Klar snak efterlyses

Af | @JanBirkemose

Regeringen benytter krisen som et alibi for ikke at melde klart ud, hvad den vil med dagpenge og efterløn. Det er usselt, at vælgerne ikke må vide, hvad planen er, når krisen er slut.

LEDER Det var ingen overraskelse, at regeringens Arbejdsmarkedskommission i sidste uge kom med sine anbefalinger. Det var heller ingen overraskelse, at forslagene koncentrerede sig om forringelser af efterlønsordningen og halvering af dagpengeperioden. Og det var slet ingen overraskelse, at rub og stub blev skudt ned af regeringen. Den eneste overraskelse var, at finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) ikke engang kunne vente med at vælte kommissionens halvandet år lange arbejde af bordet, til de selv fik lejlighed til at præsentere det.

Med sådan en omgang forventeligheder kan det være fristende at kigge fremad og konstatere, at det så var afslutningen på endnu en kommission, der vil gå over i historien som en syltekrukke i millionklassen. Men flere forhold gør, at det er nødvendigt at betragte Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger som en politisk realitet. Spørgsmålet er ikke om efterlønsordningen og dagpengeperioden skal barberes. Spørgsmålet er udelukkende hvornår?

Særligt spørgsmålet om dagpengeperioden har været i regeringens optik så mange gange, at ingen kan være om tvivl om, at det bliver det første, som bliver udrenset den dag, muligheden opstår. Hidtil har både de konservative og Venstre hver for sig og sammen lanceret en perlerække af forskellige forslag til dagpengeforringelser uden at de på noget tidspunkt er kommet i hus med det. Enten har de ikke kunne skaffe flertal for planerne, eller også er situationen som nu, hvor det ville være politisk kamikaze at pille ved dagpengene, når hver måned byder på 10.000 ekstra arbejdsløse.

Det er en ærlig sag at forfølge sine politiske mål, og det er også helt legitimt, at regeringen under den nuværende krise trækker følehornene til sig og freder dagpengene. Alligevel er hele dagpengespørgsmålet omgærdet af en klæbende politisk uærlighed, hvor regeringen på den ene side ikke kan skjule sine hensigter, og på den anden side ikke vil stå ved dem. Hver gang, regeringen er blevet tvunget til at droppe sine planer, er det sket med formuleringer om, at det enten ikke er timeligt at røre ved dagpengene, eller at de aldrig kunne finde på at gøre det uden at advare om det før et valg.

I den seneste omgang dagpengesnak i forbindelse med Arbejdsmarkedskommissionen har finansminister Claus Hjort Frederiksen med sine formuleringer om, at det er et spørgsmål, man må vende tilbage til efter den økonomiske krise, atter understreget, retningen på regeringens drømme. Eftersom udsagnet – som ikke er en afvisning men blot en timeout - også omhandler Arbejdsmarkedskommissionens meget vidtgående forslag om helt at afskaffe efterlønsordningen, burde regeringen i stedet melde klart ud, hvad de vil gennemføre, såfremt de får chancen.

Efterløn og dagpenge er alt for store og vigtige spørgsmål, til at de skal bestemmes af den rette cocktail af velvilje fra Dansk Folkeparti og faldende ledighedskurver.

Hvis regeringen vil optræde redeligt og fair, bør den derfor fortælle præcis, hvad den mener om dens egen kommissions anbefalinger, og hvad den agter at gøre ved dagpengene og efterlønnen på sigt. Med sådan et statement vil de fleste kunne bære over med, at der ikke kan sættes dato på det store slag.