LO: Fagbevægelsen har stigende fokus på etik

Af Iver Houmark Andersen

Fagbevægelsen tager en række nye initiativer for at højne virksomhedernes etik på udebane, oplyser LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Hun mener, at Steen Vallentin skyder helt forbi målet med sin kritik af fagbevægelsen for ikke at gøre nok.

UDFARENDE Det er unfair at beskylde fagbevægelsens folk for at ligge på den lade side, når det gælder danske virksomheders gøren og laden i fattige lande. Faktisk har fagbevægelsen i årevis kæmpet for arbejdere i Asien og Afrika, og nye tiltag er på vej. At fagbevægelsen så har en anden tilgang til det etiske arbejde end den, lektor Steen Vallentin efterlyser, er hans problem.

Det mener LO-sekretær Marie-Louise Knuppert, som står i spidsen for landsorganisationens internationale arbejde. Hun fremhæver, at fagbevægelsen længe har stået for mange solidaritetsprojekter, der fremmer bedre arbejdsmiljø i fattige lande, og at LO gennem mange år har været aktiv i det internationale arbejde med etiske retningslinjer for virksomheder. Tidligere i år var LO medstifter af Dansk Initiativ for Etisk Handel, der skal rådgive virksomheder om etisk forsvarlig opførsel i udlandet. I efteråret udgiver LO en håndbog for tillidsrepræsentanter om virksomheders etik og handel med udlandet.

»Steen Vallentin skyder helt forbi målet, når han kritiserer fagbevægelsen for at gøre for lidt på det etiske område. Fagbevægelsens indsats er stor og voksende. Vi oplever meget stor interesse for etik blandt både tillidsfolk og medlemmer. De holder ikke mund, hvis de får kendskab til kritisable forhold,« siger Marie-Louise Knuppert.

Ifølge Steen Vallentin gør fagbevægelsen uhyre lidt for at få danske virksomheder til frivilligt at påtage sig et ansvar for miljø og mennesker – et såkaldt Corporate Social Responsibility, CSR – i udlandet. Marie-Louise Knuppert har indtryk af, at fagforeningsfolk gerne fremmer CSR, men at de også har en sund skepsis.

»CSR er et godt skridt i retning af højere moral, men CSR er langt fra tilstrækkeligt i alle virksomheder. I fagbevægelsen har vi en over 100 år lang erfaring for, at frivillighed er fint, men det skrevne papir med bindende aftaler holder bedst. Der er altid brodne kar blandt virksomhederne. Hvis du sammenligner CSR med fødevarevirksomhedernes egenkontrol, så fremgår det jo ofte, at egenkontrollen halter gevaldigt i nogle firmaer.«

Mere end »find fem fejl«

Marie-Louise Knuppert kan godt forstå, at fagbevægelsens kritik af virksomheder med ondt i moralen af og til kan virke afdæmpet. Men det hænger sammen med, at tillidsrepræsentanter er meget optaget af at bevare arbejdspladser både hjemme og ude.

»I stedet for at opfordre danske virksomheder i en mediestorm til uden videre at droppe leverandører, der har etiske problemer, ser vi i fagbevægelsen hellere, at parterne indgå i en dialog. Vores ønske er at bevare arbejdspladser og samtidig skabe job, der er til at leve af og med.«

»I foråret var der en sag med byggemarkederne Silvan og Stark, der via en dansk importør solgte indisk granit fremstillet under forfærdelige forhold. Da det kom frem, droppede Silvan og Stark straks leverandøren. Men måske kunne mindre investeringer i Indien – eksempelvis i åndedrætsværn – have reddet arbejdspladser, der brødføder hele familier. Og hvis investeringerne i sidste ende gjorde granitten lidt dyrere, så tror jeg godt, at de fleste danske ville betale for det.«

Da vogteren over danske virksomheders aktiviteter i udlandet DanWatch blev stiftet i fjor, blev LO bedt om at være med og skyde penge i organisationen. Men LO takkede nej.

»Det er ganske udmærket, at DanWatch påpeger problemer hos danske virksomheder og deres leverandører i udlandet. Men i fagbevægelsen har vi altså en dobbeltrolle, som består i både at »finde fem fejl« og hjælpe med at rette fejlene. Vi vil ikke nøjes med en af delene.«