Ledere skal smide fløjlshandskerne

Af

Mange moderne ledere er alt for bløde over for medarbejdere, der ikke gør deres job godt nok, mener Peter Salling Petersen, afdelingsleder i HR-konsulentfirmaet PBJ. Han anbefaler flere advarsler og adfærdsregulerende samtaler. A4 spørger, om terrorledelse er vejen frem.

Nu har vi langt om længe fået anerkendende ledelse. Så anbefaler du, at chefen skal spanke medarbejderne. Hvorfor?

»Medarbejderne skal ikke have bøllebank. Men jeg oplever, at mange ledere på det moderne arbejdsmarked undlader at træde i karakter og vise fasthed og retning. Bløde værdier er motiverende og passer godt til det danske menneskesyn. Men lederen er nødt til af og til at være meget klar og fortælle, hvor skabet skal stå.«

Er det igen ved at blive moderne at lede med terror?

»Jeg forsvarer ikke den gamle værkfører, som skælder kolerisk ud. Det er vigtigt at uddelegere og stole på medarbejdere, men når lederen ser, at en medarbejder ikke forvalter ansvaret godt nok, er der behov for en adfærdsregulerende samtale, hvor lederen siger klart, at den pågældende er på vej i helt skæv retning.«

Siger du, at moderne ledere er nogle vatnisser?

»Der er en berøringsangst hos mange ledere i forhold til at tage problemerne i opløbet. I misforstået venlighed bevarer mange ledere fløjlshandskerne på alt for længe, så medarbejderen ikke er klar over, at kursen er gal. Eller lederen ignorerer problemet og satser på, at medarbejderen selv retter ind.«

Er advarsler ikke et primitivt magtmiddel for ledere uden naturlig autoritet?

»Det er primitivt, hvis lederen kun giver en advarsel for at styrke sin egen autoritet. Men størstedelen af aktørerne på arbejdsmarkedet har misforstået, hvad en advarsel er. De fleste opfatter en advarsel som en straf i sig selv. Og på mange virksomheder er der ingen vej tilbage efter en advarsel. Navnlig hvis det er en leder, som får en advarsel. Det er ærgerligt. Advarslen kan faktisk skabe større tryghed og tillid. Den er medarbejderens sikkerhed for at kunne blive på virksomheden, hvis vedkommende inden for en rimelig tidsfrist forbedrer sig.«

Så advarsler afværger fyringer.

»Ikke alle medarbejdere kan reddes ved at få en advarsel, men mange fyringer kunne undgås. Det er en krysterholdning, når ledere fyrer uden at give en advarsel først, og det sker desværre tit.«

Mener du, at moderne, anerkendende ledelse har spillet fallit?

»Anerkendende ledelse har mange kvaliteter, men det er tippet for meget over. Formentlig fordi det er svært at skaffe arbejdskraft. Det har gjort lederne for langmodige med ansatte, der ikke præsterer, hvad de skal.«

Nu har medarbejdere lige vænnet sig til bløde ledere, der evaluerer i rundkreds. Så kan man vel ikke pludselig stikke dem en knytnæve.

»Der er behov også for mere gammeldags lederforpligtelser. Lederen er nødt til at træde fastere i karakter og vise retning. Det bør man på arbejdspladserne have en diskussion af.«

Så arbejdspladsen skal gå i plenum om, hvordan chefen skal skælde ud.

»Ja, det er en god idé. Og involver tillidsrepræsentanterne og lad dem deltage som bisiddere for medarbejdere, der hentes ind til adfærdsregulerende samtale eller får advarsler. Så det står klart for medarbejderen, at det her ikke er den sikre vej mod fyring.«

Er det ikke den uprofessionelle leder, der skal helt op på lakridserne for at sætte sig i respekt?

»Nej. Den professionelle leder har forladt flinkeskolen. Det er nødvendigt for at sikre de ansatte ro til at passe deres arbejde.«