Work-life-balance

Kommuner rokker ved den faste arbejdstid

Af

Vil du gerne skrue op eller ned for din arbejdstid i en periode? Det tilbud arbejder flere kommuner på at give medarbejderne. I København kører et forsøg med arbejdstid, og i Odsherred Kommune overvejer man at indføre firedages arbejdsuge. Det vil fremme arbejdsglæden og give borgerne en bedre service, lyder filosofien i Odsherred. Tillidsfolk er positive, men advarer samtidig om faldgruber.

Kommuner eksperimenterer med at lade ansatte få bedre mulighed for at forkorte eller forlænge deres arbejdstid i perioder. For ansatte med småbørn kan det være et stort plus at kunne gå tidligt hver dag og hente børn fra institution. 

Kommuner eksperimenterer med at lade ansatte få bedre mulighed for at forkorte eller forlænge deres arbejdstid i perioder. For ansatte med småbørn kan det være et stort plus at kunne gå tidligt hver dag og hente børn fra institution.  Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Scanpix (modelfoto).

 

Hvad siger du til at tjekke ud fra jobbet så tidligt, at du hver dag kan hente dit barn i vuggestuen ved 15-tiden? Eller hvad siger du til en fast ugentlig fridag? Eller måske har du lyst til at speede op med ekstra arbejdstimer i en periode?

Dét kan blive hverdag i de kommuner, som satser på at tilbyde medarbejderne fleksibel arbejdstid – med mulighed for at skrue op og ned for timer og for løn.

Flere kommuner er i øjeblikket i gang med at skubbe til de faste arbejdstider og den gængse femdagesuge.

Senest i Odsherred i Nordvestsjælland hvor ledelse og medarbejdere nu gør klar til en »fordomsfri drøftelse« af en firedages arbejdsuge. Det er ledelsen, som giver bolden op efter at have hentet inspiration hos it-virksomheden IIH-Nordic på Amager, der har gjort op med den velkendte femdages-uge.

Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) kalder det »interessant«, hvis en firedages arbejdsuge kan være en genvej til større arbejdsglæde og medvirke til at gøre kommunen til en attraktiv arbejdsplads og tilmed give en bedre og udvidet betjening af borgerne.

Ideen er nemlig at udvide det tidsrum, hvor borgerne kan komme til møde eller få anden kommunal service, mod til gengæld at give medarbejderne mulighed for at holde fri på andre tidspunkter. Foreløbig har ideen kun været vendt i kommunens direktion og med en lille kreds af medarbejdere. Heriblandt HK'ernes fællestillidsrepræsentant i kommunen, Eva Haupt-Jørgensen.

»Jeg går konstruktivt ind i arbejdet og med stor nysgerrighed. Vi skal udvikle os hele tiden,« siger Eva Haupt-Jørgensen, der er med i den arbejdsgruppe, som nu skal undersøge muligheden for at realisere firedages-projektet.

Vi vil blive en mere fleksibel og åben kommune. For medarbejderne vil der dog være både minusser og plusser. Eva Haupt-Jørgensen, HK-fællestillidsrepræsentant i Odsherred Kommune

Hun ser både muligheder og udfordringer, hvis kommunen indfører sene åbningstider:

»Man kan måske gøre nogle borgere tilfredse, fordi de så kan komme i kontakt med kommunen, når de har tiden til det. For eksempel en virksomhed, der skal have godkendt en byggesag. Vi vil blive en mere fleksibel og åben kommune,« sige Eva Haupt-Jørgensen, og fortsætter:

»For medarbejderne vil der dog være både minusser og plusser. Om det giver mening eller ej, kommer an på, hvor man er i sit liv.«

Eva Haupt-Jørgensen nævner, at med længere åbningstider kan nogle forældre med små børn få svært ved at hente, inden institutionerne lukker.

»Det er noget, vi skal have en snak om,« siger tillidsrepræsentanten, der oplever kommunens foreløbige udspil som både spændende og ’fluffy’.

»Jeg tror, at det også handler om at tiltrække arbejdskraft til Odsherred kommune. Det kan lyde godt med en firedages uge, hvis man kommer lidt længere væk fra. Men selv om man bor i København, skal man også kunne nå hjem og hente sine børn,« siger Eva Haupt-Jørgensen.

Forsøg sat i gang i København

Det er ikke kun i Odsherred, at tanken om at prikke til de vante arbejdstider vækker opmærksomhed.

Det trak store overskrifter, da den nyligt afgåede sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune SF'eren Ninna Thomsen i juni 2016 slog til lyd for, at kommunens ansatte skulle have mulighed for at få arbejdstider, der i højere grad svingede i takt med deres privatliv.

Ninna Thomsen ville gøre op med, hvad hun betegnede som »en konservativ opfattelse af arbejdstid«, hvor man er ansat i et bestemt antal timer om ugen og loyalt følger planen frem til pensionsalderen.

»Men der er masser af situationer i livet, hvor vi har brug for en anden balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og vi vil gerne skabe et system, hvor det er helt naturligt og helt i orden, at arbejdstiden svinger hyppigt gennem arbejdslivet,« lød Ninna Thomsens vision dengang i Politiken.

Siden blev tankerne til et konkret forslag, som partierne i Borgerrepræsentationen i København nikkede til, og i dag kører der forsøg på en række kommunale arbejdspladser i hovedstaden.

Sisse Marie Welling (SF), der netop har overtaget borgmesterposten efter Ninna Thomsen, understreger vigtigheden af at kunne tilbyde medarbejderne fleksible arbejdstider:

Nogle har måske brug for at være lidt mere derhjemme i en periode for så at give den en skalle senere. Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

»Vi vil gerne skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det skal vi som arbejdsgiver kunne håndtere ved at aftale arbejdstiden med de enkelte medarbejdere,« siger Sisse Marie Welling, der tror på, at fleksibiliteten er med til at give glade medarbejdere.

Institution: Det kan lade sig gøre  

En af de arbejdspladser, der er med i forsøget i Københavns Kommune, er Captum. Det er et beskæftigelses- og dagtilbud for handicappede, hvor 4 ud af 16 medarbejdere i øjeblikket har skruet på deres vanlige arbejdstid.

Tre har valgt at gå ned i tid, fordi de gerne vil have mere tid til familien. Og en fjerde medarbejder holder en ugentlig fridag, som bliver brugt på uddannelse. Aftalerne er nye og skal løbe året ud. Det hele skal gå op inden for de allerede udstukne budgetter.

Når Captums leder Mette Thorsgaard Erhardsen gør status over det hidtidige forløb, er erfaringerne positive:

»Det har været lidt af en øjenåbner for os. Først tænkte man, kan det mon lade sig gøre? Tænk, hvis vi bliver nødt til at sige nej til alle dem, der kommer? Det er fedt at opleve, at vi kan finde løsninger,« siger Mette Thorsgaard Erhardsen.

Hun fortæller om, hvordan kollegerne har bakket op. Og hvordan det er lykkedes at få ansat en vikar og en fleksjobber og at få arbejdet tilrettelagt i samarbejde med et andet lokalt tilbud, så Captums brugere ikke mærker unødige omvæltninger i hverdagen.

Borgernes oplevelse af kommunens service er nemlig - ligesom i Odsherred – afgørende:

Hvis ikke vi kan få kvalificeret arbejdskraft ind, så går grænsen der. Mette Thorsgaard Erhardsen, leder af Captum, Københavns Kommune
 

»Grænsen for, hvad der kan lade sig gøre, går dér, hvor nye arbejdstider ville betyde manglende kontinuitet for brugerne. Hvis ikke vi kan få kvalificeret arbejdskraft ind, så går grænsen dér,« siger Mette Thorsgaard Erhardsen og fortsætter:

»Jeg ville ikke køre det her med løse vikarer. For os handler det om at støtte borgerne i deres arbejde, læring og udvikling, og her er det vigtigt med kontinuitet.« 

Advarsel om fattig alderdom 

Spørger man fællestillidsrepræsentanten for sygeplejersker ansat i Københavns Kommune, Marianne Rasch, taler hun om en stille start for det meget omtalte arbejdstidsforsøg i hovedstaden. Faktisk synes hun, at der var tale om et mediestunt, da ideerne blev lanceret.

»På en måde var der ikke noget nyt i det. Vi kan jo allerede gå op og ned i tid ifølge vores overenskomst. Men det er fint nok, for det er jo også et signal om, at man godt vil lytte til medarbejderne,« siger Marianne Rasch.

Og tilbudet om, at arbejdstiden kan tilrettelægges, så den passer til den enkelte medarbejders behov og livssituation, kan også være en fordel, når kommunen skal rekruttere nye i en tid, hvor sygeplejersker er stærkt efterspurgte, pointerer hun.

Når Marianne Rasch taler med kolleger, der er fristet af kortere arbejdsuge end den med de gængse 37 timer, minder hun imidlertid altid om en mulig faldgrube: den manglende indbetaling til pension.

Hvis man går meget ned i tid, bliver livslønnen også derefter. Og dermed også pensionen. Marianne Rasch, sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant, Københavns kommune

»Hvis man går meget ned i tid, bliver livslønnen også derefter. Og dermed også pensionen. Så man skal tænke sig om. Det er den største faldgrube, for det kan godt lyde fristende kun at arbejde 25 timer om ugen, men det giver et stort hug på lønnen. Mange sætter sig ikke ind i, hvad det betyder for pensionsopsparingen,« siger Marianne Rasch.

Ofte er det win-win

Ifølge lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet Anna Ilsøe er fleksible arbejdstider ofte ’win-win’ for både medarbejdere, ledelse og kunder.

Erfaringerne fra industrien viser, at fleksibel arbejdstid ofte har positive effekter på fastholdelse og motivation. Anna Ilsøe, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet

»Erfaringerne fra industrien viser, at fleksibel arbejdstid ofte har positive effekter på fastholdelse og motivation af medarbejdere. Og på produktiviteten fordi medarbejderne er der, når der er brug for dem,« siger Anna Ilsøe.

Hun peger samtidig på tillidsrepræsentanterne som nøglepersoner, når puslespillet skal gå op på den enkelte arbejdsplads:

»Medarbejderne kan have vidt forskellige interesser i, hvordan arbejdstiden bliver tilrettelagt, alt afhængig af deres familiesituation. Det er derfor vigtigt at inddrage tillidsrepræsentanten, som kender medarbejderne og deres ønsker, for ellers er der en risiko for konflikter, når en fleksibel arbejdstidsplanlægning skal gå op,« siger Anna Ilsøe.

Positiv respons i København 

Da Københavns Kommune satte arbejdstidsforsøget i gang, viste undersøgelser blandt udvalgte medarbejder-grupper, at der både var ønsker om kortere og længere arbejdsdage. I løbet af foråret kommer en evaluering af, i hvilket omfang ønskerne blev til virkelighed.

For SF-borgmester Sisse Marie Welling er det et mål at udbrede de fleksible arbejdstider til alle 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune. I første omgang vil hun dog studere evalueringen af forsøget:

»Umiddelbart er tilbagemeldingerne positive. Ligesom man har faste lønsamtaler, skulle vi gerne nå dertil, at man også drøfter arbejdstid med jævne mellemrum. Og at vi slår stillinger op uden faste timetal, fordi arbejdstiden er noget, man kan tale sig til rette om,« siger Sisse Marie Welling.