Politisk dilemma

DSB støtter blå politik via Dansk Industri

Af | @ThomasSaehl

Skal offentligt ejede virksomheder som DSB og Hofor melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation med stærke politiske holdninger til dagpenge, kontanthjælpsloft og skat? Nej, siger fagforeningsformand og arbejdsmarkedsforsker. Statsejede Naviair overvejer at stoppe partistøtten.

DSB har meldt sig ind i Dansk Industri. Men vi blander os ikke i politiske debatter, der ikke handler om transport, påpeger direktør for DSB Flemming Jensen.

DSB har meldt sig ind i Dansk Industri. Men vi blander os ikke i politiske debatter, der ikke handler om transport, påpeger direktør for DSB Flemming Jensen. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

 

Fra flere sider lyder der nu stærk kritik af, at offentlige virksomheder som DSB, Naviair og Hofor har meldt sig ind i Dansk Industri (DI). Arbejdsgiverforeningen er så politisk, at offentligt ejede selskaber ikke bør betale til den, mener flere aktører. 

»Dansk Industri opfører sig som et politisk parti, der bare ikke stiller op til valg. Dansk Industri politiserer og intervenerer hele tiden i politikdannelsen,« siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, der er professor på Aalborg Universitet.

Efter henvendelsen fra Ugebrevet A4 vil statens selskab for luft-trafikstyring, Naviair, nu tage den økonomiske støtte, der ydes via Dansk Industri til udvalgte partier, op til revurdering:

»Vi har ikke fravalgt partistøtten, men det vil vi da overveje,« siger Bo Pedersen, kommunikationsdirektør i Naviair.

Under de blå faner

Dansk Industris stærke politiske holdninger og lobbyarbejde kan man få et indtryk af ved at kigge i arbejdsgiver-organisationens plan for, hvordan Danmark skal udvikle sig frem til 2025:

  • Topskatten skal væk 
  • Der skal være nulvækst i den offentlige sektor 
  • De sociale ydelser skal sættes ned

 

Og ser man i partiernes regnskaber vil man se, at arbejdsgiverorganisationen yder stor økonomisk støtte til Venstre, Konservative, Radikale Venstre - og tidligere også Liberal Alliance.

Med over 10.000 private virksomheder i ryggen er DI Danmarks største arbejdsgiverorganisation - og på det seneste har også store offentligt ejede virksomheder som DSB, Naviair og forsyningsselskabet Hofor meldt sig under de blå faner.

DI opfører sig som et politisk parti, der bare ikke stiller op til valg. Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

DSB og Hofor har dog frameldt sig støtten til bestemte partier, men det er ikke det afgørende for arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen:

»Ved at melde sig ind i Dansk Industri kommer offentlige selskaber direkte til at støtte og indirekte til at bruge skatteborgernes penge på at fremme bestemte politiske synspunkter.«

»Det skal offentligt ejede virksomheder ikke. Meningen med de offentligt ejede virksomheder er at tjene almenvellet, ikke at fremme bestemte politiske interesser,« siger Henning Jørgensen.

DSB er arbejdsplads for omkring 1.000 medlemmer af HK Jernbane & Trafik. Den statsejede virksomhed meldte sig kort før jul ind i Dansk Industri:

»Det skete uden forudgående dialog med os. Nu betaler DSB over fire millioner kroner om året til DI. Jeg har stadig til gode at se, hvilke fordele der er ved det,« siger Dennis A. Jørgensen, formand for HK Jernbane & Trafik. DSB's samlede kontingent til Dansk Industri lå på 4.351.000 kroner sidste år.

Dansk Industri har politisk slagside, og jeg har svært ved at se, hvad DSB får for kontingentet hos Dansk Industri, siger Dennis A. Jørensen, formand for HK Jernbane & Trafik. (Foto: HK).

Han finder medlemsskabet problematisk af flere grunde:

»DI har en politisk slagside, som gør det svært at forsvare DSB's medlemsskab. Derudover skaber det usikkerhed, fordi medarbejderne pludselig skal splittes op på forskellige overenskomster.«

Samfundet har sat DSB i et krydspres

Ole Helby Petersen, der er professor på Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil på RUC, mener der er tale om en relevant problemstilling, som fortjener nærmere undersøgelser.

»På den ene side skal de offentligt ejede virksomheder i stigende grad arbejde på markedsvilkår i konkurrence med andre. Og som en markedsbaseret arbejdsgiver er det relevant at have en arbejdsgiverorganisation i ryggen,« siger Ole Helby Petersen og fortsætter:

»På den anden side skal de som offentligt ejede virksomheder tjene alle. Det er et svært krydspres, hvor der er modstridende krav.«

Man kan ikke konkludere, at her er et stort problem, for vi ved ikke, hvor stor en del af kontingentet, der går til politisk varetagelse. Ole Helby Petersen, professor på Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil

Han mener ikke nødvendigvis medlemsskabet af Dansk Industri er et problem for blandt andre DSB:

»Samfundet har sat DSB i den situation, at de skal agere markedsmæssigt, og samtidig er underlagt krav til, hvordan en offentlig organisation kan agere. Jeg synes ikke entydigt, man kan konkludere, at her er et stort problem, for vi ved jo ikke, hvor stor en del af kontingentet, der går til politisk varetagelse.«

Blander sig ikke i politik

DSB's administrerende direktør Flemming Jensen peger på, at medlemsskabet er del af virksomhedens strategi om at gøre DSB mere markedsorienteret.

Vi fungerer grundlæggende som ethvert andet aktieselskab. Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB

»For DSB betyder det, at vi skal tåle sammenligning med og agere som enhver anden privat virksomhed. Vi fungerer grundlæggende som ethvert andet aktieselskab,« siger Flemming Jensen til Ugebrevet A4.

Han peger på, at DSB løfter en meget vigtig opgave med at få medarbejdere til og fra arbejde, og skal bidrage med bud på, hvordan vi løser infrastrukturs- og trængselsproblemer.

»Og der er DI et stærkt forum, for der sidder mange af de andre virksomheder fra transportsektoren. Og uanset om man er konkurrenter, så er det sundt at sidde sammen og bidrage med bud på, hvordan vi løser de udfordringer, der er på transportområdet.«

Dansk Industri støtter flere borgerlige partier med penge. Hvorfor har I frameldt jer partistøtten?

»DI er en stor organisation, og de har også et ben, hvor de støtter visse politiske partier, men vi er der af nogle andre årsager. På samme måde, som du kan framelde partistøtte i en fagforening, så siger vi, at det er ikke der, at vi som offentligt ejet virksomhed skal engagere os.«

DI tager politisk stilling til kontanthjælpsloft, SU, skat og så videre. Er det ikke en form for politisk aktivitet?

»Når vi kigger på, hvad der er det vigtige for DSB, så er det ikke det. Så er det rigtigt, at DI også har en lang række andre ting, de arbejder med. Det DI har holdninger til, det er, hvordan man skaber så sundt et arbejdsmarked som muligt i Danmark totalt set. Der er jo dele af de debatter, vi skal blande os i, og så er der andre vi holder os ude af.«

Du sidder i bestyrelsen for Industriens Arbejdsgivere i København. Hvad gør du, når der diskuteres politiske emner?

»Så deltager jeg ikke i de diskussioner eller går uden for døren. Men det har nu ikke været aktuelt, for der har ikke været sådan nogle sager.«

Hos statsejede Naviair handler medlemsskabet af DI om netværk og lederuddannelse:

»Vi er medlem, fordi DI huser vores brancheforening Dansk Luftfart. Derudover trækker vi på ledelseskurser i DI-regi,« siger Bo Pedersen, kommunikationsdirektør i Naviair.

På Christiansborg er meningerne delte om de offentligt ejede virksomheders DI-medlemsskab.

Socialdemokratiet har alle dage opfordret alle til at organisere sig. Også arbejdsgivere. Rasmus Prehn (S), transportordfører

»Jeg forstår godt, at man umiddelbart studser over det medlemskab. Især når man tænker over, at DI ind i mellem melder ganske ideologisk ud. Omvendt har Socialdemokratiet alle dage opfordret alle til at organisere sig. Også arbejdsgivere,« siger Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn og fortsætter:

»Derfor giver det mening, at for eksempel DSB organiserer sig, også for at skabe et nyttigt netværk. Men DSB og andre kan enten tilskynde DI til at holde igen med ideologisk prægede holdninger eller tage forbehold.«

DI er en klasseorganisation, og opfører sig konsekvent som en lobbyorganisation for de mægtigste i samfundet. Karsten Hønge (SF), transportordfører

Helt så mildt ser SF's transportordfører Karsten Hønge ikke på sagen:

»DI er en klasseorganisation, og opfører sig konsekvent som en lobbyorganisation for de mægtigste i samfundet. Jeg kan ikke se, hvad skatteborgernes penge skal der.«

Stoler du ikke på DSB's direktør, når han siger, at DI-medlemsskabet giver en række fordele i forhold til at få rådgivning og danne netværk?

»DSB er så store, at de kan købe sig til den nødvendige bistand om overenskomster, og de kan danne netværk på anden vis. Det her er helt principielt. Et demokratisk problem. Vores fælles virksomheder bør ikke være medlem af politisk farvede arbejdsgiverorganisationer.«

 

Fakta om DSB

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB's ejerrolle. Statens ejerskab må dog udøves under respekt for bestyrelsens og direktionens beslutningskompetence.

DSB's bestyrelse overvåger virksomhedens resultater, ledelse og organisation på vegne af transportministeren, mens direktionen har det daglige ansvar for driften. DSB er ligesom andre virksomheder, der er helt eller delvist ejet af staten, underlagt aktieselskabsloven og årsregnskabsloven.

DSB betalte sidste år 4.351.550 kroner til Dansk Industri - ekskl. moms.

(Kilde: DSB.dk)