Analyse

Løkke fortsætter udsultning af uddannelser i landdistrikter

Regeringen vil udflytte uddannelser. Men det ændrer ikke på, at der venter barske nedskæringer af både professionshøjskoler, gymnasier og erhvervsskoler. Regeringen giver med den ene hånd og tager med den anden, skriver chefredaktør for Netavisen Pio.

Af Jens Jonatan Steen

Chefredaktør for Netavisen Pio - Piopio.dk

[email protected]

 

Jeg klappede begejstret i hænderne, da jeg modtog nyheden om, at vi ikke bare skulle have mere udflytning af arbejdspladser, men også fik udflytning af uddannelser. Hvis der er noget, som for alvor har ramt Danmark uden for landets større byer, så er det centralisering og lukning af uddannelser.

Lukning af uddannelser har været lig færre livs- og jobmuligheder; det har smækket døren i for det pulserende ungdomsliv; og det har svækket rekruttering for lokale virksomheder og institutioner. Hvis man snakker med folk i Holbæk, så forstår man hurtigt, hvad konsekvenserne var ved lukning af lærerseminariet i den sjællandske by.  

Det er var derfor enormt tiltrængt og velkomment, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med udspillet 'Bedre balance II' lagde op til at oprette 500-1.000 nye uddannelsespladser i hele Danmark. Stor ros til statsministeren for det – det er helt rigtigt set.

Det eneste problem er bare, at de små 1.000 nye uddannelsespladser forslår som en skrædder i helvede, når man kigger på de massive nedskæringer, som man har lavet over de senere år, og som allerede er planlagt til de kommende år. Så bliver det til rent røgslør.

Hård nedskæring af ungdomsuddannelser

På trods af de nye toner, er det netop provinsens ungdomsuddannelser, der holder for, når regeringens grønthøster forlader garagerne på Slotsholmen.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag betyder, at videregående uddannelser – i lighed med erhvervsskoler og gymnasier – hvert år får barberet to procent af deres budgetter. Dermed forsvinder der altså år efter år penge fra de uddannelser i de områder, regeringen nu vil tilgodese gennem udflytninger.

Hvis man blot kaster et blik på ti af de kommuner, hvor regeringen ellers har lovet at oprette nye uddannelsespladser, så løber nedskæringerne op i næsten en kvart milliard kroner alene for ungdomsuddannelserne. Det viser en gennemgang, som Netavisen Pio har lavet på baggrund af et svar fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Folketinget fra oktober 2017.

Den hårdest ramte kommune er Guldborgsund Kommune. Jens Jonatan Steen, chefredaktør for Netavisen Pio

Omprioriteringsbidraget betyder nedskæringer på almene gymnasier, erhvervsskoler, sosu-skoler og VUC’er (voksen-uddannelses-centre)  frem til 2021. Flere af de berørte kommuner har både et alment gymnasium og en erhvervsskole.

Ser man på de uddannelsestyper, der er oplistet i Undervisningsministerens svar, så løber de samlede nedskæringer i 2021 op i 220 millioner kroner.

Den hårdest ramte kommune er Guldborgsund Kommune på Falster, som må holde for med nedskæringer på 50 millioner kroner i 2021.

Udsigt til syv procent færre medarbejdere

Men det er ikke kun ungdomsuddannelserne, der har betalt prisen. Over de senere år har professionsuddannelserne i landdistrikterne ligeledes været ramt af hårde nedskæringer. Alene professionsuddannelserne står således til at miste over en halv milliard kroner i 2021, set i forhold til 2015.

En opgørelse fra Uddannelsesministeriet viser, at seks professionsuddannelser og erhvervsakademier fordelt på 15 provinsbyer har måttet sige farvel til medarbejdere. I 2015 var der over 1.000 årsværk, hvilket forventes at falde til omkring 930 årsværk i 2019. Altså et fald på over 70 årsværk eller godt syv procent.

Ser man på det samlede antal ansatte inden for undervisningsområdet i Danmark, så viser tal fra Danmarks Statistik, at der er forsvundet omkring 3.200 ansatte inden for undervisningsområdet.

Det kræver mere substans og ambition, hvis regeringens udspil skal regnes for mere end røgslør Jens Jonatan Steen, chefredaktør for Netavisen Pio

Ud over professionsuddannelser har også gymnasier, erhvervsskoler og universiteter måttet spare milliarder af kroner på grund af uddannelsesområdet siden 2015, hvilket har ramt uddannelsessteder i hele landet.

Kom nu med en ambitiøs plan for hele landet

Det er prisværdigt, at regeringen og Lars Løkke Rasmussen sætter fokus på udflytningen af uddannelser og vil tage opgøret med den drænende centralisering af uddannelser, som har raseret Danmark over de seneste årtier.

Men det kræver mere substans og ambition, hvis regeringens udspil skal regnes for mere end røgslør. Det kræver stop for uddannelses-nedskæringer; det kræver oprettelser af nye professionshøjskoler; og det kræver en langsigtet plan for et løft af uddannelsessektoren i hele landet. 

Analysen er skrevet af en ekstern skribent og er ikke udtryk for Ugebrevet A4's holdninger.