LO-tillidsrepræsentanter stemmer rødt

Af Research: Malene Eskildsen
| @GitteRedder

Murere, tømrere og rengøringsassistenter stemmer ikke længere automatisk på Socialdemokraterne, men deres tillidsrepræsentanter sætter krydset til venstre for midten. Der er dog store forskelle mellem LO-forbundene. Mens næsten alle 3F-tillidsrepræsentanter er røde, stemmer hver tredje tillidsrepræsentant fra HK på et borgerligt parti. dermed er HK det forbund med størst politisk samklang mellem tillidsrepræsentanter og medlemmer.

PARTIFARVE 6 ud af 10 LO-tillidsrepræsentan­ter er socialdemokrater, og dermed er de langt mere begejs­t­rede for det gamle arbejderparti end de elektrikere, tømrere og butiksansatte, som de repræsenterer ude på arbejdspladserne. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti får til gengæld en fyreseddel af tillidsrepræsentanterne. Kun 13 procent af tillidsrepræsentanterne sætter kryds ved VKO-partierne. Til gengæld bakker flere end hvert tredje LO-medlem op om de borgerlige partier.

Det viser to nye undersøgelser, som Ugebrevet A4 har gennemført for at tage pulsen på både tillidsrepræsentanterne og LO-medlemmernes politiske ståsted. Og konklusionen er ikke til at tage fejl af. Tillidsrepræsentanterne er markant mere venstreorienterede end medlemmerne.

Ugebrevet A4 har sammensat et panel bestående af 258 tillidsrepræsentanter fra de forskellige LO-forbund. Og dermed kan A4, for første gang siden forskningscentret FAOS for LO i 1998 fik udarbejdet en omfattende undersøgelse af LO’s 24.000 tillidsrepræsentanter, zoome ind på tillidsrepræsentanternes politiske holdninger.

Sammenligner man tillidsrepræsentanternes politiske holdninger fra 1998 til nu, har de ikke flyttet sig nævneværdigt. Flertallet af LO’s tillidsrepræsentanter er socialdemokrater, og SF kommer ind på en sikker andenplads. Selv om der har været en svagt stigende opbakning til de borgerlige partier fra 10 procent i 1998 til 13 procent i dag, er der ingen tvivl om, at tillidsrepræsentanternes hjerte banker for en rød regering.

Hvis de cirka 1,2 milloner menige LO-medlemmer var lige så flammende begejstrede for Socialdemokraterne og venstrefløjspartierne som tillidsrepræsentanterne, kunne S-formand Helle Thorning-Schmidt formentlig med lethed vælte statsminister Anders Fogh Rasmussen af pinden. 80 procent af tillidsrepræsentanterne stemmer på Socialdemokraterne, SF, Enheds­listen eller de radikale.

Men LO-medlemmerne er langt mere lunkne, viser en undersøgelse som analyseinstituttet Zapera har gennemført for A4. Kun 27 procent af LO-medlemmerne vil stemme på liste A, hvis der var folketingsvalg i morgen. Til gengæld kan SF-lederen Villy Søvndal glæde sig over, at han er populær blandt LO-medlemmerne og får 21 procent af deres stemmer, og dermed står den røde blok – inklusive Enhedslisten og de radikale – også blandt LO-medlemmerne til et flertal på i alt 52 procent. I alt 36 procent vil stemme på Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, mens 12 procent ikke vil stemme eller er uafklarede.

Tillidsrepræsentanter står fast

Det overrasker arbejdsmarkedsforsker og lektor på Københavns Universitet Steen E. Navrbjerg, at tillidsrepræsentanterne stadig er lige så trofaste socialdemokrater som for 10 år siden, og at tillidsrepræsentanternes politiske tilhørsforhold dermed slet ikke har flyttet sig i samme takt som medlemmernes.

»Højredrejningen og individualise-ringen er ikke slået igennem i forhold til tillidsrepræsentanterne,« siger Steen E. Navrbjerg

Han forklarer det med, at det historiske tilhørsforhold mellem fagbevægelse og Socialdemokraterne tilsyne-ladende stadig hænger ved og betyder, at tillidsrepræsentanter i vid udstrækning rekrutteres blandt socialdemokrater.

Hverken Steen E. Navrbjerg eller arbejdsmarkedsforsker og lektor på Aalborg Universitet Flemming Ibsen anser det for problematisk, at tillidsrepræsentanterne ikke afspejler LO-medlemmernes holdninger.

»Det politiske tilhørsforhold er underordnet, for tillidsrepræsentanterne skal ikke varetage medlemmernes politiske sym- og antipatier, men deres interesser på arbejdsmarkedet. Og man kan sagtens stemme forskelligt ved folketingsvalg og have fælles interesser vedrørende løn- og arbejdsvilkår,« fastslår Flemming Ibsen.

Tillidsrepræsentant på Danfoss i Vejle Trine Jørgensen oplever heller ikke, at de 3F-industriarbejdere, som hun repræsenterer, lægger afstand til hende, fordi hun er erklæret socialdemokrat. Hun arrangerer alligevel aldrig politiske fyraftensmøder, for folk gider ikke komme, ligesom hun sjældent prædiker partipolitik over for medlemmerne. Men brokker de sig over konkrete ting, kan hun ikke nære sig:

»Når de taler om, hvor dumt det er, at ledige skal søge fire job om ugen, husker jeg dem på, at de lige skal tænke over, hvor de sætter deres kryds næste gang,« siger Trine Jørgensen.

Knaldrødt 3F og borgerligt Metal

Ser man nærmere på de fire største LO-forbund, afslører de to undersøgelser store politiske forskelle.

Fagligt Fælles Forbund (3F) er LO’s mest røde forbund, både når man måler på tillidsrepræsentanter og medlemmer. Stort set alle forbundets tillidsrepræsentanter – 95 procent – stemmer på den røde blok, og 57 procent af medlemmerne hælder også til venstrefløjen.

Danmarks næststørste fagforbund HK har klart den laveste andel af venstreorienterede tillidsrepræsentanter. 51 procent af HK-tillidsrepræsentanterne stemmer på et parti fra den røde blok, mens 32 procent stemmer borgerligt. Det ligger meget tæt på tallene for de menige HK’ere, og HK er suverænt det forbund, hvor tillidsrepræsentanternes politiske holdning flugter mest med medlemmernes.

I Fag og Arbejde (FOA) er tillidsrepræsentanterne betydeligt mere røde end medlemmerne. Næsten tre ud af fire FOA-tillidsrepræsentanter stemmer på den røde blok, mens det kun gælder halvdelen af medlemmerne. FOA er det forbund, hvor Dansk Folkeparti har bedst fat i tillidsrepræsentanterne – næsten hver 10. tillidsrepræsentant stemmer på DF.

Forbundsformand i Dansk Metal Thorkild E. Jensen, der selv er en svoren tilhænger af Helle Thorning-Schmidt, kan notere sig stort rødt flertal i sit tillidsmandskorps. 77 procent af tillidsrepræsentanterne stemmer på den røde blok. Til gengæld er maskinarbejderne og procesoperatørerne i hans forbund de mest borgerlige blandt de store LO-forbund. 4 ud af 10 Metal-medlemmer stemmer borgerligt.

LO-medlemmernes borgerlige kurs afspejler en lønmodtagerkultur i hastig forandring, vurderer forskerne Steen E. Navrbjerg og Flemming Ibsen samstemmende.

»Den gamle industriarbejderkultur, som 3F er bærer af, er på retræte, mens funktionærkulturen i HK er på fremmarch, og det kan på længere sigt helt ændre LO-fagbevægelsen,« mener Flemming Ibsen og uddyber:

»De nye lønmodtagere er mindre kollektivt orienterede og mere liberalt og individuelt orienterede. Det vil alt i alt tale for mere borgerlighed i fremtiden og vil på sigt undergrave den socialdemokratiske magtbase i tillidsmandskorpset,« fastslår Flemming Ibsen.

Han mener, at LO erkendte og accepterede den udvikling, da hovedorganisationen tilbage i 2003 sløjfede den økonomiske støtte til Socialdemokraterne.

»Ved at skrotte det partipolitiske arbejde har LO givet folk løbepas. LO har fra højeste sted sanktioneret, at du sagtens kan være borgerlig og varetage fagbevægelsens interesser,« siger Flemming Ibsen.

Steen E. Navrbjerg mener, at den stigende borgerlighed blandt LO-medlemmer hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet. At vi får flere og flere faglærte. Og når et forbund som HK bevæger sig mere over på den blå farveskala og væk fra den røde farveskala, hænger det ifølge forskeren sammen med, at mange HK’ere har lettere ved at identificere sig med en funktionær-kultur end med en arbejderkultur.

»Mange HK-medlemmer aspirerer til mellemleder- og lederstillinger, og de identificerer sig mere med lederne end tidligere. Og det flytter stemmer politisk,« siger Steen E. Navrbjerg.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen hæfter sig ved, at Metals medlemmer er de mest borgerlige blandt de store LO-forbund, selv om et stort flertal af tillidsrepræsentanterne er ”gode socialdemokrater”:

»Metal har altid været ”klasse-rene”. Der har kun været socialdemokrater i hovedbestyrelsen, og forbundet har rekrutteret tillidsrepræsentanter med de rigtige socialdemokratiske holdninger. Men opbakningen til VKO stiger blandt Metals medlemmer, fordi de er folk med pæne indkomster, hus og sommerhus og derfor er lydhøre over for skattestoppet,« siger Flemming Ibsen.

Arbejdsmarkedsforskerne hæfter sig også ved, at hver fjerde tillidsrepræsentant i FOA bakker op om Venstre eller Dansk Folkeparti, og at 3 ud af 10 FOA-medlemmer stemmer på VKO.

»Mange er frafaldne socialdemokrater, der svinger over til Dansk Folkeparti på grund af den stramme indvandrerpolitik, og fordi Pia Kjærsgaard sætter ældreplejen og pensionisterne på dagsordenen,« mener Flemming Ibsen.

Røde 3F’ere begejstrer

At 3F kan udråbes som Danmarks mest røde fagforbund hænger ifølge lektor Flemming Ibsen sammen med, at de ufaglærte har de laveste lønninger, de dårligste uddannelser og den højeste ledighed.

»Derfor har 3F’s medlemmer også mest brug for velfærdsstaten, og Socialdemokraterne har historisk været bedst til at varetage deres interesser,« siger Flemming Ibsen.

Det kommer heller ikke bag på tillidsrepræsentant for 40 3F’ere på Lindøværftet på Fyn Tonny Fejerskov, at 3F’erne er mere røde end andre LO-medlemmer.

»Vi er dem, der er socialt længst nede i hierarkiet. I HK og FOA er det mere almindeligt, at nogle er liberale, og der er flere af dem, der mener at de kan klare sig selv. 3F’erne kan ikke klare sig selv,« siger Tonny Fejerskov og henviser til, at hans kolleger ofte har brug for hjælp til blandt andet at læse og fortolke breve fra kommunen.

I sine mange år som tillidsvalgt er han kun stødt på en enkelt konservativ tillidsmand. Ellers har hele bundtet været socialdemokrater.

»Der er en sammenhæng mellem uddannelse og politisk ståsted, og derfor tror jeg ikke, at vores tillidsrepræsentanter bliver mere højreorienterede med tiden,« siger Tonny Fejerskov.

Forbundsformand i 3F Poul Erik Skov Christensen kalder det »fantastisk dejligt«, at 3F både har de mest røde tillidsrepræsentanter og medlemmer. Hovedforklaringen på, at bus­chauffører, industriarbejdere og ren­-gøringsassistenter sætter kryds til venstre for midten, er ifølge forbundsformanden soleklar:

»De ufaglærte står forrest i køen, når fyresedlerne skal uddeles under en finanskrise, og de står bagerst i køen, når arbejdsgiverne sender folk på efteruddannelse. De nyder heller ikke godt af personalegoder og fleksibilitet i samme omfang som andre lønmodtagere. Og de ved godt, at en borgerlig regering ikke gavner dem,« siger Poul Erik Skov Christensen.

Han lægger nu op til at mobilisere de mange socialdemokrater og venstreorienterede tillidsrepræsentanter i 3F med det mål, at fagbevægelsen fremover igen skal spille en mere aktiv rolle under valgkampe.

»På sidste 3F-kongres vedtog vi et værdigrundlag, og den nuværende borgerlige regering lever ikke op til det. Derfor skal vi have regeringen smidt ud og Socialdemokraterne tilbage i statsministeriet,« siger Poul Erik Skov Christensen lige ud.