IVÆRKSÆTTERI

Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere

Af

I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver, skaber mindre omsætning end mændene. Et stort tab for Danmark, mener Håndværksrådet og KVINFO, der ser skrotningen af barselsordningen for selvstændige som et skridt i den forkerte retning.

Tre mænd og én kvinde. Sådan ser Iværksætter-Danmark ud anno 2015. For selvom der blev startet flere virksomheder i 2015 end nogensinde før, er andelen af kvinder i chefstolen den mindste siden 2001. Men kvinderne er på vej, viser tallene. Billedet er fra arbejdsfællesskabet Startup Works i Aalborg.

Tre mænd og én kvinde. Sådan ser Iværksætter-Danmark ud anno 2015. For selvom der blev startet flere virksomheder i 2015 end nogensinde før, er andelen af kvinder i chefstolen den mindste siden 2001. Men kvinderne er på vej, viser tallene. Billedet er fra arbejdsfællesskabet Startup Works i Aalborg. Foto: Foto: Henrik Bo/Scanpix

De danske iværksættere skal helst lege ’Tre mand frem for en enke, løb! end at danse lancier, når de mødes. For hver gang, der er én kvinde, der starter en virksomhed, er der næsten tre mænd, der gør det samme.

Selv i en tid, hvor antallet af nystartede iværksættere er rekordhøjt, er kvindernes andel er rekordlav. Sidste år stod kvinder for 29,2 procent af alle nye CVR-registreringer i Danmark, hvilket er det laveste niveau i perioden fra 2001 til 2015.

Det viser en opgørelse, som Ugebrevet A4 har fået udleveret fra Erhvervsstyrelsen.

Fra 2014 til 2015 steg antallet af mandlige iværksættere fra 21.461 til 27.363, mens antallet af kvindelige iværksættere i samme tidsrum steg fra 10.272 til 11.264. Dermed er antallet af CVR-registreringer for mænd det seneste år steget med 27,5 procent, mens det tilsvarende tal for kvinder er 9,7 procent.

I Håndværksrådet er man bekymrede over den skæve udvikling.

Men det er også et tab for kvinderne selv, da det er sjovt at skabe sin egen virksomhed Nina Groes, direktør i KVINFO

»Det er superærgerligt, at vi går glip af potentiale hos kvindelige iværksættere, der kan igangsætte nye idéer, ansætte flere medarbejdere og udvide deres virksomheder,« siger adm. direktør, Ane Buch.

Rådet får opbakning fra direktør hos KVINFO, Nina Groes, som peger på, at der er et stort potentiale for at skabe vækst, fremme innovation og forbedre konkurrenceevnen, hvis man får flere kvinder med på vognen.  

»Det er et stort tab for Danmark, at vi går glip af iværksættertalent. Det er både et stort tab for vores konkurrenceevne og vækst,« siger Nina Groes, der selv har baggrund som iværksætter, og tilføjer:

»Men det er også et tab for kvinderne selv, da det er sjovt at skabe sin egen virksomhed.«

Minister trækker i arbejdstøjet

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V), løfter i en mail til Ugebrevet A4 sløret for, at han i løbet af 2016 planlægger at fremlægge en ny iværksætterstrategi, der blandt andet skal gøre det lettere for nystartede virksomheder at låne penge hos kreditinstitutter.

»Jeg mener også, at vi skal sætte ind tidligt og præsentere vores piger og drenge for tanken om et liv som iværksætter allerede i skolen, så vi via uddannelsessystemet kan udruste dem med de relevante kompetencer, hvis de senere får lysten til at starte deres egen forretning op,« står der i svaret fra Troels Lund Poulsen.

Han ser med positive briller på udviklingen og hæfter sig først og fremmest ved, at antallet af nye iværksættere fra 2014 til 2015 er steget til "et rekordhøjt niveau". Det kan ifølge ministeren ses som udtryk for, at "udviklingen går den rigtige vej".

»Antallet af mandlige iværksættere er så i det her tilfælde steget relativt mere end antallet af kvindelige iværksættere, hvilket betyder, at den procentvise andel falder. Det er naturligvis en udvikling, som vi skal være opmærksomme på, men på nuværende tidspunkt bør vi glæde os over, at antallet af kvindelige iværksættere er steget med knap ti procent på kun et år,« står der i svaret fra ministeren.

Kvinder truet af store kæder

Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC, Karen Sjørup, peger på, at kvindernes stigende uddannelsesniveau fører til færre kvindelige iværksættere. Kvinder med en lang akademisk uddannelse i bagagen vil ifølge forskeren være mere tilbøjelige til at søge lønmodtagerjob frem for at starte deres egen virksomhed.

På nuværende tidspunkt bør vi glæde os over, at antallet af kvindelige iværksættere er steget med knap ti procent på kun et år Troels Lund Poulsen, Erhvervs- og vækstminister (V)

Hun fremhæver også, at kvinders virksomheder i flere år har oplevet forøget konkurrence fra store kæder.   

»Hvis man som kvinde har fået sig en erhvervsfaglig uddannelse, er det typisk inden for butik og handel. Så er der selvfølgelig mange, der gerne vil lave deres egen virksomhed, men det bliver på områder, hvor de skal konkurrere med Føtex og Bilka,« siger Karen Sjørup og tilføjer:

»Det kan de i stigende grad ikke.«

Hun hæfter sig ved, at samfundets kønsorden også er med til at undertrykke kvinderne, fordi det ikke forventes af dem, at de går i gang med at starte egen virksomhed.

Mænd har større omsætning

Det synspunkt møder opbakning hos professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, Helle Neergaard. Hun mener, at der er en samfundsmæssig opfattelse af, at kvinder er dårlige til at skabe vækst.

»Det er en diskurs, der bliver brugt omkring kvindelige iværksættere. De bliver ofte associerede med lav vækst, og når det gentagne gange italesættes, virker det negativt forstærkende, så kvinder ikke tør satse på vækst,« siger hun.

De seneste tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at kvinderne stadig halter efter mændene, når det handler om at skabe omsætning. I 2012 udgjorde den gennemsnitlige omsætning i nystartede virksomheder cirka 875.000 kr. hos mænd, mens tallet for kvinder var cirka 557.000 kr. Det svarer til en forskel på omtrent 57 procent.  

Ifølge Helle Neergaard er der en oplagt årsag til, at kvinders virksomheder generelt har en lavere omsætning. Tendensen afspejler ifølge professoren, at kvinder ofte er mere tilbageholdende med ansætte nye medarbejdere, men at de i højere grad udliciterer opgaver til gavn for deres faglige netværk.  

»Mænd lægger lag på lag som en lagkage, men kvinder deler ud til at deres partnere. Så finder der ikke nogen stor vækst sted i den enkelte virksomhed, og væksten bliver usynlig i statistikken,« siger hun.

Skrotning møder modstand

Både Håndværksrådet og KVINFO er utilfredse med regeringens beslutning om at skrotte barselordningen for selvstændige fra 1. april 2016. Nina Groes fra KVINFO mener, at det er en "ualmindelig dårlig idé" og et skridt i den forkerte retning.

Så er der selvfølgelig mange, der gerne vil lave deres egen virksomhed, men det bliver på områder, hvor de skal konkurrere med Føtex og Bilka Karen Sjørup, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC

»Det er et helt klart rammevilkår for at kunne skabe bedre virksomheder og skabe en bedre iværksætterkultur. Der er også eksempler på mænd, som får problemer, fordi de skal på barsel, men det gør sig i højere grad gældende for kvinder, fordi de tager det meste af barslen i vores samfund,« siger hun. 

Hun bakkes op af Ane Buch fra Håndværksrådet, der vil sikre et økonomisk fundament under kvindelige iværksættere, når de går på barsel. Ifølge Håndværksrådet sender regeringen med afskaffelsen "et vildt dårligt signal" til kvinder, der går med tanker om at springe ud som iværksættere.

»Det er i forvejen meget udfordrende at gå på barselsorlov som selvstændig. Jeg tror, at det får mange til at udskyde tanken om at blive selvstændig, indtil man ikke længere har børn,« siger Ane Buch.

Ekspert: Ikke råd til vikarer

På Aarhus Universitet vurderer Helle Neergaard, at nedlæggelsen af barselsordningen kan være med til at forstærke den skæve udvikling. Hun betegner det som "en stor barriere", at selvstændige kvinder ikke uden videre kan gå på barsel. 

»Man kan vælge at tage barnet med på hoften, når man varetager sin virksomhed, ellers kan man vælge at lukke den. Hvis man lukker virksomheden, så forsvinder kunderne et andet sted hen, så har man ingen kunder, når man kommer tilbage. Så det skaber da et stort problem,« siger Helle Neergaard og tilføjer:

»Hvis man har en blomsterforretning, så skal man ansætte en vikar, men det har man måske ikke råd til.«

Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, som under den sidste regering var med til at indføre ordningen, skoser regeringens beslutning om at nedlægge den. Han vurderer, at det både vil få negative konsekvenser for ligestillingen og den økonomiske vækst i samfundet.

Det er i forvejen meget udfordrende at gå på barselsorlov som selvstændig. Jeg tror, at det får mange til at udskyde tanken om at blive selvstændig, indtil man ikke længere har børn Anne Buch, direktør i Håndværksrådet

»Regeringen sender et signal om, at den ikke anerkender problemerne, og at man i virkeligheden er bedøvende ligeglad,« siger ligestillingsordføreren. Han efterlyser politisk handling fra Dansk Folkeparti, som har lovet at holde regeringen fast på, at der skal findes en ny løsning, når den nuværende barselsordning for selvstændige ophører ved udgangen af denne måned.  

DF vil holde ministeren i skak

Ane Buch fra Håndværksrådet har heller ikke glemt løfterne fra DF.

»Vi håber virkelig, at de vil gå efter at få en ny ordning, som indeholder de samme elementer og sikrer, at unge kvinder på barselsorlov får et bedre fundament. Det vil jeg tillade mig at gå ud fra, at de vil levere på,« siger hun. 

DF's Marlene Harpsøe, som er formand for Beskæftigelsesudvalget, fastslår, at partiet "selvfølgelig" vil leve op til sine løfter og "holde ministeren i skak". Hun forklarer, at beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V), allerede har reageret positivt på henvendelsen fra støttepartiet, som sammen med V, LA, og K var med til afskaffe den gamle ordning.

Problemet med den gamle ordning var ifølge DF, at selv selvstændige, som kun tjente få tusinde kroner om året, var "tvangsbundet" til at indbetale til den fælles barselsordning. Derfor mener hun, at der er behov for at se på området med nye briller, så man sørger for, at kvindelige iværksættere får en "reel mulighed" for at gå på barsel. 

»Nu er man gået i arbejdstøjet i ministerierne, så drøfter vi løbende, hvor langt de er nået. Vi holder ministeren op på, at det arbejde selvfølgelig skal gøres,« siger Marlene Harpsøe og tilføjer:

»Men jeg har fornemmelsen af, at ministeren har forstået, at det her både er vigtigt for DF og et flertal i Folketinget. Så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at ministeren tager det her arbejde meget seriøst.«