Lars Løkkes lig i lasten

Af Iver Houmark Andersen, analytiker

Statsministeren har i sin tid som sundhedsminister forkælet privathospitalerne med en alt for rundhåndet betaling. Det ventes Rigsrevisionen at dokumentere, og det bør få følger.

På onsdag ligger der et lig fra fortiden på statsminister Lars Løkke Rasmussens bord. Et kadaver, som statsministerens spindoktorer nu knokler med at sminke. Men uanset hvor meget makeup liget får, bør det få Folketinget til at reagere kraftigt.

’Liget’ stammer fra Lars Løkke Rasmussens (V) tid som sundhedsminister, og Rigsrevisionen offentliggør på onsdag sin rapport fra ’obduktionen’. Heri vil Rigsrevisionen efter alt at dømme oplyse, at privathospitalerne i Lars Løkke Rasmussens tid som sundhedsminister fra 2001 til 2007 fik en alt for fyrstelig gage, når regningen blev betalt af det offentlige. Faktisk fik hospitaler som Hamlet og Mølholm en overpris på mellem 10 og 30 procent, når de overtog patienter fra ventelisterne på de offentlige sygehuse. En overbetaling som forskere fra Dansk Sundhedsinstitut og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har dokumenteret, og som har givet skatteborgerne en unødvendig udgift på flere hundrede millioner kroner.

Overpriserne hænger sammen med en lukrativ model for betaling, som især Lars Løkke Rasmussen har ansvaret for. Kort fortalt har privathospitalerne i hans ministertid fået penge fra det offentlige, som om de havde de samme udgifter som offentlige hospitaler. Men privathospitalerne skal ikke bruge penge på at modtage patienter akut døgnet rundt; forske, uddanne unge eller beskæftige sig med komplicerede sygdomme. Alt i alt har betalingsmodellen givet privathospitalerne et forretningsgrundlag med masser af profit på skatteborgernes regning. Eksempelvis tjente en fedmekirurg på privathospitalet Mølholm 9,2 millioner kroner alene i 2007 på primært at operere patienter på det offentliges regning.

Problemet for Lars Løkke Rasmussen er, at de fleste tråde i sagen om overbetaling leder direkte til ham. Eksempelvis var det ham, der gik ind og fastsatte priserne for afregning mellem regionerne og de private sygehuse for året 2006. Prisen blev sat på et niveau, som lå langt over privathospitalernes faktiske udgifter. Og niveauet vakte stor undren i Danske Regioner, for her havde man fået tilbud fra private klinikker, der lå godt under prisen fastsat af ministeren.

Nu vil statsministeren hævde, at han har handlet ud fra et ønske om at få privat­hospitalerne til at hjælpe med at nedbringe ventelisterne til operationer i det offentlige. Men det ændrer ikke ved, at han unødigt har ladet millionerne rulle fra skatteborgerne ned i privathospitalernes kasser. Han har etableret et marked for privathospitalerne så gunstigt, at en speciallæge har sagt, at »selv en blind mand uden stok ville kunne få en forretning ud af at drive privathospital.«

Det er godt at give de offentlige hospitaler konkurrence, men det er ikke fair, når de offentlige sygehuse skal konkurrere i modvind, mens de private får medvind fra staten. Sagen om overbetaling lugter. Og den lugter værre end de cigaretter, som Lars Løkke Rasmussen har røget på skatteborgernes regning.