Kristelig Fagbevægelse taber stort på nye forretninger

Af | @IHoumark

I mange år har det kørt i olie for Kristelig Fagbevægelse. Medlemmer og penge er strømmet til. Men nu har bevægelsen fået et stort underskud efter at have brændt 94 millioner kroner af på dårlige forretninger, viser analyse af regnskaber. Organisationen kan blive tvunget til at geare ned, vurderer eksperter.

SLINGER En gennemgang af regnskaberne for selskaberne under Kristelig Fagbevægelse taler sit eget klare sprog: Koncernen har satset millioner af medlemskroner på forretninger, der giver underskud. Alene de seneste to år har investeringerne påført bevægelsen et tab, der svarer til 915 kroner per medlem. Og kristelig fagbevægelse står nu med en stærkt svækket økonomi.

Kristelig Fagbevægelse, der omfatter både a-kassen og fagforeningen, kom ud af regnskabsåret 2007 med et minus på 51 millioner kroner. Det negative resultat skyldes især tre virksomheder, som Kristelig Fagforening har opkøbt via et holdingselskab. De tre er aktieselskaberne JOBDK og Job Vision, der arbejder med rådgivning af ledige, samt den billige fagforening Job­ogLiv.dk.

Bevægelsens opkøb af de tre forretninger har indtil videre været en dårlig satsning, konkluderer Ole Sørensen. Han er lektor ved Institut for Regnskab og Revision på handelshøjskolen CBS i København og har set nærmere på regnskaberne for koncernen.

»Det ser ud som om, at Kristelig Fagforening har begivet sig ud i et dyrt eventyr ved at investere i de kommercielle selskaber,« konkluderer Ole Sørensen.

Alene de seneste to år har koncernen mistet 94 millioner kroner på sit forretningseventyr, og det gør økonomien i koncernen særdeles skrøbelig. Ifølge regnskaberne har Kristelig Fagforening nemlig en stor del af sine egne værdier på spil i selskabet Krifa Holding A/S, der trækkes med de tre tabsgivende virksomheder. Fagforeningen har stillet 90 procent af sine værdier som sikkerhed over for bankforbindelser i holdingselskabet. Til sammenligning er de tilsvarende tal for sikkerheds-stillelse i de to LO-fagforbund HK/Danmark og Fag og Arbejde kun henholdsvis 32 og 12 procent.

Med 90 procent af værdierne stillet som sikkerhed har fagforeningen gjort sig selv mere skrøbelig over for tab i underselskaberne. Eller som den regnskabskyndige Ole Sørensen siger:

»Hvis eventyret med de kommercielle selskaber ikke blive bedre end nu, så bliver det på et tidspunkt en alvorlig belastning for fagforeningen.«

Formand afviser tale om eventyr

Landsformanden for Kristelig Fagbevægelse, Søren Fibiger Olesen, afviser, at koncernen med opkøb af de tre tabsgivende selskaber har bevæget sig ud i et farligt eventyr uden for kerneområdet. »Vores opgave som fagforening er at sørge for, at medlemmerne får det, de efterspørger. De har blandt andet efterspurgt en mulighed for at få tjekket karrieren, mens de er i arbejde. Det tilbyder både Job Vision og JOBDK. Den anden årsag for os – til at gå ind i andre forretningsområder end vores primære – er selvfølgelig at tjene penge. Og det er jeg overbevist om, at vi kommer til i årene fremover,« siger Søren Fibiger Olesen.

Strategien med opkøb af selskaber og ekspansion på andre felter – blandt andet en ny afdeling i Oslo i år – kan undre i betragtning af, hvor meget ledelsen af Kristelig Fagbevægelse ellers bestræber sig på at få økonomien til at hænge sammen. Eksempelvis har toppen på hovedkontoret i Randers besluttet at lukke hvert andet afdelingskontor over en periode på halvandet år.

»Lukningerne er en del af indsatsen for at fastholde og nedsætte kontingentet i vores a-kasse. Altså besparelser i den forstand, at medlemmerne gerne vil betale mindre. Vi prøver hele tiden at holde omkostningerne nede,« siger Søren Fibiger Olesen.

De økonomisk dårlige resultater piller noget af glansen af Kristelig Fagbevægelse, som ellers har redet på en bølge af uafbrudt fremgang i de seneste år. Det vurderer Knud Lindholm Lau. Han er journalist og underviser og har ad flere omgange gransket Kristelig Fagbevægelses økonomi. Resultaterne er nøje beskrevet i bogen – og på hjemmesiden med samme navn – Organisering.dk.

»Kristelig Fagbevægelse er kendt for at køre som smurt: Medlemsfremgang, sund økonomi og dygtig ledelse. Men nu giver underskuddene bevægelsen ridser i lakken, og det vil påvirke medlemsudviklingen. De 105.000 medlemmer af fagforeningen er netop søgt dertil, fordi de ønsker en veldrevet organisation, der ikke søger konflikter og har et image for at være David mod Goliath i form af LO-fagbevægelsen,« siger Knud Lindholm Lau.

Arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen tvivler også på, at Kristelig Fagbevægelse kan fastholde væksten i medlemstallet.

»Kristelig Fagbevægelses muligheder for fortsat fremgang er begrænsede. Den møder hårdere konkurrence fra forbundene under LO, der opruster markant i forhold til at fastholde og rekruttere medlemmer. Dertil kommer, at Kristelig Fagbevægelse i lighed med LO-fagbevægelsen kæmper om stadig færre lavtuddannede lønmodtageres gunst,« siger Flemming Ibsen.

Formand Søren Fibiger Olesen og administrerende direktør Jesper Wengel er trods underskud stadig optimister. Og mener, at de er deres penge værd. Ifølge regnskaberne får Søren Fibiger Olesen et årligt honorar på 864.000 kroner, og Jesper Wengel en for fagbevægelsen rekordhøj gage på mellem 1,6 og 2 millioner kroner om året. Søren Fibiger Olesen siger:

»Vi har i flere år fået konkurrence fra LO-fagbevægelsen, og der har også i mange år været en udvikling i retning af færre lavtuddannede. Alligevel har vi haft en konstant medlemsfremgang, og den tror jeg, vi kan fortsætte, så længe LO-fagbevægelsen ikke giver os konkurrence på kontingent-størrelsen.«