhed i forbindelse med udgravningsarbejde bliver overtrådt. Her springer firmaerne over, hvor gærdet er lavest, ved ikke at sikre afstivning af jorden uden om udgravningen – den slags tager jo tid og ressourcer.«

Unfair konkurrence

Arbejdsgivernes egen organisation i byggebranchen, Dansk Byggeri, har selv 50 udenlandske firmaer blandt sine medlemmer. Alligevel er der også her utilfredshed med den dårlige sikkerhed på de udenlandske arbejdspladser. Som Søren Lange Nielsen, chefkonsulent med speciale i udenlandsk arbejdskraft hos Dansk Byggeri, påpeger:

»Det er selvfølgelig ikke ok. Det skal være lige så sikkert at gå på arbejde, som det er at være derhjemme, så de regler, vi har om arbejdsmiljø, de skal overholdes. Der er mange, der opfatter det sådan, at udenlandske firmaer ikke følger reglerne, og det giver de danske håndværkere unfair konkurrence, og de her tal bekræfter jo den tendens.«

Én af de danske arbejdsgivere i byggebranchen, der er allermest træt af de udenlandske firmaer, er Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland og direktør i firmaet Nordtag. Han afholdt i sidste uge et møde for de lokale medlemmer, og budskabet fra mestrene var helt tydeligt:

»Vores medlemmer er frustrerede og irriterede, fordi de kæmper med at få ordrer i en krisetid, mens vi samtidig ser de udenlandske virksomheder komme længere og længere ind på det danske marked og tage arbejdet på vilkår, der er urimelige.«

Jørgen Simonsen ser ofte på sine køreture i Nordsjælland, at udenlandske firmaer lægger tag på danske sommerhuse uden at opsætte stilladser eller på anden vis sikre medarbejderne mod risikoen for at falde ned, som de har pligt til. For Jørgen Simonsens danske arbejdsgiverkolleger gør det ondt i økonomien at overholde reglerne.

»Det er jo et fordyrende element at rejse stilladser. Det er da klart, at jo mere presset vi bliver på prisen af de udenlandske konkurrenter, jo sværere bliver det at fastholde fornuften i at overholde arbejdsmiljøreglerne, når nu de udenlandske konkurrenter ikke gør det. Hvis det kun er halvdelen af firmaerne i Danmark, der gør det, så lægger det et pres på hele markedet,« siger Jørgen Simonsen og tilføjer:

»Vi kan leve med konkurrence, men vi kan ikke leve med unfair konkurrence. Så står vi af. Hvis vi skal holde fanen højt med godt arbejdsmiljø og overenskomstbaseret løn, mens andre kan slippe uden om det, så har vi et stort problem i samfundet.«

Udlændinge i særlig risiko

Tilsynschef Hasse Mortensen mener imidlertid, at man skal passe på med at konkludere, at den er helt gal hos de udenlandske firmaer:

»Når vi kommer på besøg hos danske firmaer, så ser vi nogle af de samme ting. På baggrund af tallene her kan jeg ikke sige, at det er værre eller bedre. Men jeg kan sige, at når vi kører de landsdækkende aktioner, så synes det at være sådan, at udenlandsk arbejdskraft beskæftiges med det arbejde, der er særlig risikofyldt. Så jeg synes, at tallene giver et billede af en branche, hvor vi skal fastholde vores opmærksomhed på dialogen med de udenlandske virksomheder,« siger han.

Ingen kender det præcise antal udenlandske firmaer i Danmark. Dansk Byggeri vurderer, at det i byggeriet hen over et år drejer sig om cirka 3.500.