Kristelig Fagbevægelse har købt tre nitter

Af | @IHoumark

Kristelig Fagbevægelse satser på at udvide koncernen, men det har indtil videre udløst store tab. Især tre virksomheder trækker bevægelsen ned, men ledelsen mener, at de er under kontrol.

NEMESIS I Kristelig Fagbevægelse taler man om medlemmerne som »kunder«, og bevægelsen har »et forretningsområde«. Som en naturlig følge af virksomheds-tankegangen har ledelsen udvidet og udvidet koncernen – senest med en afdeling i Oslo i år. Men selv for den »gule« himmelstormer er det ikke alt, der lykkes. Alene i 2007 satte Kristelig Fagbevægelse 70 millioner kroner til på sine investeringer uden for kerneforretningen.

Kristelig Fagforening (der sammen med Kristelig A-kasse udgør Kristelig Fagbevægelse) ejer et aktieselskab med navnet Krifa Holding. Herunder ligger 10 kommercielle datterselskaber. Især tre af dem volder problemer, og de gav tilsammen et underskud i 2007 på 21 millioner kroner.

To af datterselskaberne med underskud er JOBDK og Job Vision, der begge arbejder med rådgivning og aktivering af ledige samt karriere­tjek for folk i job. Deres røde tal på bundlinjen i 2007 er forståelige nok, mener landsformanden for Kristelig Fagbevægelse, Søren Fibiger Olesen.

»Når de to selskaber kommer ud med et stort driftsunderskud, skyldes det to forhold. Det ene er, at færre ledige betyder færre kunder til de to selskabers aktiviteter. Det andet er, at man i kommunerne i 2007 har haft så meget at gøre med at etablere jobcentrene, at der ikke er blevet sendt aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere i udbud til private aktører,« forklarer Søren Fibiger Olesen.

Han forventer, at »JOBDK og Job Vision kommer til at give overskud i 2008«. Men det er et åbent spørgsmål, om formanden ikke blot er ude i ønsketænkning. Fakta er, at ledelserne i både Job Vision og JOBDK ifølge deres årsrapporter for 2006 forventede, at virksomhederne ville give overskud i 2007. De positive forventninger kan undre i og med, at begge virksomheder lever af at hjælpe ledige, som der konstant er blevet færre af siden 2004. Begge virksomheder kørte da også som nævnt med underskud i 2007.

Ledelsernes fejlskøn skaber automatisk mistro til deres vurderinger for fremtiden. Det mener regnskabsekspert og lektor ved Institut for Regnskab og Revision på handelshøjskolen CBS i København Ole Sørensen.

»Når ledelsen kunne skønne så meget forkert med hensyn til udviklingen i 2007, så går det ud over tilliden til dem og deres forudsigelser for udviklingen,« siger Ole Sørensen.

Søren Fibiger Olesen har imidlertid fuld tillid til cheferne i de to selskaber og er sågar optimist på deres vegne.

»I begge selskaber er budgetterne overholdt i første kvartal af i år, og vi forventer et positivt resultat for hele året,« siger Søren Fibiger Olesen.

Det tredje problembarn for Kristelig Fagbevægelse er JobogLiv.dk, der for 59 kroner om måneden i kontingent tilbyder advokathjælp ved problemer på jobbet. Virksomheden blev oprettet i 2004 og har ifølge regnskaberne givet underskud lige siden. Adspurgt om hvorfor Kristelig Fagbevægelse ikke lukker JobogLiv.dk, siger Søren Fibiger Olesen:

»Vi bevarer JobogLiv.dk af blandt andet strategiske årsager. Vi vil have et produkt, der konkurrerer med 2B i Esbjerg. Og med hensyn til underskuddet i JobogLiv.dk må man forholde sig til, at virksomheden er i en opstartsfase. På længere sigt forventer vi et overskud.«